Įvyko mokslinė praktinė konferencija „Socialinio darbuotojo profesinis tapatumas kintančioje visuomenėje“ - MRU
Naujienos

23 spalio, 2018
Įvyko mokslinė praktinė konferencija „Socialinio darbuotojo profesinis tapatumas kintančioje visuomenėje“
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Spalio 25 dieną Mykolo Romerio universitete įvyko mokslinė - praktinė konferencija „Socialinio darbuotojo profesinis tapatumas kintančioje visuomenėje“, kurią organizavo Universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas kartu su Socialinio darbo mokyklų asociacija ir Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija.
Konferencijos dalyvius sveikino Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos atstovė Dalia Grybauskienė, Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos atstovas doc. dr. Valdas Rimkus. Konferencijos metu buvo analizuotas socialinio darbuotojo tapatumas filosofiniu, teisiniu ir socialiniu aspektais.
Ministras Linas Kukuraitis teigė, kad socialiniame darbe yra ypatingai svarbu nuolat diskutuoti ir atrasti socialinio darbuotojo vaidmenį kintančiame pasaulyje, džiaugėsi Mykolo Romerio universiteto socialinio darbo programų absolventų profesionalumu, pažymėjo, kad socialinio darbo mokyklos tobulina studijų programas atsižvelgiant į socialines realijas.
Prof. Vanda Kavaliauskienė ir doc. dr. Valdas Rimkus (KU) pristatė tyrimo duomenis apie socialinį darbuotoją kaip socialinio darbo profesionalizacijos veikėją. Prof. dr. Toma Birmontienė (MRU) tapatumo svarbą šiandieniniame kontekste pateikė kaip nuolatos besikeičiantį reiškinį, reikalaujantį nuolatinės refleksijos.
Prof. dr. Povilas Aleksandravičius (MRU) teigė, kad galima kalbėti apie tapatumą kaip laisvės ir kūrybos išraišką tik tuomet, kai asmuo yra laisvas ir lygus su kitais. Doktorantas Rimvydas Augutavičius (MRU) pateikė įžvalgas apie socialinio teisingumo ir asmens individualumo atspindėjimą.
Konferencijos metu buvo išdiskutuoti ir aptarti aktualiausi socialinių darbuotojų profesinio tapatumo, profesionalumo, socialinio teisingumo klausimai, pasidalinta mokslininkų bei praktikų įžvalgomis ir refleksijomis, kaip atpažinti socialinio darbuotojo profesionalumą.