MRU Edukologijos ir socialinio darbo institutui patvirtinta pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo akreditacija - MRU
Naujienos

30 rugpjūčio, 2017
MRU Edukologijos ir socialinio darbo institutui patvirtinta pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo akreditacija
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

2017 m. rugpjūčio 25 d. Švietimo ir mokslo ministrė patvirtino ekspertų birželio mėn. vykdytos MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto akreditacijos išvadas.

Pagal jas MRU Edukologijos ir socialinio darbo institutui suteikta teisė savarankiškai vykdyti pedagogų, mokyklų vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklą.

Mykolo Romerio universiteto mokslininkų ekspertinė bei taikomoji mokslinė patirtis orientuota į pagalbą ir naujų profesinių žinių suteikimą mokytojams, mokyklų vadovams ir pagalbos mokiniui specialistams.

ESDI direktorė prof. dr. Valdonė Indrašienė pažymėjo, jog toks aukštas įvertinimas atspindi kryptingą instituto mokslininkų ir dėstytojų praktikų darbą, prisideda prie valstybei svarbių švietimo strateginių tikslų įgyvendinimo.