MRU ir Lietuvos probacijos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį - MRU
Naujienos

18 balandžio, 2024
MRU ir Lietuvos probacijos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį
Viešojo saugumo akademija
Universitetas
Partnerystė

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Viešojo saugumo akademijos (VSA) dekanė prof. dr. Snieguolė Matulienė ir Lietuvos probacijos tarnybos (LPT) direktorius Romas Ostanavičius balandžio 17 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutartyje numatytas bendradarbiavimas, rengiant ir vykdant bendrus mokslinius tyrimus bei taikomąją mokslo veiklą, tarptautinius ir nacionalinius projektus, įgyvendinant mokslo ir studijų bei kvalifikacijos tobulinimo programas.

Universitetas kartu su LPT sudarys sąlygas studentams susipažinti su probacijos darbuotojų veikla ir darbo specifika, keistis informacija apie planuojamas ir rengiamas konferencijas, seminarus, pagal poreikį kartu inicijuoti ir vykdyti edukacines veiklas bei užsakomuosius mokslinius tyrimus.

Pasirašant bendradarbiavimo sutartį taip pat buvo aptartos galimybės Viešojo saugumo akademijos studentams atlikti praktiką Lietuvos probacijos tarnyboje bei karjeros galimybės baigus studijas.