Informacija stojantiesiems

Sveikiname įstojus į Mykolo Romerio universitetą!

Primename, kad sutarčių su pakviestaisiais sudarymas ir priėmimo įforminimas vyks II-233 auditorijoje Ateities g. 20, Vilniuje, o pakviestų į Teisės ir ikiteisminio proceso programą  dokumentai priimami Maironio g. 27, Kaune  arba Vilniuje  2019 m. liepos 29-31 dienomis, nuo 9.00 val. iki 16.30 val.

Dokumentai, kurių reikia priėmimo įforminimo metu:

Pakviestiesiems studijuoti, bet neturintiems galimybių atvykti pasirašyti studijų sutarties ir įforminti priėmimą, galime suteikti galimybę studijų sutartį patvirtinti internetu.

  • Kviečiamasis studijuoti asmuo elektroniniu paštu priemimas@mruni.eu atsiunčia savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir registracijos įmokos (45 eurų), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, pavedimo dokumento arba el. bankininkystės pavedimo kopiją.
  • Gavus nurodytus dokumentus, kviečiamajam el. paštu išsiunčiami prisijungimo duomenys studijų sutarties sudarymui elektroniniu būdu.
  • Prisijungus prie sistemos Jums reikės susipažinti su sutartimi ir ją patvirtinti.

Iki pasimatymo Mykolo Romerio universitete!

INFORMACIJA ABITURIENTAMS

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. 1V-439 informuojame, kad 2019 metais poreikis asmenų, studijuojančių pagal Mykolo Romerio universiteto Policijos veiklos studijų programą yra 70, iš jų 20 – pagal valstybės sienos apsaugos specializaciją, 50 – pagal policijos veiklos specializaciją.


Studijų programaProgramos specializacijaStudijų forma ir trukmėSuteikiama kvalifikacija
NLI
Viešojo saugumo akademija (Kaune)
Teisė ir ikiteisminis procesas (Kaune)
-3,5
-
Teisės bakalauras
Policijos veikla* (Vilniuje)

4
-
Visuomenės saugumo bakalauras
Valstybės sienos apsauga (Vilniuje)
4
- Visuomenės saugumo bakalauras

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.
* - reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos plačiau).

Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos priėmimo komisijos grupė informaciją teikia tel. 8(37)303647, 8(699)41148, 8(37)205394 arba  el.p. vsapriemimas@mruni.eu (Maironio g. 27, Kaune)

Priėmimas vyksta pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti 2019 m. priėmimo tvarką. Stojančiųjų registracija vykdoma tik internetu adresu www.lamabpo.lt LAMA BPO informacinėje sistemoje. Prašome nepamiršti užsiregistruoti LAMA BPO informacinėje sistemoje. 

Numatome priimti į Policijos veiklos programą 50 studentų, į Policijos veiklos (valstybės sienos apsaugos specializaciją) 20 studentų.

Norėtumėte sužinoti ko Viešojo saugumo akademijoje mokosi būsimieji policininkai, valstybės sienos apsaugos pareigūnai, ikiteisminio proceso tyrėjai, smalsaujate apie studentų priėmimo subtilybes, o gal norite aplankyti Policijos muziejų ar atvykti į akademiją skambinkite tel. 8 (699) 41148 arba rašykite el. paštu VSA priėmimo komisijai vsapriemimas@mruni.eu

Ketinu stoti į policijos veiklos programą.

Ką man daryti?

http://www.stokipolicija.lt

Čia rasi viską apie stojimo procesą.

Bendro fizinio pasirengimo reikalavimai

Studentų priėmimo taisykles rasite:

Stojančiųjų į VSA programų bakalauro pirmo kurso nuolatines studijas dėmesiui

Pretendentai, pageidaujantys gauti siuntimą stoti į Mykolo Romerio universitetą, iki 2019 m. birželio 20 d. pateikia dokumentus http://stokipolicija.lt/stojimas/mru/dokumentu-teikimas/

Ketinu stoti į valstybės sienos apsaugos programą.

Ką man daryti?

Kaip gauti siuntimą stoti į Mykolo Romerio universitetą, studijuoti pagal programą „Valstybės sienos apsauga“ (Policijos veiklos programos specializacija) (nuolatinės studijos):

Pretendentai, pageidaujantys gauti siuntimą stoti į Mykolo Romerio universitetą, iki 2019 m. birželio 20 d. pateikia dokumentus el. paštu stok@vsat.vrm.lt

Asmuo vidaus reikalų įstaigos personalo tarnybai pateikia šiuos dokumentus :

1. prašymą dėl siuntimo stoti į MRU VSA išdavimo

2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;

3. asmens išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

4. užpildytą anketą (gyvenimo aprašymą)

5. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose)

Bendro fizinio pasirengimo reikalavimai

Informacija rasite pasienis.lt puslapyje http://www.pasienis.lt/lit/INFORMACIJA-KETINANTIEMS-STOTI-I-MRU


PRIĖMIMAS Į MAGISTRANTŪROS STUDIJAS.

Informacija stojantiesiems 


Kviečiame studijuoti magistrantūros studijų programoje - APLINKOSAUGOS TEISĖ

Smulkesnė informacija: http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/viesojo_saugumo/studiju_programos/

Dažniausiai užduodami klausimai apie Aplinkosaugos teisės magistrantūros programą

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747