MRU buria filosofus diskusijai: Ar Kanto laikas jau praėjo? - MRU
Naujienos

12 balandžio, 2024
MRU buria filosofus diskusijai: Ar Kanto laikas jau praėjo?
Konferencijos
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Balandžio 19 d. Mykolo Romerio universitete vyks Lietuvos filosofų draugijos organizuojama metinė konferencija „Kantiškosios kontroversijos“. Renginys yra skirtas garsaus filosofo Emanuelio Kanto 300 metų gimimo sukakčiai paminėti. Universitetui yra didelė garbė tapti vieno reikšmingiausių 2024 metų Lietuvos filosofinių įvykių namais.

Nors Karaliaučiaus filosofas yra vienas žymiausių visų laikų mąstytojų, tačiau šiandienos žmonių sąmonėje atrodo, vyksta lūžis bei keičiasi mąstymo paradigma.

„Kanto pavardė yra persmelkusi vakarų visuomenės sąmonę, netgi tapusi filosofijos simboliu. Deja, neretai Kantas yra suprantamas neatleistinai paviršutiniškai. Juk visai kas kita – pažinti Kanto filosofiją iš esmės ir įsijausti į jo mąstymą taip, kad imtume nutuokti, ką jis pasakytų šiandien aktualiausiais klausimais. O galbūt Kanto laikas jau praėjęs?“, - teigia MRU Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto prof. dr. Povilas Aleksandravičius.

Konferencija suburs filosofijos ekspertus iš Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technikos universiteto, Lietuvos kultūros tyrimų instituto. Ypatingas renginio svečias – žymi prancūzų filosofė, Prancūzijos instituto Moralinių ir politinių mokslų akademijos tikroji narė Chantal Delsol. Renginio atidarymo metu sveikinimo žodį tars Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė bei Lietuvos filosofijos draugijos prezidentas prof. Mintautas Gutauskas.

Konferencijos tikslas – permąstyti Kanto palikimą, jo vietą šiuolaikinėje visuomenėje, žmogaus gyvenime bei filosofijoje.

Konferencijos programą galite matyti čia: http://filosofai.lt/lietuvos-filosofu-draugijos-metine-konferencija/