Naujuoju MRU senato pirmininku išrinktas doc. dr. Romas Prakapas - MRU
Naujienos

17 sausio, 2020
Naujuoju MRU senato pirmininku išrinktas doc. dr. Romas Prakapas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

 Sausio 16 dieną vykusiame posėdyje vadovaudamiesi Mykolo Romerio universiteto statuto 38 punktu naujuoju Mykolo Romerio universiteto senato pirmininku senato nariai išrinko Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentą dr. Romą Prakapą. Senato sekretoriumi patvirtintas vicerektorius doc. dr. Saulius Spurga.
Naujasis Senato pirmininkas atkreipia dėmesį, kad naujasis universiteto senatas yra iš esmės atsinaujinęs. „Naujoje sudėtyje – edukologai, psichologai, teisininkai, politologai, ekonomistai, valdymo, komunikacijos specialistai, filologai, – sako R. Prakapas. – Dauguma narių išrinkti pirmą kartą. Tai galima būtų vertinti kaip iššūkį, bet tuo pačiu – kaip ir puikią galimybę pasižiūrėti į besikeičiantį universitetą naujai ir kūrybiškai“.
R. Prakapas atkreipė dėmesį, kad naujojo senato veiklos laikotarpis sutampa su naujos universiteto strategijos kūrimo etapu. „Neabejotina, kad senatas kaip vienas iš universiteto valdymo organų bus ne tik formalus universiteto Statute apibrėžtų funkcijų vykdytojas, bet sieks kuo glaudžiai bendradarbiauti su universiteto Taryba bei Rektore, pasiruošęs prisidėti prie svarbiausių ir būtinų darbų per šį pokyčių laikotarpį“.
Naujasis senato pirmininkas pabrėžė, kad universitetas jau išaugo iš „nacionalinių marškinių“, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose tinkluose, studijų ir mokslo procese aktualizuoja pasaulines aukštojo mokslo tendencijas, tokias kaip mokslinių tyrimų ir studijų tarpdiscipliniškumas, multikultūriškumas ir kitas: „Šias stipriąsias universiteto veiklos puses ir įdirbį be jokios abejonės toliau sieksime skatinti bei stiprinti“, – sako R. Prakapas.
Pasak senato pirmininko, universitetas gyvena visam Lietuvos aukštajam mokslui permainingu laikotarpiu, viešoje erdvėje nemažai konkurencinės aplinkos inspiruotų situacijų, kai diskusijose mokslinius ir teisinius argumentus nusveria emocijos, vertinama vadovaujantis stereotipais, tai įpareigoja ir senatą turėti atsakingą ir tvirtą poziciją, gebėti kritiškai mąstyti, analizuoti, kryptingai ir tvariai dirbti nesiblaškant, siekiant strateginių universiteto tikslų. „Pradėtų darbų tęstinumas ir nuoseklumas yra pagrindinės sąlygos stabilumui, bendruomenės narių akademinei laisvei ir atsakomybei. Ne mažiau svarbus prioritetais išlieka studijų ir mokslo kokybė bei akademinė etika, siekis per mokslinius tyrimus, pedagoginę veiklą, studijas prisidėti prie gerovės valstybės kūrimo“.