Atliktas išorinis jungtinės studijų programos „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ vertinimas - MRU
Naujienos

27 rugsėjo, 2019
Atliktas išorinis jungtinės studijų programos „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ vertinimas
Viešojo saugumo akademija

Rugsėjo 25-26 dienomis MRU vyko ES „Frontex“ agentūros koordinuojamos jungtinės studijų programos „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ išorinis vertinimas, kurį atliko tarptautiniai ekspertai iš Austrijos ir Portugalijos. Europos jungtinis strateginio sienų valdymo magistro laipsnis (EJMSBM) yra ES „Frontex“ agentūros, Mykolo Romerio Universiteto, Salamancos Universiteto bei Unedo Nuotolinių Studijų Universiteto iš Ispanijos, Nyderlandų Karo Akademijos, Rezeknės Technologijų Akademijos iš Latvijos bei Estijos Saugumo Mokslų Akademijos jungtinės veiklos rezultatas. Šios jungtinės magistrantūros programos tikslas – rengti už ES sienų saugumą atsakingų organizacijų vidutinio ir aukšto lygio pareigūnus, daugiausia dėmesio skiriant jų strateginio vadovavimo ir europinio bendradarbiavimo valdant sienų saugumą kompetencijoms.
Ekspertai susitiko su visų jungtinės studijų programos socialinių dalininkų atstovais, susipažino su MRU infrastruktūra, stebėjo trečiosios laidos studentų pirmojo modulio „Sienų apsaugos strateginis planavimas ir vertinimas“ studijų eigą, diskutavo apie pareigūnų lūkesčius studijų atžvilgiu. „Šis išorinis vertinimas yra EJMSBM vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos dalis, kurio tikslas įsivertinti dėstymo, studijavimo ir gebėjimų vertinimo strategijas bei studijų kokybės užtikrinimo ir tobulinimo procesus, – teigė EJMSBM programos Kokybės užtikrinimo komiteto pirmininkė doc. dr. Inga Juknytė-Petreikienė. – Pasitelkus tarptautinius ekspertus bus siekiama atnaujinti unikalios tarptautinės studijų programos turinį, atsižvelgti į viešojo saugumo bendruomenės ir visos ES visuomenės poreikius bei užtikrinti bendrus aukštus akademinius standartus“.
EJMSBM studijų programos tarptautinė akreditacija vyks 2020 metais, kurią atliks Nyderlandų ir Flandrijos akreditacijos organizacija (NVAO). Šią organizaciją vadovaujantis Europiniu jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu (2015) pasirinko EJMSBM Valdančioji taryba.