Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras prisidės prie ES visuomenės saugumo - MRU
Naujienos

8 vasario, 2017
Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras prisidės prie ES visuomenės saugumo
Viešojo saugumo akademija
Įvykis

Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras, kurio vienas iš steigėjų yra Mykolo Romerio universitetas, kartu su partneriais iš 12 Europos Sąjungos valstybių narių laimėjo Europos Komisijos finansavimą projekto „Innovation – Law Enforcement Agencies‘ Dialogue“ (I-LEAD) įgyvendinimui. Projektas finansuojamas pagal „Horizontas 2020“ priemonę „Pan-European Networks of practitioners and other actors in the field of security“.

Pagrindinis I-LEAD projekto tikslas – užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius tarp teisėsaugos institucijų ir akademinės bendruomenės. Norint efektyviai spręsti ES visuomenės saugumo užtikrinimo klausimus, kovoti su organizuotu nusikalstamumu, terorizmo apraiškomis, kibernetiniais nusikaltimais, teisėsaugos institucijos privalo nuolatos stiprinti savo pajėgumus, diegiant inovatyvius technologinius sprendimus, kriminalistikus įrankius naujas tyrimų metodikas.

Šiandien teisėsaugos institucijos turi ribotas galimybes atrasti ir diegti naujoves savo veikloje, todėl ILEAD projekto tikslas pasitelkti akademinės bendruomenės specializuotus tinklus, kurie išnaudodami sukauptą patirtį ir žinias padėtų teisėsaugos instutucijoms surasti ir atrinkti tinkamiausius sprendimus.

Projekto metu planuojama sukurti penkias ekspertų grupes pagal prioritetines sritis : viešosios tvarkos, tarptautinio nusikalstamumo, kibernetinių nusikaltimų, žvalgybos, kriminalistikos, viešųjų pirkimų. Kiekvieną ekspertų grupę vienys informacijos mainų sistema, kuri padės operatyviai ir efektyviai keistis turimomis žiniomis, kompetencijomis, patirtimi. Taip pat planuojama sukurti sertifikuotų technologijų/įrankių mainų sistemą, kuri padėtų ekspertų grupėms pasiekti jų užsibrėžtus tikslus.

Projekto metu bus siekiama identifikuoti tarp skirtingų valstybių teisėsaugos institucijų ir jų ekspertų egzistuojančias pajėgumų ir naudojamų technologijų spragas, jas kategorizuoti ir suskirstyti pagal prioritetus, taip pat bus stebimos vykdomų tyrimų ir inovacijų tendencijos, galinčios padėti skirtingoms ekspertų grupėms pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Bus siekiama identifikuoti standartizavimo prioritetus ir rekomandacijas bei pateikti juos teisės aktus priimančioms institucijoms. Numatoma projekto įgyvendinimo pradžia – 2017 m. Projektą planuojama baigti 2022 m balandžio mėnesį.

Projekto koordinatorius – Nyderlandų policija.