Viešojo saugumo fakultetas

# • Naujienos

 • 2018 m. rugpjūčio 1-2 dienomis Kauno miesto savivaldybės mažojoje salėje vyko HUB4Growth projekto (ES Erasmus+ programa) valdybos ir kokybės kontrolės susitikimas

  Išsamiau
 • Diplomų teikimo ceremonija

  Išsamiau
 • Vyksta magistrantrantūros studijos vyresniesiems ES šalių narių teisėsaugos pareigūnams

  Išsamiau
 • Įvyko tradicinės kasmetinės praktinio šaudymo varžybos „Willpower & Stamina 2018“

  Išsamiau
 • 2018 m. gegužės 28 d. – birželio 1 d. MRU VSF (pagal CEPOL mainų programą) viešėjo Juodkalnijos Policijos akademijos dėstytojas Nikola Ašanin

  Išsamiau
 • 2018 m. gegužės 29-31 d. MRU Viešojo saugumo fakulteto bendruomenės narė prof. dr. Rūtos Adamonienės, organizavo Kaune daugiametę, jau 15-ąją tarptautinę konferenciją „Human Potential Development“.

  Išsamiau
 • VRM, ŠMM, MRU ir VGTU pasirašė susitarimą dėl Viešojo saugumo akademijos steigimo

  Išsamiau
 • Tarptautinėje konferencijoje dalinamasi mokslinėmis ir praktinėmis idėjomis

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo fakulteto Teisės katedros lektorė Ramunė Jakštienė vedė tarptautinius CEPOL mokymus „Nepilnamečių nusikaltimai ir smurtas artimoje aplinkoje“.

  Išsamiau
 • Universiteto Rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius apdovanojo Viešojo saugumo fakulteto sportininkus.

  Išsamiau
Naujienų archyvas

FAKULTETO MISIJA IR VIZIJA

Fakulteto misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Fakulteto vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

FAKULTETO PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Fakulteto uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.

MRU Viešojo saugumo fakultetas bendradarbiauja su šiomis profesinėmis organizacijomis:

STUDIJŲ GRAFIKAI ( TIME TABLES)

Nuolatinės studijos

Teisė ir ikiteisminis procesas 2017-2018 st. m.
Teisė ir policijos veikla 2017-2018 st.m.
Teisė ir valstybės sienos apsauga 2017-2018 st.m.
Policijos veikla 2017-2018 st.m.
2018-2019 studijų metų rudens ir pavasario semestro paskaitų ir egzaminų grafikas

Ištęstinės studijos

Teisė ir ikiteisminis procesas 2017 - 2018 m. m.
Teisė ir policijos veikla 2017 - 2018 m. m.
Teisė ir valstybės sienoa apsauga 2017 - 2018 m. m.
Patikslinimas dėl 2018 m. pavasario grafiko
2018-2019 studijų metų rudens ir pavasario semestro paskaitų ir egzaminų grafikas

Magistrantūros studijos

Magistrantūros ištęstinių studijų 2017 - 2018 metų sesijų grafikas
2018-2019 studijų metų rudens ir pavasario semestro paskaitų ir egzaminų grafikas

STUDIJŲ TVARKARAŠČIAI ( SCHEDULES )

Baigiamieji egzaminai, baigiamųjų darbų gynimas

Bakalauro baigiamieji egzaminai ir darbų gynimas
Aplinkosaugos teisės studijų programos 2017-2018 s. m. magistro studijų baigiamųjų darbų gynimas
Teisės policijos veiklos (ir ikiteisminio proceso specializacijos) studijų programos 2017-2018 s. m. magistro studijų baigiamųjų darbų gynimas
Policijos veiklos studijų programos 2017-2018 s. m. bakalauro studijų baigiamųjų darbų gynimas

ERASMUS

Nuolatinės studijos

Teisė ir policijos veikla

1 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (2) semestras
2 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (6) semestras
3 kurso 6 semestro sesija
2 kurso 4 semestro sesija
1 kurso 2 semestro sesija

Teisė ir valstybės sienos apsauga

2 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (6) semestras
3 kurso 6 semestro sesija
2 kurso 4 semestro sesija

Teisė ir ikiteisminis procesas

1 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (2) semestras
2 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (6) semestras
2 kurso 4 semestro sesija
1 kurso 2 semestro sesija
3 kurso 6 semestro praktikos atsiskaitymas

Policijos veikla

3 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (6) semestras
4 kurso 2017-2018 st. m. pavasario (8) semestras
3 kurso 6 semestro sesija

Ištęstinės studijos

Magistrantūros studijos

Aplinkosaugos teisė 2 semestro sesija
Teisė ir policijos veikla (ikiteisminio proceso specializacija) 2 semestro sesija
Teisė ir policijos vekla 2 semestro sesija

Informacija apie konsultacijas, aktualius ivykius katedrose skelbiama atitinkamų katedrų puslapiuose...


Dalyvavimas studijų procese Viešojo saugumo fakultete privalomas (MRU Senato nutarimas dėl Viešojo saugumo fakulteto nuostatų tvirtinimo; Nr. 1SN-20; MRU VSF nuostatų 27 punktas). Nedalyvavimas pateisinamas tik rimta objektyvia priežastimi: liga, neatšaukiama darbo komandiruotė, dalyvavimas misijoje, netikėtos, sudėtingos šeimyninės aplinkybės, kita. Klausimų sprendime rekomenduotina konsultuotis su p. Tautvydu Pučiumi, Tarnybos vadovu (tautvydas.pucius@mruni.eu) bei su prodekane studijoms prof. dr. Vaiva Zuzevičiūte (vaiva.zuzeviciute@mruni.eu).

Adresas: V.Putvinskio g. 70 LT-44211 Kaunas
Kab.: IV-201,IV-202,IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
Faks.: (8 37) 228 457
El. p.: vsf@mruni.eu


Dekanas: prof. dr. Saulius Greičius
Kab.: IV-202
Tel.: (8 37) 303 650
El. p.: s.greicius@mruni.eu
Priėmimo valandos: IV-16.00-18.00


Prodekanė: prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė
Kab.: IV-201
Tel.: (8 37) 303 641
El. p.: vaiva.zuzeviciute@mruni.eu
 

Dokumentų valdymo specialistė: Dalia Vičkienė
Kab.: IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
El. p.: vsf@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Irena Sakalauskienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 644
El. p.: sakalauskiene@mruni.eu

Vadybininkė (ištęstinės I ir II pakopos studijos): Tatjana Juodpusienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 646
El. p.: tanju@mruni.eu

Vadybininkė (nuolatinės I pakopos studijos): Eglė Akelaitienė
Kab.: V-204
Tel.: (8 37) 303 645
El. p.: akelaitiene@mruni.eu

Vadybininkė (Teisės ir Humanitarinių mokslų katedros): Nijolė Visminienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 669
Mob.: +370 659 73232
El. p. Humanitarinių mokslų katedra: vsfhmk@mruni.eu
El. p.Teisės katedra: vsftk@mruni.eu

Vadybininkė (Policijos veiklos ir Valstybės sienos apsaugos katedros): Violeta Zelbienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 663
El. p. Policijos veiklos katedra: vsfpvk@mruni.eu
El. p. Valstybės sienos apsaugos katedra: vsfvsak@mruni.eu