Mykolo Romerio universitetas stiprina bendradarbiavimą su Policijos departamentu - MRU
Naujienos

23 birželio, 2021
Mykolo Romerio universitetas stiprina bendradarbiavimą su Policijos departamentu
Viešojo saugumo akademija

Mykolo Romerio universiteto rektorė profesorė Inga Žalėnienė ir Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp universiteto ir  Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl universitetinių studijų organizavimo stiprinimo ir bendrų veiklų.

Universitetas glaudžiai bendradarbiaus su Policijos departamentu rengiant studentų priėmimo į MRU Viešojo saugumo akademiją taisykles ir universitetinių studijų programose dėstomų dalykų, praktikų ar stažuočių programas, taip pat atsižvelgus į policijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus prisidės prie studijų turinio ir mokomosios medžiagos koregavimo.

Policijos departamento atstovai dar aktyviau įsitrauks universiteto kvalifikacinių egzaminų ir kvalifikacijos suteikimo komisijų darbą, departamentas suteiks ir reikalingą infrastruktūrą ir mokymo bazę būsimų policijos pareigūnų rengimui.

Pasak Mykolo Romerio universiteto rektorės, profesorės Ingos Žalėnienės, universitetas nuo pat nepriklausomybės atkūrimo rengdamas teisėsaugos pareigūnus atstovavo naujam požiūriui į policiją, jos misiją ir pareigas visuomenei ir valstybei ginant ir saugant piliečių teises, pamatines demokratijos vertybes: „Džiaugiuosi, kad universitetas dalykiškus ir konstruktyvius santykius su Policijos departamentu palaiko ne vienerius metus: universitete dėsto praktikai, studentai atlieka praktikas Policijos departamentui pavaldžiose įstaigose, dėstytojai dalyvauja įvairiose darbo grupėse, kuriose sprendžiami policijos pareigūnų kompetencijų ir jų rengimo klausimai. Neabejoju, kad pareigūnai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu tik sustiprina statutinę policijos sistemą, svariai prisideda įveikiant visuomenės saugumo užtikrinimo iššūkius“, - sakė MRU rektorė profesorė Inga Žalėnienė.

 Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis teigė, kad policija pasirengusi priimti visus, pagal šią programą universitetą baigusius studentus. “Šiuo metu jaučiamas pareigūnų trūkumas, todėl naujų kolegų įsiliejimas į policijos šeimą yra labai laukiamas”-sako R. Matonis.

 2021 metais Vidaus reikalų ministerija siekdama užtikrinti trūkstamų specialistų poreikį papildomai skyrė 70 vietų įstojusiems į Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos bakalauro studijų programos „Teisė ir policijos veikla“ valstybės nefinansuojamas vietas ir jiems kompensuos visą studijų kainą.