Viešojo saugumo fakultetas

# • Naujienos

 • Viešojo saugumo fakultete Trečiojo amžiaus universitetas įteikė diplomus.

  Išsamiau
 • 2018 m. balandžio 12 d. įvyko IX-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Visuomenės saugumo užtikrinimo problemos: teoriniai ir praktiniai aspektai“

  Išsamiau
 • Fakulteto studentai kvietė abiturientus pasirinkti pareigūno profesiją.

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo fakulteto dekano sveikinimas šv. Velykų proga

  Išsamiau
 • Kovo 23 d. MRU Viešojo saugumo fakultete įvyko teorinė-praktinė konferenciją Pasaulinei vandens dienai paminėti

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo fakultete lankėsi kolegos iš Rezeknės technologijų akademijos Daina Znotina ir Aija Čerpinska.

  Išsamiau
 • Kovo 17 d. įvyko atvirų durų diena

  Išsamiau
 • Fakulteto studentai laimi prestižinėse varžybose užsienyje ir Lietuvoje.

  Išsamiau
 • Pasitikdama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį , Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto bendruomenė nutarė prisijungti prie gražios Prezidentės ir LRT iniciatyvos „Keliu vėliavą“

  Išsamiau
 • Tylos minute studentai pagerbė mūsų šalies didvyrius.

  Išsamiau
Naujienų archyvas

FAKULTETO MISIJA IR VIZIJA

Fakulteto misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Fakulteto vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

FAKULTETO PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Fakulteto uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.

MRU Viešojo saugumo fakultetas bendradarbiauja su šiomis profesinėmis organizacijomis:

STUDIJŲ GRAFIKAI ( TIME TABLES)

Nuolatinės studijos

Teisė ir ikiteisminis procesas 2017-2018 st. m.
Teisė ir policijos veikla 2017-2018 st.m.
Teisė ir valstybės sienos apsauga 2017-2018 st.m.
Policijos veikla 2017-2018 st.m.

Ištęstinės studijos

Teisė ir ikiteisminis procesas 2017 - 2018 m. m.
Teisė ir policijos veikla 2017 - 2018 m. m.
Teisė ir valstybės sienoa apsauga 2017 - 2018 m. m.
Patikslinimas dėl 2018 m. pavasario grafiko

Magistrantūros studijos

Magistrantūros ištęstinių studijų 2017 - 2018 metų sesijų grafikas

STUDIJŲ TVARKARAŠČIAI ( SCHEDULES )

Baigiamieji egzaminai, baigiamųjų darbų gynimas

Bakalauro baigiamieji egzaminai ir darbų gynimas
Baudžiamosios teisės ir proceso konsultacija (dėst. Ramunė Jakštienė ir dėst. Mindaugas Šukys) balandžio 19 d. 16.45 val. Didžiojoje auditorijoje
Baudžiamosios teisės ir proceso konsultacija (dėst. Ramunė Jakštienė) balandžio 23 d. 14.00 val. Didžiojoje auditorijoje
Administracinės teisės konsultacija (dėst. Kristina Mikalauskaitė-Šostakienė) – 2018 balandžio 26 d. 15.00 val.

ERASMUS

Nuolatinės studijos

Teisė ir policijos veikla

1 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (2) semestras
2 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (6) semestras

Teisė ir valstybės sienos apsauga

2 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (6) semestras

Teisė ir ikiteisminis procesas

1 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (2) semestras
2 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (6) semestras

Policijos veikla

3 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (6) semestras
4 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (8) semestras
IV kurso pavasario (8 sem.) sesija

Ištęstinės studijos

Teisė ir policijos veikla 4 kurso 8 sem. sesija
Teisė ir valstybės sienos apsauga 4 kurso 8 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 4 kurso 8 sem. sesija
Teisė ir policijos veikla 5 kurso 10 sem. sesija
Teisė ir valstybės sienos apsauga 5 kurso 10 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis processas 5 kurso 10 sem. sesija
Teisė ir policijos veikla 3 kurso 6 sem. sesija
Teisė ir valstybės sienos apsauga 3 kurso 6 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 3 kurso 6 semestro sesija
Teisė ir policijos veikla 2 kurso 4 sem. sesija
Teisė ir valstybės sienos apsauga 2 kurso 4 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 2 kurso 4 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 1 kurso 2 sem. sesija

Magistrantūros studijos

Teisė ir policijso veikla 1 semestro sesija
Teisė ir policijos veikla ikitesimio proceso specializacija 1 semestro sesija
Aplinkosaugos teisė 1 semestro sesija
Aplinkosaugos teisės 2 semestro įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla (ikiteisminio proceso specializacija) 2 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla 2 sem. įžanginės paskaitos
Aplinkosaugos teisė 2 semestro sesija
Teisė ir policijos veikla (ikiteisminio proceso specializacija) 2 semestro sesija
Teisė ir policijos vekla 2 semestro sesija

Informacija apie konsultacijas, aktualius ivykius katedrose skelbiama atitinkamų katedrų puslapiuose...


Dalyvavimas studijų procese Viešojo saugumo fakultete privalomas (MRU Senato nutarimas dėl Viešojo saugumo fakulteto nuostatų tvirtinimo; Nr. 1SN-20; MRU VSF nuostatų 27 punktas). Nedalyvavimas pateisinamas tik rimta objektyvia priežastimi: liga, neatšaukiama darbo komandiruotė, dalyvavimas misijoje, netikėtos, sudėtingos šeimyninės aplinkybės, kita. Klausimų sprendime rekomenduotina konsultuotis su p. Tautvydu Pučiumi, Tarnybos vadovu (tautvydas.pucius@mruni.eu) bei su prodekane studijoms prof. dr. Vaiva Zuzevičiūte (vaiva.zuzeviciute@mruni.eu).

Adresas: V.Putvinskio g. 70 LT-44211 Kaunas
Kab.: IV-201,IV-202,IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
Faks.: (8 37) 228 457
El. p.: vsf@mruni.eu


Dekanas: prof. dr. Saulius Greičius
Kab.: IV-202
Tel.: (8 37) 303 650
El. p.: s.greicius@mruni.eu
Priėmimo valandos: IV-16.00-18.00


Prodekanė: prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė
Kab.: IV-201
Tel.: (8 37) 303 641
El. p.: vaiva.zuzeviciute@mruni.eu

Dokumentų valdymo specialistė: Dalia Vičkienė
Kab.: IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
El. p.: vsf@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Irena Sakalauskienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 644
El. p.: sakalauskiene@mruni.eu

Vadybininkė (ištęstinės I ir II pakopos studijos): Tatjana Juodpusienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 646
El. p.: tanju@mruni.eu

Vadybininkė (nuolatinės I pakopos studijos): Eglė Akelaitienė
Kab.: V-204
Tel.: (8 37) 303 645
El. p.: akelaitiene@mruni.eu

Vadybininkė (Teisės ir Humanitarinių mokslų katedros): Nijolė Visminienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 669
Mob.: +370 659 73232
El. p. Humanitarinių mokslų katedra: vsfhmk@mruni.eu
El. p.Teisės katedra: vsftk@mruni.eu

Vadybininkė (Policijos veiklos ir Valstybės sienos apsaugos katedros): Violeta Zelbienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 663
El. p. Policijos veiklos katedra: vsfpvk@mruni.eu
El. p. Valstybės sienos apsaugos katedra: vsfvsak@mruni.eu