MRU tarptautinėje nuotolinėje konferencijoje „Kritinis mąstymas aukštajame moksle ir darbo rinkoje“ pasaulinio lygio kritinio mąstymo ekspertai dalinsis savo įžvalgomis - MRU
Naujienos

8 gruodžio, 2021
MRU tarptautinėje nuotolinėje konferencijoje „Kritinis mąstymas aukštajame moksle ir darbo rinkoje“ pasaulinio lygio kritinio mąstymo ekspertai dalinsis savo įžvalgomis
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Įvykis
Universitetas
Konferencijos

Gruodžio 9-10 dienomis Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto mokslininkų grupė organizuoja nuotolinę tarptautinę mokslinę konferenciją „Kritinis mąstymas aukštajame moksle ir darbo rinkoje", kurioje kartu su pasaulinio lygio kritinio mąstymo ekspertais iš Jungtinės Karalystės, Portugalijos, Estijos, Moldovos, Slovakijos, Ukrainos, Gruzijos, Rumunijos, JAV, Švedijos, Graikijos, Italijos, Lenkijos, Latvijos ir Australijos, dalinsis savo įžvalgomis ir pristatys atlikto mokslinio tyrimo rezultatus.

„Kritinis mąstymas yra dažnai laikomas geru mąstymu, aukštesnio lygmens mąstymu, strateginiu, kūrybiniu, moksliniu, problemų valdymo, išlaisvinančiu ir visokiu kitokiu. Kadangi stokojama aiškaus supratimo kas tai yra ir nesivadovaujama konkrečiomis koncepcijomis, visuomeninė kritinio mąstymo reikšmė lieka daugiau deklaratyvi, atsispindinti pavieniuose, dažniausiai dėstytojų, pasisakymuose. Tokiais atvejais dėstytojai jį sieja ne tik su studijų programų ar dalyko turiniu, bet ir su platesne aplinka, peržengiančia aukštosios mokyklos ribas. Tada kritinis mąstymas įgyja tartum aukštesnę dimensiją ir yra siejamas su demokratine, pilietine visuomene“, - teigia MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė dr. Daiva Penkauskienė, kuri drauge su instituto mokslininkų komanda: prof. dr. Valdonė Indrašiene, doc. dr. Violeta Jegelevičiene, prof. dr. Odeta Merfeldaite, doc. dr. Jolanta Pivoriene, doc. dr. Asta Railiene, doc. dr. Justinu Sadausku ir dr. Natalija Valavičiene, atliko studijų atitikties darbo rinkoje aktualizuojamam kritinio mąstymo gebėjimų poreikiui tyrimą. Jis atliktas įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos projektą „Kritinis mąstymas aukštajame moksle: studijų ir darbo rinkos perspektyva“.

Mokslinis tyrimas atskleidė, kad kritinis mąstymas dažniausiai atpažįstamas kaip asmeninis gebėjimas ir vertinamas individualiu lygmeniu. Tai yra akcentuojama vertė pačiam asmeniui – jo augimui ir tobulėjimui, todėl svarbu, kad būtų siekiama ugdyti kritinį mąstymą ne tik kaip asmeniui, bet ir kaip tarpasmeniniams santykiams ir visai visuomenei svarbi kompetencija. 

Nuotolinė tarptautinė mokslinė konferencija „Kritinis mąstymas aukštajame moksle ir darbo rinkoje" yra išskirtinė tuo, kad joje dalyvaus pasaulinio lygio kritinio mąstymo ekspertai:

University College London profesorius emeritas Ronald Barnett (JK), apdovanotas Europos švietimo tyrimų asociacijos prizu už „išskirtinį indėlį į aukštojo mokslo tyrimus, politiką ir praktiką“, išleidęs 35 knygas, iš kurių - „Aukštojo mokslo filosofija: svarbus įvadas“ yra itin vertinama ir pripažinta pasauliniu mastu. Šis profesorius yra laikomas aukštojo mokslo filosofijos kaip studijų krypties pradininku bei inovacijų lyderiu akademinėje srityje. 

Stephen D. Brookfield (JAV) mokslininkas, dvidešimties knygų apie suaugusiųjų mokymąsi, mokymą, kritinį mąstymą, diskusijų metodus, kritinę teoriją, lyderystę ir mokymo lenktynes, autorius. Net šešios yra pelniusios Cyril O. Houle pasaulinį apdovanojimą suaugusiųjų literatūros kategorijoje. 

Caroline Dominguez (Prancūzija) mokslinė bendradarbė Instruktorių ugdymo didaktikos ir technologijų tyrimų centre (CIDTFF) ir Transdisciplininės plėtros studijų centre (CETRAD) (Portugalija). Jos pagrindiniai moksliniai interesai yra susiję su mokymo ir mokymosi procesais, būtent į kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymą aukštajame moksle. Nuo 2012 m. ji vadovauja webPACT – fakulteto profesionalų mokymosi bendruomenei kritinio ir kūrybinio mąstymo klausimais UTAD. Caroline dalyvavo keliuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose akademiniuose projektuose, kaip Portugalijos mokslo ir technologijų fondo (FCT) finansuojamo „Kritinio mąstymo tinklo aukštajame moksle“ ir „Kritinio mąstymo Europos aukštojo mokslo programose“ koordinatorė (CRITHINKEDU), kurias finansuoja Europos Komisija. Šiuo metu ji vadovauja UTAD komandai, dalyvaujančiai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Švietimo tyrimų ir inovacijų centro (CERI-OECD) tarptautiniame projekte „Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas ir vertinimas aukštosiose mokyklose“). Ji yra įvairių knygų ir specialiųjų leidimų SCOPUS/JCR žurnaluose redaktorė, pranešėja keliuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose bei visų lygių mokytojų rengėja kritinio mąstymo ugdymo tema. Ji yra įvairių mokslinių ir profesinių organizacijų, tokių kaip Portugalijos inžinerinio švietimo draugijos (SPEE), narė. 

Dr. Gonçalo Cruz (Portugalija) yra Sistemų ir kompiuterių inžinerijos, technologijų ir mokslo instituto (INESC TEC), Didaktikos ir technologijų instruktorių ugdymo tyrimų centro (CIDTFF) ir Trásos universiteto mokslinis bendradarbis. Nuo 2011 m. jis dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose, dėsto mokytojų rengimo kursus švietimo technologijų, mokymo projektavimo ir kritinio mąstymo srityse. Jo pagrindiniai moksliniai interesai yra universitetų ir verslo bendradarbiavimas bei kritinio mąstymo ugdymas. Dr. Gonçalo Cruz turi mokslo ir technologijų švietimo tyrimų daktaro laipsnį.

Konferencija vyks anglų kalba. Užsiregistravusiems dalyviams bus išduodami pažymėjimai. Konferencijos programa. Daugiau informacijos apie konferenciją rasite konferencijos svetainėje: https://criticalthinking.mruni.eu. Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/96045083722?pwd=aDJuVjUzZ3hnM0w5OU1qUWF6QVVQZz09 Kilus klausimų, kreipkitės e. paštu: criticalthinking@mruni.eu

Konferencija organizuojama įgyvendinant projektą „Kritinis mąstymas aukštajame moksle: studijų ir darbo rinkos perspektyva“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMTK712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“, dotacijos sutarties Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-006.