Įvyko tarptautinės studijų programos „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ magistro darbų gynimai - MRU
Naujienos

20 kovo, 2017
Įvyko tarptautinės studijų programos „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ magistro darbų gynimai
Viešojo saugumo akademija

2017 m. kovo 13 - 17 dienomis Mykolo Romerio universitete vyko jungtinės magistrantūros „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ („European Joint Masters in Strategic Border Management“) magistro baigiamųjų darbų gynimas.

Studijų programos įgyvendinimą koordinuoja tarptautinė Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX). Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas yra vienintelis šios programos partneris iš Lietuvos, aktyviai dalyvaujantis jungtinės programos įgyvendinime kartu su Latvijos, Estijos, Nyderlandų ir Ispanijos universitetais. „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ jungtinėje magistrantūros programoje studijuoja ilgametę profesinę patirtį turintys pareigūnai iš Europos Sąjungos valstybių sienos apsaugos tarnybų. Ši programa startavo 2015 metų rugsėjo mėn. Dviejų metų trukmės magistro studijos suskirstytos į 10 sesijų, apimančių skirtingas temas ir magistrinio darbo rengimą. Už kiekvieną sesiją atsakingas vienas iš šešių universitetų. FRONTEX agentūra itin patenkinta šios programos studijų ir mokslo lygiu, todėl planuojama ją toliau tęsti.