Viešojo saugumo fakultetas

# • Naujienos

 • Viešojo saugumo fakulteto Teisės ir ikiteisminio proceso programos II kurso studentai lankėsi Lietuvos Respublikos Seime.

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo fakultete įvyko tradicinės tarptautinės praktinio šaudymo varžybos „Willpower & Stamina 2017“

  Išsamiau
 • Diplomų įteikimo ceremonija vyks 2017 m. birželio 22 d. 14 val. Kauno šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje

 • Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento specialistams, inspektoriams ir kitiems darbuotojams buvo vedami mokymai dėl Administracinių nusižengimų kodekso taikymo.

  Išsamiau
 • Čekijoje vyko tradicinės 28- osios tarptautinės šaudymo varžybos „Free Contest 2017“.

  Išsamiau
 • 2017 m. balandžio 21 d. Trečiojo amžiaus universiteto Teisės fakulteto bendruomenė pažymėjo 11-tųjų studijų metų pabaigtuves.

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo fakulteto dėstytojos Kristina Mikalauskaitė-Šostakienė ir Violeta Vasiliauskienė 2017 m. balandžio 24-28 d. dalyvavo CEPOL mainų programoje.

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo fakulteto Didžiojoje auditorijoje atidaroma MRU Komunikacijos ir kūrybinių industrijų nuolatinių ir ištęstinių bakalauro studijų programos studentų kūrybos darbų paroda „Figūra erdvėje“

  Išsamiau
 • VSAT Pakrančių apsaugos rinktinėje lankėsi Viešojo saugumo fakulteto 3 kurso studentai.

  Išsamiau
 • Fakultete lankėsi svečiai iš Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų.

  Išsamiau
Naujienų archyvas

Vainikais galvas vainikuokim,

Džiaugsmu lai mūsų akys žiba,

Pečius suglaudę, uždainuokim:

Čia jungia mus visus brolybė

...

Kas mūs būrin įstojo kartą,

Ar dirbtų, šoktų, kur bebūtų,

Ar karaliautų, žemę artų,

Privalo atsimint Statutą!

...

Tegu ta priesaika rimtoji

Mūs poelgių sargyboj stovi,

O atmintis tegu kartoja:

Tėvynė, mokslas ir dorovė

(Adomas Mickevičius,  1819, VU)

 

Gerb. MRU VSF bendruomenės nariai,

Leiskite palinkėti sėkmingų akademinių metų: atradimų, atsakingo darbo ir džiuginančio bendravimo,

Pagarbiai

VSF Dekanas prof.dr. Saulius Greičius


FAKULTETO MISIJA IR VIZIJA

Fakulteto misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Fakulteto vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

FAKULTETO PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Fakulteto uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.

MRU Viešojo saugumo fakultetas bendradarbiauja su šiomis profesinėmis organizacijomis:

STUDIJŲ GRAFIKAI ( TIME TABLES)

Nuolatinės studijos

Teisė ir policijos veikla 2016-2017 st. m.
Teisė ir valstybės sienos apsauga 2016-2017 st. m.
Teisė ir ikiteisminis procesas 2016-2017 st. m.
Policijos veikla 2016-2017 st. m.

Ištęstinės studijos

Teisė ir policijos veikla 2016-2017 st. m.
Teisė ir valstybės sienos apsauga 2016-2017 st. m.
Teisė ir ikiteisminis procesas 2016-2017 st. m.

Magistrantūros studijos

Magistrantūros studijos 2016-2017 st. m.

STUDIJŲ TVARKARAŠČIAI ( SCHEDULES )

Baigiamieji egzaminai, baigiamųjų darbų gynimas

2016-2017 m. pavasario sem. Baigiamųjų darbų pristatymas
Baigiamoji 2016/2017 sesija
Teisė ir valstybės sienos apsaugos studijų programos 2016-2017 s. m. bakalauro studijų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Teisės ir policijos veiklos studijų programos 2016-2017 s. m. bakalauro studijų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Teisės ir ikiteisminio proceso studijų programos 2016-2017 s. m. bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraščiai
Teisės ir policijos veiklos studijų programos 2016-2017 s. m. magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis 24 d.
Teisės ir policijos veiklos studijų programos 2016-2017 s. m. magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis 26 d.
Aplinkosaugos teisės studijų programos 2016-2017 s. m. magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

ERASMUS

Nuolatinės studijos

Teisė ir policijos veikla

1 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (2) semestras
2 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (6) semestras
1 kurso 2 semestro (pavasario) sesija
2 kurso 4 semestro (pavasario) sesija
3 kurso 6 semestro (pavasario) sesija

