Doktorantūros studijos | MRU | 2021 studijų programos

Doktorantūros studijos

Priėmimo informacija
Mykolo Romerio universiteto 2023 m. doktorantūros vietų skaičius
Mokslo kryptis   Valstybės finansuojamų vietų skaičius*
  Iš viso Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos
Filologija (H 004)
Teisė (S 001) 13 9 4
Vadyba (S 003) 5 4 1
Ekonomika (S 004) 2 1 1
Psichologija (S 006) 4 4
Edukologija (S 007) 2 2
Iš viso 26 20 6

* Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-925. 

Mykolo Romerio universiteto doktorantūros studijų kainos

 

Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos

Už vienus doktorantūros studijų metus

4915 Eur

3277 Eur

Už doktorantūros studijas eksternu

4000 Eur

Metinė studijų kaina nustatyta Universiteto senato 2023 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 1SN-34.