MRU įvyks XVIII-asis tarptautinis kongresas „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“ - MRU
Naujienos

7 rugsėjo, 2022
MRU įvyks XVIII-asis tarptautinis kongresas „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“
Mokslas
Konferencijos
Viešojo saugumo akademija
Įvykis
Universitetas
Studijos
Bendruomenė

2022 m. rugsėjo 8–10 d. Mykolo Romerio universitete vyks jau XVIII tarptautinis kongresas „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“, kurį rengia  Lietuvos kriminalistų draugija, Mykolo Romerio universitetas ir Lietuvos teismo ekspertizės centras.

Atgavus nepriklausomybę Lietuvoje vyko grandiozinė visų gyvenimo sričių pertvarka, pasirinkus vakarietiškų demokratijų vektorių. Tarp itin svarbių valstybės pertvarkos sričių buvo viešojo saugumo problemos, įskaitant kovą su nusikalstamumu. Reikėjo pertvarkyti iki tol Lietuvoje egzistavusią teisėsaugos ir justicijos organų sistemą, įvertinti jų veiklos efektyvumą ir atitiktį demokratijos principams, be kita ko ir žmogaus teisių apsaugos srityje. Reikėjo perimti kitų Vakarų valstybių patirtį šioje plotmėje, pažangias technologijas ir tyrimo metodus, permąstyti ne tik specialistų rengimo metodiką, bet ir filosofiją.   

Prieš porą dešimtmečių MRU pirmtakės – Lietuvos policijos akademijos – mokslininkų gretose įsitvirtino nuomonė, kad be plataus ir glaudaus tiek nacionalinio, tiek tarptautinio įvairių teisėsaugos ir justicijos institucijų atstovų bendradarbiavimo  esminis proveržis kovoje su nusikalstamumu, norint užtikrinti žmogaus saugumą, nėra įmanomas. Tai paskatino MRU kriminalistus inicijuoti Lietuvos kriminalistų draugijos (LKD) įkūrimą. Šią idėją palaikė ne tik akademinės bendruomenės, bet ir ekspertinių įstaigų, policijos, prokuratūros ir teismų atstovai. Lietuvos kriminalistų draugija įkurta 2001 m., o 2002 pradėjo funkcionuoti.

Vienas iš svarbiausių LKD tikslų  buvo tapti regioniniu kriminalistikos mokslo, didaktikos ir tam tikrų taikomųjų sričių centru. Šiam tikslui pasiekti organizuotos tarptautinės kriminalistinės mokslinės-praktinės konferencijos „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“, kuriose turėjome galimybę ne tik susipažinti su naujausiomis pasaulio kriminalistikos ir teismo ekspertizės plėtros kryptimis, įvertinti, o tam tikrais atvejais ir perimti pažangią kitų šalių teisėsaugos institucijų patirtį, bet ir parodyti Lietuvoje vykstančius procesus. Per du dešimtmečius šis kongresas (anksčiau konferencija) tapo reikšmingu moksliniu reiškiniu ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Iš pradžių konferenciją „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“ organizavome kas antrus metus, bet užsienio kolegų paskatinti priėmėme sprendimą organizuoti šią konferenciją (kongresą) kiekvienais metais: poriniais metais turėjome išvažiuojamąją konferenciją su užsienio šalių universitetais ir jų kriminalistų draugijomis (pavyzdžiui, 2021 m. kongresas vyko Bratislavoje, 2018 m. – Odesoje, 2016 m. – Varšuvoje ir pan.), o neporiniais – įvairiuose Lietuvos miestuose (Vilnius, Trakai, Šiauliai, Klaipėda, Kaunas).

Covid-19 pandemija neigiamai paveikė visas sritis, tarp jų ir mokslo renginių organizavimą, todėl 2020 m. nepavyko surengti kongreso Bratislavoje (jis įvyko 2021 m.).

Šių metų kongreso organizatoriai vėl susidūrė su labai rimtu iššūkiu – karu, kurį Rusija pradėjo prieš Ukrainą. Net svarstyta atsisakyti rengti kongresą, bet gavę palaikymą ne tik Lietuvoje, bet ir iš daugelio mokslo centrų užsienyje, nutarėme surengti jį Vilniuje. Į kongresą užsiregistravo daugiau nei 80 dalyvių iš dešimties šalių. Kongreso programoje – per 30 pranešimų aktualiomis kriminalistikos ir teismo ekspertologijos temomis. Tarp pranešėjų – žinomi užsienio ir Lietuvos mokslininkai: prof. V. Shepitko (Ukraina), prof. T. Tomaszewski (Lenkija), prof. J. Metenko (Slovakija), prof. P. Kipouras (Italija/Graikija), prof. M. Fryštak (Čekija), prof. V. E. Kurapka (Lietuva) ir daug kitų.

Paruošė Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos dekanė, Lietuvos kriminalistų draugijos pirmininkė prof. dr. Snieguolė Matulienė.