Viešojo saugumo akademijos Teisės ir policijos veiklos studijų programos pirmakursiai ištarė priesaikos žodžius - MRU
Naujienos

4 spalio, 2021
Viešojo saugumo akademijos Teisės ir policijos veiklos studijų programos pirmakursiai ištarė priesaikos žodžius
Viešojo saugumo akademija

2021 m. rugsėjo 30 d. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje pirmuosius priesaikos žodžius ištarė 21 MRU Viešojo saugumo akademijos Teisės ir policijos veiklos studijų programos pirmakursis.

Ceremonijoje sveikinamuosius žodžius tarė Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas, kuris palinkėjo, kad duotoji priesaika būtų iš širdies gelmių ir kad sunkiu metu ji būtų ramstis, neleisiantis pasiduoti.

Jautrius kapeliono žodžius palydėjo pirmakursių priesaika, kuria kiekvienas studentas prisiekė sąžiningai tarnauti Lietuvos Respublikai ir jos žmonėms.

Iš tiesų paprasti, bet didžiulę atsakomybę nešantys žodžiai, kurių niekados nepamiršti linkėjo ir akademijos dekanė prof. dr. Snieguolė Matulienė: „Tegul tai, ką jūs prisiekėte, netampa tik formalumu, tie žodžiai, kuriuos Jūs ištarėte, kad nebūtų tik įamžinti įraše, bet tai būtų jumyse“.

Didžiuojamės pareigūno kelią pasirinkusiais mūsų akademijos studentais bei linkime jiems didžiausios sėkmės įdomiame ir iššūkių kupiname gyvenime.

Fotografė: Elena Koltunova