Viešojo saugumo fakultetas

# • Naujienos

 • Tęsiamos bendradarbiavimo tradicijos su Vokietijos, Rhineland-Palatine Policijos akademijos studentais.

  Išsamiau
 • 2018 m. sausio 25 d. 14 val. Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (Sobore) įvyks diplomų įteikimo iškilmės Viešojo saugumo fakulteto magistrantūros ir bakalauro studijų absolventams.

 • 2017 metų IPSC Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos reitingo nugalėtoju tapo Viačeslav Čigrin

  Išsamiau
 • Pripildėme savo dienas ramaus ir prasmingo laukimo išsaugodami save Kalėdų šventei, nepasiklydę minioje ir šurmulyje…

  Išsamiau
 • Fakulteto mokslininkai dalyvavo Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

  Išsamiau
 • Įvyko mokslinė – praktinėje konferencija „Vaiko psichologo vaidmuo baudžiamajame procese – iššūkiai ir problemos“

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo fakulteto didžiojoje auditorijoje įvyko forumas - diskusija Tarptautinei žmogaus teisių gynimo dienai.

  Išsamiau
 • Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas pradėjo įgyvendinti Vidaus saugumo fondo 2014 - 2020 m. programos projektą Nr. LT/2016/VSF/2.3.1.1 „Specializuoti ir aukštesniojo lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai“

  Išsamiau
 • Bosnijos ir Hercogovinos sostinėje Sarajeve vyko 2-oji Tarptautinė viktimologijos konferencija, kurioje dalyvavo doc. dr. Janina Juškevičiūtė.

  Išsamiau
 • Policijos veiklai tobulinti bendradarbiaujama su Europos ir pasaulio mokslininkais

  Išsamiau
Naujienų archyvas

FAKULTETO MISIJA IR VIZIJA

Fakulteto misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Fakulteto vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

FAKULTETO PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Fakulteto uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.

MRU Viešojo saugumo fakultetas bendradarbiauja su šiomis profesinėmis organizacijomis:

STUDIJŲ GRAFIKAI ( TIME TABLES)

Nuolatinės studijos

Teisė ir ikiteisminis procesas 2017-2018 st. m.
Teisė ir policijos veikla 2017-2018 st.m.
Teisė ir valstybės sienos apsauga 2017-2018 st.m.
Policijos veikla 2017-2018 st.m.

Ištęstinės studijos

Teisė ir ikiteisminis procesas 2017 - 2018 m. m.
Teisė ir policijos veikla 2017 - 2018 m. m.
Teisė ir valstybės sienoa apsauga 2017 - 2018 m. m.

Magistrantūros studijos

Magistrantūros ištęstinių studijų 2017 - 2018 metų sesijų grafikas

STUDIJŲ TVARKARAŠČIAI ( SCHEDULES )

Baigiamieji egzaminai, baigiamųjų darbų gynimas

Baigiamoji 2017/2018 sesija
Teisės ir ikiteisminio proceso studijų programos 2017-2018 s. m. bakalauro studijų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraščiai
Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programos 2017-2018 s. m. bakalauro studijų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraščiai
Teisės ir policijos veiklos studijų programos 2017 - 2018 s. m. bakalauro studijų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Policijos veiklos studijų programos 2017 - 2018 s. m. bakalauro studijų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

ERASMUS

Nuolatinės studijos

1 savaitės tvarkaraštis nuolatinių studijų studentams

Teisė ir policijos veikla

4 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (7) semestras
3 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (5) semestras
2 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (3) semestras
1 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (1) semestras
4 kurso 7 semestro žiemos sesija
1 kurso 1 semestro (žiemos) sesija
2 kurso 3 semestro (žiemos) sesija
3 kurso 5 semestro (žiemos) sesija
1 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (2) semestras
2 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (6) semestras

Teisė ir valstybės sienos apsauga

4 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (7) semestras
3 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (5) semestras
2 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (3) semestras
4 kurso 7 semestro žiemos sesija
2 kurso 3 semestro (žiemos) sesija
3 kurso 5 semestro (žiemos) sesija
2 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (6) semestras

