Viešojo saugumo fakultetas

# • Naujienos

 • Viešojo saugumo fakulteto dėstytojos dalyvavo XIII tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje "Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika".

  Išsamiau
 • Rugsėjo 13 d. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūroje (Frontex) vyko antroji Europos jungtinės magistrantūros „Strateginis sienų valdymas“ atidarymo ceremonija.

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo fakultetas prisijungė prie Kauno miesto savivaldybės iniciatyvos

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo fakulteto dekanas prof. dr. Saulius Greičius dalyvavo miesto vadovų bei Kauno mieste veikiančių universitetų rektorių bei fakultetų dekanų posėdyje.

  Išsamiau
 • Mokslo metų pradžios šventė

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo fakultete lankėsi Meklenburgo-Pomeranijos Žemės (Vokietija) Vidaus ir Europos reikalų ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus darbuotojas M.Silkeit

  Išsamiau
 • Diplomų įteikimo iškilmės.

  Išsamiau
 • MRU VSF docentė dr. Aurelija Pūraitė birželio 14-16 d. dalyvavo CEPOL EJMP (European Joint Master Programme) Master Programme Committee susirinkime Budapešte, Vengrijoje.

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo fakulteto studentai stažavosi Vokietijoje.

  Išsamiau
 • Birželio 7 dieną Ispanijos Salamankos universitete iškilmingai įteikti magistro diplomai pirmajai jungtinės magistrantūros programos „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ absolventų laidai.

  Išsamiau
Naujienų archyvas

Vainikais galvas vainikuokim,

Džiaugsmu lai mūsų akys žiba,

Pečius suglaudę, uždainuokim:

Čia jungia mus visus brolybė

...

Kas mūs būrin įstojo kartą,

Ar dirbtų, šoktų, kur bebūtų,

Ar karaliautų, žemę artų,

Privalo atsimint Statutą!

...

Tegu ta priesaika rimtoji

Mūs poelgių sargyboj stovi,

O atmintis tegu kartoja:

Tėvynė, mokslas ir dorovė

(Adomas Mickevičius,  1819, VU)

 

Gerb. MRU VSF bendruomenės nariai,

Leiskite palinkėti sėkmingų akademinių metų: atradimų, atsakingo darbo ir džiuginančio bendravimo,

Pagarbiai

VSF Dekanas prof.dr. Saulius Greičius


FAKULTETO MISIJA IR VIZIJA

Fakulteto misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Fakulteto vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

FAKULTETO PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Fakulteto uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.

MRU Viešojo saugumo fakultetas bendradarbiauja su šiomis profesinėmis organizacijomis:

STUDIJŲ GRAFIKAI ( TIME TABLES)

Nuolatinės studijos

Teisė ir ikiteisminis procesas 2017-2018 st. m.
Teisė ir policijos veikla 2017-2018 st.m.
Teisė ir valstybės sienos apsauga 2017-2018 st.m.
Policijos veikla 2017-2018 st.m.

Ištęstinės studijos

Teisė ir ikiteisminis procesas 2017 - 2018 m. m.
Teisė ir policijos veikla 2017 - 2018 m. m.
Teisė ir valstybės sienoa apsauga 2017 - 2018 m. m.

Magistrantūros studijos

Magistrantūros ištęstinių studijų 2017 - 2018 metų sesijų grafikas

STUDIJŲ TVARKARAŠČIAI ( SCHEDULES )

Baigiamieji egzaminai, baigiamųjų darbų gynimas

ERASMUS

Nuolatinės studijos

1 savaitės tvarkaraštis nuolatinių studijų studentams

Teisė ir policijos veikla

4 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (7) semestras
3 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (5) semestras
2 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (3) semestras
1 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (1) semestras

Teisė ir valstybės sienos apsauga

4 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (7) semestras
3 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (5) semestras
2 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (3) semestras

Teisė ir ikiteisminis procesas

4 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (7) semestras
3 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (5) semestras
2 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (3) semestras
1 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (1) semestras

Policijos veikla

4 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (7) semestras
3 kurso 2017 -2018 st.m. rudens (5) semestras

Ištęstinės studijos

Teisė ir ikiteisminis procesas 1 kurso 1 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla 1 kurso 1 sem. įžanginės paskaitos

Magistrantūros studijos

Aplinkosaugos teisė 1 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla ikiteisminio proceso specializacija 1 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla 1 sem. įžanginės paskaitos

Informacija apie konsultacijas, aktualius ivykius katedrose skelbiama atitinkamų katedrų puslapiuose...


Dalyvavimas studijų procese Viešojo saugumo fakultete privalomas (MRU Senato nutarimas dėl Viešojo saugumo fakulteto nuostatų tvirtinimo; Nr. 1SN-20; MRU VSF nuostatų 27 punktas). Nedalyvavimas pateisinamas tik rimta objektyvia priežastimi: liga, neatšaukiama darbo komandiruotė, dalyvavimas misijoje, netikėtos, sudėtingos šeimyninės aplinkybės, kita. Klausimų sprendime rekomenduotina konsultuotis su p. Tautvydu Pučiumi, Tarnybos vadovu (tautvydas.pucius@mruni.eu) bei su prodekane studijoms prof. dr. Vaiva Zuzevičiūte (vaiva.zuzeviciute@mruni.eu).

Adresas: V.Putvinskio g. 70 LT-44211 Kaunas
Kab.: IV-201,IV-202,IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
Faks.: (8 37) 228 457
El. p.: vsf@mruni.eu


Dekanas: prof. dr. Saulius Greičius
Kab.: IV-202
Tel.: (8 37) 303 650
El. p.: s.greicius@mruni.eu
Priėmimo valandos: IV-16.00-18.00


Prodekanė: prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė
Kab.: IV-201
Tel.: (8 37) 303 641
El. p.: vaiva.zuzeviciute@mruni.eu


Dokumentų valdymo specialistė: Dalia Vičkienė
Kab.: IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
El. p.: vsf@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Irena Sakalauskienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 644
El. p.: sakalauskiene@mruni.eu

Vadybininkė (ištęstinės I ir II pakopos studijos): Tatjana Juodpusienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 646
El. p.: tanju@mruni.eu

Vadybininkė (nuolatinės I pakopos studijos): Aida Čižikaitė
Kab.: V-204
Tel.: (8 37) 303 645
El. p.: a_cizikaite@mruni.eu

Vadybininkė (Teisės ir Humanitarinių mokslų katedros): Nijolė Visminienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 669
El. p. Humanitarinių mokslų katedra: vsfhmk@mruni.eu
El. p.Teisės katedra: vsftk@mruni.eu

Vadybininkė (Policijos veiklos ir Valstybės sienos apsaugos katedros): Roberta Krincienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 663
El. p. Policijos veiklos katedra: vsfpvk@mruni.eu
El. p. Valstybės sienos apsaugos katedra: vsfvsak@mruni.eu