Teisė ir valstybės sienos apsauga

1 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (2) semestras
2 kurso 2016-2017 m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (6) semestras
1 kurso 2 semestro (pavasario) sesija
2 kurso 4 semestro (pavasario) sesija
3 kurso 6 semestro (pavasario) sesija

Policijos veikla

2 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (6) semestras
4 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (8) semestras
4 kurso 8 semestro (pavasario) sesija
2 kurso 4 semestro (pavasario) sesija
3 kurso 6 semestro (pavasario) sesija

Teisė ir ikiteisminis procesas

1 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (2) semestras
2 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (4) semestras
3 kurso 2016-2017 st. m. pavasario (6) semestras
Teisė ir ikiteisminis procesas 3 kurso 6 semestro sesija
1 kurso 2 semestro (pavasario) sesija
2 kurso 4 semestro (pavasario) sesija

Ištęstinės studijos

Teisė ir ikiteisminis procesas 2 kurso 4 semestro sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 2 kurso 5 semestro įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla 1 kurso 2 semestro sesija
Teisė ir valstybės sienos apsauga 1 kurso 2 semestro sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 1 kurso 2 semestro sesija
Teisė ir Policijos veikla 1 kurso 3 semestro įžanginės paskaitos
Teisė ir valstybės sienoa apsauga 1 kurso 3 semestro įžanginės paskaitos
Teisė ir ikiteisminis procesas 1 kurso 3 semestro įžanginės paskaitos

Magistrantūros studijos

Teisė ir policijos veikla (ikiteisminio proceso specializacija) 3 semestro sesija
Teisė ir policijos veikla 2 semestro sesija
Teisė ir policijos veikla ikiteisminio proceso specializacija 2 sem. sesija
Teisė ir policijos veikla 3 semestro įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla ikiteisminio proceso specializacija 3 semestro įžanginės paskaitos

Informacija apie konsultacijas, aktualius ivykius katedrose skelbiama atitinkamų katedrų puslapiuose...


Dalyvavimas studijų procese Viešojo saugumo fakultete privalomas (MRU Senato nutarimas dėl Viešojo saugumo fakulteto nuostatų tvirtinimo; Nr. 1SN-20; MRU VSF nuostatų 27 punktas). Nedalyvavimas pateisinamas tik rimta objektyvia priežastimi: liga, neatšaukiama darbo komandiruotė, dalyvavimas misijoje, netikėtos, sudėtingos šeimyninės aplinkybės, kita. Klausimų sprendime rekomenduotina konsultuotis su p. Tautvydu Pučiumi, Tarnybos vadovu (tautvydas.pucius@mruni.eu) bei su prodekane studijoms prof. dr. Vaiva Zuzevičiūte (vaiva.zuzeviciute@mruni.eu).

Adresas: V.Putvinskio g. 70 LT-44211 Kaunas
Kab.: IV-201,IV-202,IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
Faks.: (8 37) 228 457
El. p.: vsf@mruni.eu


Dekanas: prof. dr. Saulius Greičius
Kab.: IV-202
Tel.: (8 37) 303 650
El. p.: s.greicius@mruni.eu
Priėmimo valandos: IV-16.00-18.00


Prodekanė: prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė
Kab.: IV-201
Tel.: (8 37) 303 641
El. p.: vaiva.zuzeviciute@mruni.eu


Dokumentų valdymo specialistė: Dalia Vičkienė
Kab.: IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
El. p.: vsf@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Irena Sakalauskienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 644
El. p.: sakalauskiene@mruni.eu

Vadybininkė (ištęstinės I ir II pakopos studijos): Tatjana Juodpusienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 646
El. p.: tanju@mruni.eu

Vadybininkė (nuolatinės I pakopos studijos): Aida Čižikaitė
Kab.: V-204
Tel.: (8 37) 303 645
El. p.: a_cizikaite@mruni.eu

Vadybininkė (Teisės ir Humanitarinių mokslų katedros): Nijolė Visminienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 669
El. p. Humanitarinių mokslų katedra: vsfhmk@mruni.eu
El. p.Teisės katedra: vsftk@mruni.eu

Vadybininkė (Policijos veiklos ir Valstybės sienos apsaugos katedros): Roberta Krincienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 663
El. p. Policijos veiklos katedra: vsfpvk@mruni.eu
El. p. Valstybės sienos apsaugos katedra: vsfvsak@mruni.eu