Įvyko mokyklų direktorių pavaduotojų akademijos forumas - MRU
Naujienos

23 lapkričio, 2018
Įvyko mokyklų direktorių pavaduotojų akademijos forumas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas bendradarbiaudamas su Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo administracija pradeda organizuoti „Mokyklų pavaduotojų akademiją“, kurios pagrindinis siekis yra sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą.
Vadovaujantis pasidalytosios lyderystės principais, šiandieniniame mokyklos gyvenime itin aktualu tapo dalintis gerąja patirtimi, kartu spręsti problemas, mokytis ir įgyti naujos profesinės patirties.
Lapkričio 30 dieną „Pavaduotojų akademija“ startavo profesinės veiklos Forume, kuris vyko Mykolo Romerio universitete.
Susirinkusius pasveikino Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius, Vilniaus meras Remigijus Šimašius.Vėliau „Mokyklų pavaduotojų akademijos“ idėją ir veiklos koncepciją pristatė MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentas doc. dr. Romas Prakapas ir Vilniaus m. Mero patarėjas švietimui Albertas Lakštauskas. Pranešimą apie lyderystę mokykloje skaitė MRU Vadybos insituto direktorius Tadas Sudnickas.Vėliau susirinkę švietimo institucijų vadovai ir švietimo politikai ir ekspertai diskutavo darbo grupėse.