MRU VSA studentai susitiko su užsienio ir Lietuvos svečiais - MRU
Naujienos

16 rugsėjo, 2022
MRU VSA studentai susitiko su užsienio ir Lietuvos svečiais
Studijos
Bendruomenė
Viešojo saugumo akademija
Įvykis

Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos (VSA) lektorės dr. Ramunės Jakštienės kvietimu, rugsėjo 15 dieną universitete lankėsi Policijos departamento Viešosios policijos valdybos Reagavimo ir parengties skyriaus vyriausioji tyrėja Ingrida Lamanauskienė bei viešnia iš Norvegijos, Stovnerio policijos nuovados vyriausioji inspektorė Renate Saetre.

Pareigūnių atstovaujamos institucijos vykdo bendrą projektą „Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas“. Jo tikslas – tobulinti smurto artimoje aplinkoje prevencinę politiką Lietuvos teismuose ir teisėsaugos institucijose, stiprinti kompetencijas ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant veiksmingo funkcijų pasidalijimo bei, siekiant užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje (plačiau žr. https://norwaygrants.policija.lt/lt06-3).

Viešnia iš Norvegijos Teisės ir policijos veiklos bei Teisės ir kriminalistikos bakalauro programų II kurso studentams skaitė paskaitą apie policijos pareigūnų rengimą Norvegijoje ir šios šalies patirtį užtikrinant apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje.