Puikiai įvertinta ir akredituota MRU magistrantūros programa, kuri išugdys ES sienų apsaugos specialistų branduolį - MRU
Naujienos

26 gegužės, 2022
Puikiai įvertinta ir akredituota MRU magistrantūros programa, kuri išugdys ES sienų apsaugos specialistų branduolį
Bendruomenė
Mokslas
Viešojo saugumo akademija
Įvykis
Universitetas
Studijos

Nyderlandų ir Flandrijos akreditacijos organizacija (NVAO), kuri yra įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą, atliko Mykolo Romerio universiteto (MRU) antrosios pakopos viešojo saugumo krypties Europos jungtinės magistrantūros studijų programos Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas (angl. European Joint Masters' in Strategic Border Management (EJMSBM) išorinį vertinimą. Remdamasi gautais rezultatais Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) Studijų vertinimo komisija priėmė sprendimą akredituoti MRU antrosios pakopos viešojo saugumo krypties studijas 7 metams. Programos paskirtis – paruošti šiuolaikinių sienų apsaugos vadovų grandies specialistus, puikiai išmanančius europinį kontekstą ir pasižyminčius kompetencijomis, reikalingomis, siekiant koordinuotai reaguoti į ES išorinių sienų saugumo iššūkius, su kuriais pastaraisiais metais susiduria Bendrija. Ši jungtinė magistrantūros studijų programa unikali ir neturi analogų net ES kontekste.

MRU Akademinių reikalų centro Studijų programų ir kokybės užtikrinimo grupės vadovė bei jungtinės EJMSBM programos Tarptautinio studijų kokybės komiteto pirmininkė doc. dr. Inga Juknytė-Petreikienė teigia, kad ši jungtinė studijų programa buvo vertinama pagal Bolonijos proceso šalių ministrų 2015 m. patvirtintas Jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo europines gaires, skirtas Europoje vykdomoms jungtinėms studijų programoms vertinti.

Tarptautinė ekspertų komisija, vadovaujama prof. dr. Laurence’o W. Gormley’io, visas EJMSBM vertintas sritis įvertino kaip atitinkančias tarptautinius standartus. Ekspertai pabrėžė, kad EJMSBM yra ambicinga programa su labai aiškiu ir pagirtinu tikslu – išugdyti ES sienų apsaugos specialistų branduolį, kuris, remdamasis akademiniais tyrimais, galėtų spręsti neatidėliotinus ir svarbius iššūkius, su kuriais susiduria Europa. Šiuo tikslu suburtas tarptautinis konsorciumas, apjungiantis svarbią ir stiprią įvairių sričių akademikų ir praktikų patirtį, demonstruojantis tvirtą bendrą etosą bei gebėjimus vykdyti šią unikalią programą.

Taip pat doc. dr. Inga Juknytė-Petreikienė teigia, kad ES sienų apsaugos valdymo sprendimais, patirtimis yra dalijamasi tarptautiniu mastu ir ieškoma geriausių migracijos krizių valdymo strategijų, todėl ši unikali programa tapo itin aktuali Lietuvai bei kaimyninėms šalims, tiesiogiai susidūrus su hibridinėmis nedemokratiškų režimų atakomis prieš ES. 

Naujai įvertintą magistrantūros studijų programą Europos aukštojo mokslo akreditavimo konsorciumas akreditavo dar 2015 metais. Ši programa startavo 2015 metų rugsėjo mėn. ir buvo vykdoma kartu su MRU (Lietuva), Nyderlandų gynybos akademija, Nacionaliniu nuotolinių studijų universitetu (Ispanija), Salamankos universitetu (Ispanija), Rėzeknės technologijų akademija (Latvija) bei Estijos saugumo mokslų akademija. Programos įgyvendinimą 2015–2021 m. koordinavo ir finansavo ES sienų ir pakrančių apsaugos agentūra „Frontex“. Studijų programos vykdymą ketinama atnaujinti 2022–2023 mokslo metais.

Programoje suteikiama galimybė studijuoti bent 3 metų profesinę patirtį turintiems pareigūnams iš nacionalinių valstybių sienos apsaugos tarnybų. Kandidatai stodami privalo pereiti specialią atranką. Studijų tikslas – sutelkti geriausius ES šalių pasienio pareigūnus, padėti jiems dalintis naudinga praktine informacija, mokytis vieniems iš kitų.

Priėmimą į šią programą skelbia ES sienų ir pakrančių apsaugos agentūra „Frontex“.