MRU įvyko „apskritojo stalo" diskusija aplinkosaugos teisės problemoms aptarti - MRU
Naujienos

14 sausio, 2022
MRU įvyko „apskritojo stalo” diskusija aplinkosaugos teisės problemoms aptarti
Viešojo saugumo akademija
Įvykis

2022 m. sausio 11 d. MRU Viešojo saugumo akademijoje įvyko virtuali „apskritojo stalo“ diskusija, skirta aktualių aplinkosaugos teisės problemų aptarimui, kurią moderavo prof. dr. Birutė Pranevičienė. Viešojo saugumo akademijoje svečiavosi NVO Baltijos aplinkos forumo atstovė Socialinės verslo atsakomybės, darnaus vystymosi politikos ekspertė Audronė Alijošiūtė – Paulauskienė. Susitikimo su Aplinkosaugos teisės magistrantais metu ekspertė pristatė BAF veiklos sritis ir įvykdytus bei vykdomus aplinkosauginius projektus. Didžiulio magistrantų susidomėjimo sulaukė biologinės įvairovės išsaugojimo projektai, taip pat projektai, susiję su pavojingų cheminių medžiagų paplitimo, galimo neigiamo poveikio aplinkai bei sveikatai tyrimais. Magistrantus sudomino ir galimybė prisijungti prie BAF vykdomos švietėjiškos veiklos.