MRU įgyvendinamas „DigEco“ projektas – techninė ir materialinė paspirtis Ukrainos ir Tadžikistano universitetams - MRU
Naujienos

19 spalio, 2023
MRU įgyvendinamas „DigEco“ projektas – techninė ir materialinė paspirtis Ukrainos ir Tadžikistano universitetams
Viešojo saugumo akademija
Partnerystė

MRU įgyvendinamas Erasmus+ projektas „Ekonomikos skaitmeninimas kaip Ukrainos ir Tadžikistano tvaraus vystymosi elementas“ (DigEco) pasiekė finišo liniją: spalio mėnesį vyksta baigiamieji projekto partnerių susitikimai, kuriuose dalyvauja Lietuvos, Slovėnijos, Vokietijos, Ukrainos ir Tadžikistano universitetų atstovai: rektoriai, prorektoriai, tarptautinių skyrių vadovai, projekto koordinatoriai.

Baigiamųjų susitikimų metu buvo aptarti ir apibendrinti įgyvendinamo projekto rezultatai: sukurta 13 naujų modernių skaitmenizuotų studijų dalykų, pravesti mokymai bakalaurams ir magistrantams, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 500 studentų, Ukrainos ir Tadžikistano universitetuose įsteigtos skaitmeninės laboratorijos su modernia įranga.

Projekto metu buvo parengta monografija ir vadovėlis, o įsitraukę mokslininkai aktyviai dalyvavo konferencijose ir rengė straipsnius. Tai sudarė puikias galimybes užmegzti naudingus dalykinius ir mokslo ryšius. Šiame projekte sukurta ypatinga vertė – sudarytos sąlygos neįgaliųjų studentų įtraukiajam ugdymui ir dalyvavimui jame.

Dalyvavimas „DigEco“ projekte sudarė galimybę tobulinti Ukrainos ir Tadžikistano universitetų materialinę ir techninę bazę, perimti Europos universitetų gerąją praktiką. Šiuo metu yra keliami nauji tikslai ir dalinamasi projekto rezultatais tarp suinteresuotųjų šalių bei mokslo bendruomenės.  

Projektas vyksta sunkiomis politinėmis sąlygomis – karo metu du Ukrainos universitetai (Priazovės technikos universitetas ir Dmytro Motornyi Tavria valstybinis agrotechnologijos universitetas) atsidūrė užgrobtose teritorijose ir turėjo persikelti į Dniprą bei Zaporižę.