MRU ŽVSF mokslininkų iniciatyva įvyko pirmoji Valstybinio lituanistinių tyrimų ir sklaidos projekto viešoji paskaita - MRU
Naujienos

24 spalio, 2022
MRU ŽVSF mokslininkų iniciatyva įvyko pirmoji Valstybinio lituanistinių tyrimų ir sklaidos projekto viešoji paskaita
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Įvykis
Bendruomenė

2022 m. rugsėjo 1 d. Mykolo Romerio universiteto (MRU) Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto (ŽVSF) HMI Humanistikos tyrimų laboratorijos mokslininkai pradėjo vykdyti Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos lėšomis finansuojamą mokslo projektą „Teilhard'o de Chardino idėjų sklaida išeivijoje ir Lietuvoje“ (projekto registracijos numeris Nr. P-LIP-22-12).

2022 m. spalio 7 d. „Žinijos“ draugijos patalpose įvyko pirmasis platesnei visuomenei skirtas renginys, kuriame Laboratorijos mokslo darbuotojas dr. Ramūnas Labanauskas perskaitė viešą paskaitą „Pierre Teilhard'o de Chardino pasaulio samprata atvirosios katalikybės kontekste“.

Prelegentas supažindino su šio žymaus XX amžiaus paleontologo, teologo ir filosofo moksline ir kūrybine veikla, apibūdino jo ontologines pažiūras kitų proceso filosofijos koncepcijų kontekste. Daug dėmesio buvo skirta kritiškai tų laikų oficialiosios Romos katalikų bažnyčios reakcijai į Teilhard'o de Chardino evoliucijos interpretaciją bei palaipsniškai šios reakcijos kaitai iki pat jos pripažinimo.

Klausytojai buvo supažindinti su tradicinės ir atvirosios katalikybės skirtumais bei Teilhard'o de Chardino idėjų vaidmeniu atvirosios katalikybės formavimuisi. Paskaita išprovokavo diskusijas apie „energijos“ ir „dvasios“ sąvokas bei klausimą, ar žmonija evoliucionuoja ir gėrio gausėjimo linkme.