Tarptautinėje konferencijoje aptarti tarptautiniai iššūkiai teisėsaugos institucijoms - MRU
Naujienos

8 gegužės, 2021
Tarptautinėje konferencijoje aptarti tarptautiniai iššūkiai teisėsaugos institucijoms
Viešojo saugumo akademija

Gegužės 5-7 dienomis CEPOL bendradarbiaudamas su Mykolo Romerio universitetu surengė internetinę Mokslinių tyrimų ir mokslo konferenciją (Research & Science Conference). Per 3 dienas trukusią konferenciją dalyvavo daugiau kaip 500 Europos teisėsaugos organizacijų pareigūnų ir kvalifikuotų mokslininkų iš universitetų ir mokslinių tyrimų institucijų, aktyviai bendradarbiauta su teisėsaugos institucijomis.

Konferencijos metu buvo net 62 skirtingos sesijų platformos, skirtos dalytis žiniomis, faktais ir išmoktomis pamokomis, kartu nagrinėjant ne tik iššūkius, bet ir naujas ateities galimybes.

89 pranešėjai – nuo jaunųjų doktorantų iki tarptautiniu mastu pirmaujančių ekspertų – dalijosi savo patirtimi ir moksliniais tyrimais, pateikdami atsakymus į daugelį klausimų, susijusių su dabartine pandemijos padėtimi ir jos poveikiu įvairiems teisėsaugos veiklos aspektams.

Tarp aptartų temų buvo teisėsaugos vaidmuo kovojant su dezinformacijos kampanijomis ir melagingomis naujienomis pandemijos metu, taip pat kontroliuojant inovacijas prieš smurtą šeimoje Covid-19 krizės metu. Be to, konferencijoje nagrinėta, kaip organizuotas nusikalstamumas įsiskverbė į Covid-19 ekonomiką, ir išnagrinėta, kaip pandemija paveikė policijos pareigūnų ir stažuotojų psichinę sveikatą, ir pateikta įžvalgų, ką būtų galima padaryti siekiant suteikti paramą ir pagerinti padėtį.

Ypatingas dėmesys taip pat buvo skiriamas policijos mokymo pandemijos metu iššūkiams ir kūrybiniams metodams, kuriuose buvo pateikti įkvepiantys pavyzdžiai ir atvejų tyrimai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ar Portugalijos.

Paskutiniąją konferencijos dieną vyko ekspertų diskusija, kurios metu buvo apibendrintos išvados ir įgyta patirtis, kartu atveriant duris būsimoms diskusijoms, dalijimuisi žiniomis ir tolesniems moksliniams tyrimams įvairiomis konferencijos metu aptartomis temomis.

CEPOL vykdomasis direktorius dr. h.c. Detlef Schröder oficialiai baigė konferenciją padėkodamas pranešėjams už jų indėlį ir dalyviams už aktyvų dalyvavimą konferencijoje.