Įteikti diplomai 2-ajai magistrantūros programos „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ absolventų laidai - MRU
Naujienos

28 birželio, 2019
Įteikti diplomai 2-ajai magistrantūros programos „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ absolventų laidai
Viešojo saugumo akademija

Birželio 27 dieną Rygoje iškilmingai įteikti magistro diplomai antrajai jungtinės magistrantūros programos „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ absolventų laidai. Apdovanojimo ceremonijoje diplomas įteiktas Lietuvos atstovui – Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Sienos kontrolės organizavimo valdybos, Nacionalinio koordinacinio centro viršininkui Irmantui Matuliui. Ceremonijoje dalyvavo Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generolas Renatas Požėla, Mykolo Romerio Viešojo saugumo akademijos dekanas profesorius Saulius Greičius, programos koordinatorė – MRU VSA katedros vedėja Danguole Seniutienė, teisės katedros profesorės Birute Praneveciene ir Violeta Vasiliauskienė, programos kokybės vertinimo komiteto vadovė Inga Juknytė- Petreikienė.
 
Šią studijų programą inicijavo ES agentūra „Frontex“ (Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra). iniciavo šios programos sukūrimą, kadangi nei viena ES šalis narė neturi specializuotas magistro programos, skirtos pasienio apsaugos vadovų ugdymui. Buvo nuspręsta įkurti Europos universitetų konsorciumą ir pradėti jungtinę magistro programą, orientuotą į praktinį mokymą.
 
Programa skirta šiuolaikinių sienų apsaugos vadovaujančios grandies specialistų paruošimui, puikiai išmanančių europinį kontekstą ir pasižyminčių kompetencijomis, kaip koordinuotai reaguoti į Europos Sąjungos išorinių sienų saugojimo iššūkius, su kuriais pastaraisiais metais susiduria Bendrija.
Rengiantis programai pasiūlymai prisijungti prie naujos iniciatyvos buvo išsiųsti visoms šalims narėms ir jose veikiantiems šios srities universitetams, tačiau paaiškėjo, kad daugelio šalių nacionalinėse aukštojo mokslo sistemose nenumatytos tokio pobūdžio studijos.
 
Šiame akademiniame konsorciume dalyvauja 6 Europos Sąjungos šalių universitetai. Lietuvą atstovauja Mykolo Romerio universitetas (MRU). Programoje turi galimybę studijuoti ilgametę profesinę patirtį jau turintys pareigūnai iš nacionalinių valstybių sienos apsaugos tarnybų, praėję specialią atranką. Ši jungtinė magistrantūros studijų programa unikali ir neturi analogų net ir Europos Sąjungos kontekste, programos tikslas – sutelkti geriausius ES šalių pasienio pareigūnus, padėti jiems dalintis naudinga praktine informacija, mokytis vieniems iš kitų.