Pristatytas tarptautinės tyrėjų komandos tyrimas apie Europos saugumo perspektyvas - MRU
Naujienos

15 rugsėjo, 2022
Pristatytas tarptautinės tyrėjų komandos tyrimas apie Europos saugumo perspektyvas
Bendruomenė
Mokslas
Viešojo saugumo akademija
Įvykis
Universitetas

Mykolo Romerio universitete (MRU) rugsėjo 15 dieną įvyko tarptautinės mokslo monografijos „Europe alone. Small State Security without the United States“ pristatymas. Tarptautinė mokslininkų komanda knygoje „Europe Alone. Small State Security without the United States“ dalinasi įžvalgomis apie Europos saugumo perspektyvas ateityje, kai gali nepakakti Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) resursų užtikrinti saugumą. Žymiausi Lietuvos saugumo tyrimus vykdantys mokslininkai iš MRU ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA) siūlo įvairiapusį požiūrį į kintantį nacionalinio, visuomenės bei asmens saugumo vaidmenį ir reikšmę atskleisdami holistinį požiūrį į saugumą iš mažų valstybių perspektyvos.

Kolektyvinė mokslinė monografija „Europe Alone. Small State Security without the United States" yra MRU, LKA akademikų ir kviestinio redaktoriaus MRU prof. David Schultz (JAV) bendro darbo rezultatas. Knygos autoriai, atsižvelgdami į istorines realijas, šiuolaikines geopolitines tendencijas ir perspektyvas, diskutuoja apie valstybės, visuomenės, asmens saugumą, suformuluodami holistinę saugumo sampratą ir atskleisdami šiuolaikinius iššūkius mažos Europos valstybės saugumui atsižvelgiant į dinamiškus geopolitinius procesus. „Knyga yra dedikuota drąsiems Ukrainos žmonėms, kovojantiems  už savo ir visos civilizuotos Europos laisvę ir teisę gyventi savarankiškoje demokratinėje valstybėje“, – sako MRU prof. dr. Aurelija Pūraitė.

LKA doc. dr. Vidmantė Giedraitytė džiaugiasi, jog LKA tyrėjai galėjo prisijungti prie MRU Viešojo saugumo akademijos iniciatyvos parengti saugumui skirtą tarptautinio lygio monografiją. Mokslininkė akcentuoja, kad monografijoje aptariama kaip dinamiška ir kompleksiška globali bei regioninė saugumo aplinka veikia tokias Europos mažąsias valstybes kaip Lietuva, taip pat analizuojama su kokiomis problemomis jos susiduria bei kokių veiksmų turi imtis siekdamos savarankiškai užtikrinti savo nacionalinį saugumą. „Keliami ir nagrinėjami klausimai tapo dar aktualesni Rusijai pradėjus agresyvius karo veiksmus Ukrainoje. Tikimės, jog monografija sulauks skaitytojų dėmesio ir leis geriau suvokti Lietuvos, taip pat kitų mažųjų Baltijos jūros regiono šalių saugumo kontekstą, nacionalinio saugumo ir gynybos užtikrinimo specifiką bei problematiką“, – doc. dr. V. Giedraitytė.

MRU prof. D. Schultz pažymi, jog „Europe alone. Small State Security Withou the United States“ – tai pirmoji akademinė knyga, iš naujo apibrėžianti ir nagrinėjanti mažų Europos valstybių, tokių kaip Lietuva, saugumo poreikius. Knygos skyriuose ieškoma platesnės nacionalinio saugumo prasmės, jungiančios Europos valstybių vidaus, karinę ir užsienio politiką. „Knyga taip pat suformuluoja Europos saugumo viziją tiek atsižvelgiant į tradicinį JAV vaidmenį, kurį Jungtinės Valstijos atliko nuo Pirmojo pasaulinio karo, tiek nepriklausomai nuo jo“, – prof. D. Schultz.