Ketinamos vykdyti studijų programos „Specialioji pedagogika“ vertinimas MRU - MRU
Naujienos

18 sausio, 2024
Ketinamos vykdyti studijų programos „Specialioji pedagogika“ vertinimas MRU
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Sausio 22 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) vyks ketinamos vykdyti studijų programos „Specialioji pedagogika“ vertinimas.

Planuojami Studijų kokybės vertinimo centro ekspertų susitikimai su MRU administracijos atstovais, programos aprašo rengimo grupe, numatomais programos dėstytojais ir socialiniais partneriais. Su vizito darbotvarke galima susipažinti čia.