Doc. dr. Ramunė Jakštienė laimėjo podoktorantūros stažuotės konkurse - MRU
Naujienos

21 vasario, 2024
Doc. dr. Ramunė Jakštienė laimėjo podoktorantūros stažuotės konkurse
Viešojo saugumo akademija
Universitetas

Lietuvos mokslo taryba finansuoja podoktorantūros stažuočių projektus siekiant kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją ir skatinti jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą. 

VSA doc. dr. Ramunė Jakštienė laimėjo podoktorantūros stažuotės konkurse. Tai bus jau antrasis jos podoktorantūros tyrimas, todėl ji toliau tęs mokslinį darbą apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityje.

Šįkart projekto tema - „Reagavimo į intymaus partnerio persekiojimą baudžiamosios teisės priemonėmis tobulinimo galimybės”. Projekto tikslas – nustatyti baudžiamosios teisės atsako į intymaus partnerio persekiojimą stiprinimo mechanizmus. Stažuotės metu numatyta atlikti kokybinį tyrimą, o dalis veiklų bus vykdoma užsienio universitete.

Stažuotė truks dvejus metus. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.