MRU mokslininkės padės vietinėms bendruomenėms užtvankų šalinimo vietose išsaugoti biologinę įvairovę - MRU
Naujienos

23 sausio, 2023
MRU mokslininkės padės vietinėms bendruomenėms užtvankų šalinimo vietose išsaugoti biologinę įvairovę
Universitetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Įvykis

Biologinė įvairovė – tai pačių įvairiausių augalų ir gyvūnų rūšių visuma. Dabartiniai tyrimai rodo, jog žemėje esanti biologinė įvairovė nyksta nuo 100 iki 1000 kartų greičiau nei tai vyko anksčiau. Todėl Mykolo Romerio universiteto (MRU) mokslininkės įgyvendins Europos Sąjungos (ES) finansuojamą projektą „BIOTraCes“, kuriuo sieks padėti vietinėms bendruomenėms užtvankų šalinimo vietose išsaugoti biologinę įvairovę.

Projektas prisidės prie svarbaus tikslo

Iniciatyvos metu bus atlikta devynių, su bioįvairove susijusių sektorių, kurie jai turi didelį poveikį, atvejų analizė vienuolikoje Europos valstybių. Sektorių pavyzdžiai apims maisto gamybą, žemės ūkį, miškininkystę, vandens ir žuvų išsaugojimą bei urbanizaciją.

Prie atvejo tyrimo jungsis MRU Aplinkos psichologijos tyrimų centro (APTC) atstovės: vadovė Audra Balundė, prof. dr. Goda Kaniušonytė bei jaunesnioji mokslo darbuotoja Aistė Bakaitytė.

Kaip teigia Audra Balundė: „Upių užtvankų griovimas prisidės prie bioįvairovės išsaugojimo ir vietos bendruomenių įgalinimo. Bus pagerinta migruojančių žuvų rūšių, atsidūrusių ant išnykimo ribos, situacija ir atsiras naujų ekonominių galimybių vietos bendruomenėms.“

Siekiant užtikrinti skaidrų ir darnų užtvankų šalinimo procesą, APTC kvies vietos bendruomenes dalyvauti planavimo procese. Mokslininkės taip pat bendradarbiaus su ekspertais, kurie kartu su vietos bendruomenėmis svarstys veiklų scenarijus, po užtvankos pašalinimo.

Trumpai apie „BIOTraCes“

„BIOTraCes“ – tai biologinė įvairovė ir transformuojantys pokyčiai, kurie turi įtaką pliuralistinėms ir gamtai palankioms visuomenėms (angl. Biodiversity and Transformative Change for plural and nature positive societies).

„BIOTraCes“ projekte didelis dėmesys bus skiriamas marginalizuojamoms ir religinėms grupėms, lyties problematikai bei jaunimui. Vienuolika partnerių iš devynių Europos valstybių glaudžiai bendradarbiaus siekdami sėkmingo „BIOTraCes“ projekto įgyvendinimo.

Projektas tęsis 48 mėnesius, iki 2026 m. lapkričio 30 d. Bendras projekto biudžetas yra 4.620 652, 50 EUR.

Daugiau informacijos apie projektą: „LinkedIn“, „Twitter“, „Instagram“.