Teisė ir ikiteisminis procesas

4 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (7) semestras
3 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (5) semestras
2 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (3) semestras
1 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (1) semestras
4 kurso 7 semestro (žiemos) sesija
1 kurso 1 semestro (žiemos) sesij
2 kurso 3 semestro (žiemos) sesija
3 kurso 5 semestro (žiemos) sesija
1 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (2) semestras
2 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (6) semestras

Policijos veikla

4 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (7) semestras
3 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (5) semestras
3 kurso 5 semestro (žiemos) sesija
4 kurso 7 semestro (žiemos) sesija
3 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (6) semestras
4 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (8) semestras

Ištęstinės studijos

Teisė ir policijos veikla 3 kurso 6 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir valstybės sienos apsauga 3 kurso 6 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir ikiteisminis procesas 2 kurso 3 semestro sesija
Teisė ir policijos veikla 2 kurso 4 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir valstybės sienoa apsauga 2 kurso 4 sem. įzanginės paskaitos
Teisė ir ikiteisminis procesas 2 kurso 4 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir ikiteisminis procesas 1 kurso 2 sem. Įžanginės paskaitos

Magistrantūros studijos

Teisė ir policijos veikla 3 semestro sesija
Teisė ir policijos veikla (ikiteisminio proceso specializacija) 3 semestro sesija
Teisė ir policijso veikla 1 semestro sesija
Teisė ir policijos veikla ikitesimio proceso specializacija 1 semestro sesija
Aplinkosaugos teisė 1 semestro sesija

Informacija apie konsultacijas, aktualius ivykius katedrose skelbiama atitinkamų katedrų puslapiuose...


Dalyvavimas studijų procese Viešojo saugumo fakultete privalomas (MRU Senato nutarimas dėl Viešojo saugumo fakulteto nuostatų tvirtinimo; Nr. 1SN-20; MRU VSF nuostatų 27 punktas). Nedalyvavimas pateisinamas tik rimta objektyvia priežastimi: liga, neatšaukiama darbo komandiruotė, dalyvavimas misijoje, netikėtos, sudėtingos šeimyninės aplinkybės, kita. Klausimų sprendime rekomenduotina konsultuotis su p. Tautvydu Pučiumi, Tarnybos vadovu (tautvydas.pucius@mruni.eu) bei su prodekane studijoms prof. dr. Vaiva Zuzevičiūte (vaiva.zuzeviciute@mruni.eu).

Adresas: V.Putvinskio g. 70 LT-44211 Kaunas
Kab.: IV-201,IV-202,IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
Faks.: (8 37) 228 457
El. p.: vsf@mruni.eu


Dekanas: prof. dr. Saulius Greičius
Kab.: IV-202
Tel.: (8 37) 303 650
El. p.: s.greicius@mruni.eu
Priėmimo valandos: IV-16.00-18.00


Prodekanė: prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė
Kab.: IV-201
Tel.: (8 37) 303 641
El. p.: vaiva.zuzeviciute@mruni.eu

Dokumentų valdymo specialistė: Dalia Vičkienė
Kab.: IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
El. p.: vsf@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Irena Sakalauskienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 644
El. p.: sakalauskiene@mruni.eu

Vadybininkė (ištęstinės I ir II pakopos studijos): Tatjana Juodpusienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 646
El. p.: tanju@mruni.eu

Vadybininkė (nuolatinės I pakopos studijos): Aida Čižikaitė
Kab.: V-204
Tel.: (8 37) 303 645
El. p.: a_cizikaite@mruni.eu

Vadybininkė (Teisės ir Humanitarinių mokslų katedros): Nijolė Visminienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 669
Mob.: +370 659 73232
El. p. Humanitarinių mokslų katedra: vsfhmk@mruni.eu
El. p.Teisės katedra: vsftk@mruni.eu

Vadybininkė (Policijos veiklos ir Valstybės sienos apsaugos katedros): Violeta Zelbienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 663
El. p. Policijos veiklos katedra: vsfpvk@mruni.eu
El. p. Valstybės sienos apsaugos katedra: vsfvsak@mruni.eu