MRU įvyko jungtinės magistrantūros programos „European Joint Master in Strategic Border Management“ 8 modulio susitikimas - MRU
Naujienos

21 gegužės, 2018
MRU įvyko jungtinės magistrantūros programos „European Joint Master in Strategic Border Management“ 8 modulio susitikimas
Viešojo saugumo akademija

2018 m. gegužės 21-25 d. Mykolo Romerio universitete vyko jungtinės magistrantūros programos „European Joint Master in Strategic Border Management“ 8 modulio „Strategic Risk and Threat Management for European Border Security“ susitikimas. Programoje studijuoja 26 aukšto rango policijos ir pasienio institucijų atstovai iš 14 ES valstybių narių bei ES agentūros „Frontex“ ir „Interpol“ tarptautinės organizacijos pareigūnai.
 
Šią studijų programą inicijavo ES agentūra „Frontex“ (Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra). „Frontex“ pareigūnai atkreipė dėmesį, kad nei viena ES šalis narė neturi specializuotas magistro programos, skirtos pasienio apsaugos vadovų ugdymui. Buvo nuspręsta įkurti Europos universitetų konsorciumą ir pradėti jungtinę magistro programą, orientuotą į praktinį mokymą.
 
Programa skirta paruošti šiuolaikinius sienų apsaugos vadovaujančios grandies specialistus, puikiai išmanančius europinį kontekstą ir pasižyminčius kompetencijomis, kaip koordinuotai reaguoti į Europos Sąjungos išorinių sienų saugojimo iššūkius, su kuriais pastaraisiais metais susiduria Bendrija. Pasiūlymai prisijungti prie naujos iniciatyvos buvo išsiųsti visoms šalims narėms ir jose veikiantiems šios srities universitetams, tačiau paaiškėjo, kad daugelio šalių nacionalinėse aukštojo mokslo sistemose nenumatytos tokio pobūdžio studijos.
 
Lietuvą 6 Europos Sąjungos šalių universitetų konsorciume atstovauja Mykolo Romerio universitetas (MRU). Programoje turi galimybę studijuoti ilgametę profesinę patirtį jau turintys pareigūnai iš nacionalinių valstybių sienos apsaugos tarnybų, praėję specialią atranką. Kol kas sutartis pasirašyta ir akreditacija gauta 3 magistrantų laidoms. Paskutinė laida diplomus turėtų atsiimti 2021-aisiais.
 
Programa, kuri yra pilnai finansuojama „Frontex“, visiškai pateisina lūkesčius, todėl studijas planuojama tęsti ir po 2021-ųjų. Jungtinės dviejų metų trukmės magistro studijos suskirstytos į 10 sesijų, apimančių skirtingas temas ir magistrinio darbo rengimą. Už kiekvieną sesiją atsakingas vienas iš šešių universitetų, bet jo metu konkrečią tematiką gvildena geriausi Europos specialistai iš įvairių šalių. Studijų sesijos vyko ir Mykolo Romerio universitete.
Pasak Mykolo Romerio universiteto Studijų ir mokslo prorektorės prof. Ingos Žalėnienės, ši jungtinė magistrantūros studijų programa unikali ir neturi analogų net ir Europos Sąjungos kontekste. „Programos tikslas – sutelkti geriausius ES šalių pasienio pareigūnus, padėti jiems dalintis naudinga praktine informacija, mokytis vieniems iš kitų“, - sakė I. Žalėnienė.– Tai ir puikus Mykolo Romerio universiteto studijų kokybės, mokslo ir kompetencijų tarptautinis įvertinimas“.
 
MRU Viešojo saugumo fakultetas nuo 2014 metų dalyvauja ir kitoje jungtinio laipsnio magistratūros programoje „Policijos veikla Europoje“, kurią administruoja Ispanijos Nuotolinio mokymosi universitetas. Šios studijos skirtos operatyvaus ir strateginio valdymo kompetencijų ugdymui efektyviai kovai prieš į skaitmeninę erdvę persikeliantį nusikalstamumą.