In memoriam: Vytautas Jakucevičius - MRU
Naujienos

18 liepos, 2022
In memoriam: Vytautas Jakucevičius
Viešojo saugumo akademija
Įvykis
Universitetas
Bendruomenė

Eidamas 91-uosius metus, 2022 metų liepos 14 d., į amžinybę iškeliavo buvęs Mykolo Romerio universiteto darbuotojas Vytautas Jakucevičius. 

Vytautas Jakucevičius gimė 1932 metų kovo 1 dieną, Alytaus raj., Ražučių kaime. 1961 metais baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir įgijo istorijos mokytojo specialybę. Tačiau gyvenimas pasisuko taip, jog 1965 metais pradėjo dirbti Vidaus reikalų sistemoje. Ilgą laiką dirbo vadovaujantį darbą Vidaus reikalų ministerijos (VRM) nepilnamečių pataisos darbų kolonijoje, taip pat ėjo Lietuvos VRM mokymo centro viršininko pareigas, o 1990 metais reorganizavus mokymo centrą ir VRM Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fakultetą į Lietuvos policijos akademiją, paskirtas kurso viršininku. Universitete V. Jakucevičius dirbo iki 2000 metų liepos 14 dienos. V. Jakucevičius Vidaus reikalų atestuotose pareigose išdirbo virš 35 metų. Jam buvo suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis. 

Už drąsą ir pasiaukojimą, ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1991 metų sausio-rugsėjo mėnesiais, V. Jakucevičius apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992). Už nepriekaištingą darbą ir didelį indėlį ruošiant pareigūnus, 1995 metais apdovanotas Lietuvos policijos akademijos Garbės ženklu. 

Buvę studentai ir kolegos jį pažinojo kaip Rikiuotės tarnybos kurso viršininką, kaip Akademinio skyriaus magistro studijų vyresnįjį inspektorių, kaip magistro studijų viršininko pavaduotoją. Bendruomenė jį labiau prisimena kaip „Ąžuoliuką“ – stiprų tiek vidumi, tiek išore. V. Jakucevičius pasižymėjo begaliniu reiklumu sau ir kitiems, turėjo didelį autoritetą bendradarbių ir studentų tarpe. Visuomet pareigūnams puoselėjo atsakomybės už kitus ir Lietuvą jausmus, savo pavyzdžiu rodė aplinkiniams pilietiškumą ir patriotiškumą, visuomet demonstravo didžiulę pagarbą uniformai ir jas dėvintiems pareigūnams. Jo gyvenimą, asmenybę ir darbus ilgai minės buvę kolegos ir studentai. 

Universiteto bendruomenė reiškia gilią užuojautą velionio artimiesiems, buvusiems kolegoms ir studentams.