Pristatyta Viešojo saugumo akademijos 2023 m. veiklos ataskaita - MRU
Naujienos

23 sausio, 2024
Pristatyta Viešojo saugumo akademijos 2023 m. veiklos ataskaita
Viešojo saugumo akademija
Universitetas

Sausio 22 dieną Mykolo Romerio universitete (MRU) pristatyta Viešojo saugumo akademijos 2023 m. veiklos ataskaita.

Pristatydama praeitų metų veiklos rezultatus, VSA dekanė prof. dr. Snieguolė Matulienė akcentavo, kad 2023 metais itin didelis dėmesys buvos skirtas Viešojo saugumo akademijos strateginiams tikslams įsilieti į viešojo saugumo ekosistemą ir nuosekliai plėtoti Akademijos įtaką ir socialinę atsakomybę visuomenės atžvilgiu. Ataskaitiniais metais Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu buvo patvirtintas Viešojo saugumo studijų krypties aprašas, kuris įpareigojo įsivertinti viešąjį saugumą užtikrinančių pareigūnų (tarnautojų) kompetencijų ugdymo ekosistemą ir pristatyti šios ekosistemos modelį ne tik Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, bet ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Šios ekosistemos formavimo tikslas yra apjungti atskirai veikiančias ekosistemos dalis į vieną visumą ir sukurti pažangią viešojo saugumo sektoriaus specialistų kompetencijų ugdymo sistemą, paremtą mokslinių tyrimų rezultatais, gerąja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei institucijų patirtimi. VSA bendruomenė kartu su socialiniais partneriais yra pasirengusi įgyvendinti pristatytą modelį.

2023 metais Akademija pasižymėjo susitelkimu į pažangų socialines inovacijas kuriantį mokslą. Dekanė pasidžiaugė, jog Viešojo saugumo akademija tapo ekspertiniu centru, į kurį kreipiasi valstybės institucijos dėl ekspertinės nuomonės bei išvadų sprendžiant su viešuoju saugumu susijusius klausimus.

Praeitais metais, visos Akademijoje vykdytos studijų programos buvo organizuojamos ir įgyvendinamos pagal kompetencijų kaupimo principą Lietuvos kompetencijų sandaros pagrindu, užtikrinant įgytų kompetencijų pripažinimą, perėjimą iš vieno lygmens į kitą. Tokiu būdu yra skatinama studentų pasirinkimo laisvė planuojant savo karjerą ir įgyjant kompetencijas, užtikrinančias patrauklumą darbo rinkoje. 2023 metais buvo užfiksuotas 4,8%  bakalauro studijų studentų skaičiaus augimas, tačiau magistro studijose 2023 metais studentų skaičius sumažėjo 7,14%.

Dekanė padėkojo VSA studentams ne tik už aktyvumą universitete, bet ir už bendradarbiavimą su mokyklomis padedant užmegzti ryšį su moksleiviais visoje Lietuvoje. Tarptautinių studentų mainų statistika rodo, jog studijos VSA taip pat atliepia tarptautiškos globalios rinkos poreikius.

VSA metinės ataskaitos pristatyme dalyvavusi MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė pakomentavo ir pasidžiaugė atnaujintu konsorciumo susitarimu dėl jungtinės studijų programos ,,Strateginis valstybinių sienų valdymas” įgyvendinimo. Rektorės teigimu: ,,Tai antra tokia programa MRU istorijoje - istorinis pasiekimas, kuriuo labai didžiuojuosi.”

Prof. dr. Snieguolė Matulienė padėkojo VSA mokslininkams už nuolat gerėjančius rezultatus mokslinėje veikloje ir akcentavo, jog svarbu strategiškai valdyti žmogiškuosius išteklius siekiant užtikrinti darbo efektyvumą ateityje. 2023 metais VSA baigti vykdyti 9 moksliniai projektai ir dar 8 yra tęsiami 2024 metais. 2023 metais Akademijoje buvo pateikta 17 aukšto nacionalinio ir 19 tarptautinio lygio mokslo paraiškų. Buvo įvykdyti 7 nacionaliniai ir 10 tarptautinių projektų. 2023 metais VSA užsakomųjų paslaugų vertė palyginus su 2022 metais, išaugo beveik dvigubai. 2022 metais jų vertė buvo 64 464 eurų, o 2023 metais siekė 113 114 eurų. Be to, buvo pabrėžta VSA tęstinių mokslo renginių organizavimo svarba ir pristatytas VSA mokslo renginių tvarkaraštis 2024 metams.

VSA dekanės teigimu, 2023 metai buvo nelengvi, nes Akademija buvo įsitraukusi į 3 vertinimus – institucinį, mokslo palyginamąjį bei teisės studijų krypties. 2023 metais Studijų kokybės vertinimo centras akreditavo tiek pirmosios, tiek antrosios pakopos MRU teisės studijų kryptį 7 metams.

2024 metais MRU VSA bendruomenė ir toliau sieks kurti pažangų socialines inovacijas kuriantį mokslą, užtikrinti darbuotojų gerovės didinimą, įgyvendinti integralią mokymosi visą gyvenimą sistemos plėtrą ir stiprinti VSA matomumą bei reputaciją.