Partneriams Vokietijoje pristatytas projektas „2Gether4Victims“ - MRU
Naujienos

15 gruodžio, 2023
Partneriams Vokietijoje pristatytas projektas „2Gether4Victims“
Viešojo saugumo akademija

2023 metais gruodžio 4 ir 5 dienomis MRU Viešojo saugumo akademijos doc. dr. Ramunė Jakštienė dalyvavo ERA organizuotame seminare „Current Reflections on EU Gender Equality Law“ Tryre, Vokietijoje, kur pristatė vykdomą projektą „2Gether4Victims“.  

2Gether4Victims projekto dalyvių tikslas yra ištirti paramos paslaugų teikimą, atsižvelgiant į nukentėjusiųjų lytį, ir pateikti įrodymais pagrįstą analizę, kaip bendrosios ir specializuotos pagalbos tarnybos gali bendradarbiauti tenkindamos nukentėjusiųjų poreikius visoje ES.  Projektu siekiama nustatyti spragas, kaip organizuojamas atsakas į smurtą dėl lyties, taip pat gerąją bendrųjų ir specializuotų pagalbos paslaugų praktiką ir pasiūlyti pritaikytą, išsamų, į nukentėjusiuosius orientuotą atsaką į smurtą dėl lyties.  

Projekto metu bus sukurti paramą teikiančių organizacijų veiklos įsivertinimo ir nukentėjusiųjų individualių poreikių vertinimo įrankiai. Taip pat bus organizuojamos paramą teikiančių organizacijų kompetencijos kėlimo veiklos. 

2Gether4Victims projektas prasidėjo 2023 m. balandį, jo trukmė - 36 mėn. Projektas subūrė 12 partnerių iš 7 ES valstybių, siekiant pagerinti pagalbos paslaugų teikimą nukentėjusiems nuo smurto dėl lyties ir smurto artimoje aplinkoje bei tobulinti nukentėjusiųjų individualių poreikių vertinimą, atsižvelgiant į jų lytį. Šie aspektai atspindi projekto naujumą, aktualumą ir jo rezultatų praktinę vertę. Projektą iš dalies finansuoja ES. Daugiau apie šią iniciatyvą galite skaityti čia.