Viešojo saugumo akademija

# • Naujienos

 • MRU Viešojo saugumo akademijos dėstytojai (prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė, prof. dr. Vytautas Šlapkauskas, prof. dr. Rūta Adamonienė, lekt. Andrius Stankevičius) lankėsi Žilinos universitete

  Išsamiau
 • MRU Viešojo saugumo akademijos mokslininkai dalyvauja projekto Vocationally Oriented Culture and Language in Need partnerių susitikime Florencijoje, Italijoje

  Išsamiau
 • MRU Viešojo saugumo akademijos mokslininkai Slovakijoje dalyvavo mokslinėje konferencijoje „Pramonės 4.0 poveikis darbo vietų kūrimui“

  Išsamiau
 • Teisės ir valstybės sienos apsaugos programos 4 kurso studentams pristatytos karjeros galimybės ir pasiūlytos darbo vietos.

  Išsamiau
 • MRU vyksta jungtinės magistrantūros programos „European Joint Master‘s in Strategic Border Management“ disertacijų rengimo ir programos peržiūros savaitė

  Išsamiau
 • LR Policijos Departamente vyko susitikimas su CEPOL generaliniu direktoriumi p. Detlef Shroder.

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo akademijoje įvyko Karjeros diena

  Išsamiau
 • MRU Viešojo saugumo akademijos lektorė Ramunė Jakštienė dalyvavo Europos teisės akademijos (ERA) surengtame seminare "Current Reflections on EU Gender Equality Law" (Vokietijoje, Tryre).

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo akademijos ketvirtakursiai aplankė legendinį Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dalyvį, Vyčio kryžiaus III laipsnio ordino kavalierių Juozą Jakavonį – Tigrą.

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo akademijos studentai ir prodekanė prof. S. Matulienė dalyvavo susitikime su mokiniais Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje.

Naujienų archyvas

AKADEMIJOS MISIJA IR VIZIJA

Akademijos misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Akademijos vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

AKADEMIJOS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Akademijos uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.

MRU Viešojo saugumo akademija bendradarbiauja su šiomis profesinėmis organizacijomis:

2018 - 2019 S. M. KALENDORIUS

2018 – 2019 s. m. rudens semestro savaičių paskirstymas
2018 – 2019 s. m. akademinis kalendorius

STUDIJŲ GRAFIKAI

2018 – 2019 s. m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas
2018 – 2019 s. m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas
2018 – 2019 s. m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas

TVARKARAŠČIAI

Bakalauro darbų gynimo ir baigiamųjų egzaminų tvarkaraštis
Magistro darbų gynimo tvarkaraštis
Baigiamųjų darbų pateikimo rekomendacijos
Konsultacija prieš baigiamąjį egzaminą Baudžiamoji teisė ir procesas – gruodžio 19 d. 14.40 val. Didžioji auditorija

NUOLATINĖS STUDIJOS

Teisės ir ikiteisminio proceso programa

1 kurso rudens (1) semestras
2 kurso rudens (3) semestras
3 kurso rudens (5) semestras
4 kurso rudens (7) semestras
4 kurso žiemos (7 semestro) sesija
1 kurso žiemos (1 semestro) sesija
2 kurso žiemos (3 semestro) sesija
3 kurso žiemos (5 semestro) sesija

Teisės ir policijos veiklos programa

1 kurso rudens (1) semestras
2 kurso rudens (3) semestras
3 kurso rudens (5) semestras
4 kurso rudens (7) semestras
4 kurso žiemos (7 semestro) sesija
1 kurso žiemos (1 semestro) sesija
2 kurso žiemos (3 semestro) sesija
3 kurso žiemos (5 semestro) sesija

Teisės ir valstybės sienos apsaugos programa

1 kurso rudens (1) semestras
3 kurso rudens (5) semestras
4 kurso rudens (7) semestras
4 kurso žiemos (7 semestro) sesija
1 kurso rudens (1) semestras, papildomas tvarkaraštis
1 kurso žiemos (1 semestro) sesija
3 kurso žiemos (5 semestro) sesija

Policijos veiklos proograma

4 kurso rudens (7) semestras
4 kurso žiemos (7 semestro) sesija

IŠTESTINĖS STUDIJOS

Teisė ir policijos Veikla 5 kurso 9 sem. sesija
Teisė ir valstybės sienos apsauga 5 kurso 9 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 5 kurso 9 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 2 kurso 3 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 3 kurso 5 sem. sesija

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Aplinkosaugos teisė 3 semestro sesija
Teisė ir policijos Veikla 3 semestro sesija
Teisė ir policijos veikla (ikiteisminio proceso specializacija) 3 semestro sesija

ERASMUS

2018 -2019 s. m. rudens tvarkaraštis

Adresas: V. Putvinskio g. 70 LT-44211 Kaunas
Kab.: IV-201,IV-202,IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
Faks.: (8 37) 228 457
El. p.: vsa@mruni.eu


Dekanas: prof. dr. Saulius Greičius
Kab.: IV-202
Tel.: (8 37) 303 650
El. p.: s.greicius@mruni.eu
Priėmimo valandos: IV-16.00-18.00


Prodekanė: prof. dr. Snieguolė Matulienė
Kab.: IV-201
Tel.: (8 37) 303 641
El. p.: m.sniega@mruni.eu


Prodekanė: doc. dr. Aurelija Pūraitė
Kab.: IV-402
El. p.: aurelija.puraite@mruni.eu
 

Dokumentų valdymo specialistė: Dalia Vičkienė
Kab.: IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
El. p.: vsa@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Irena Sakalauskienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 644
El. p.: sakalauskiene@mruni.eu

Vadybininkė (ištęstinės I ir II pakopos studijos): Tatjana Juodpusienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 646
El. p.: tanju@mruni.eu

Vadybininkė (nuolatinės I pakopos studijos): Eglė Akelaitienė
Kab.: V-204
Tel.: (8 37) 303 645
El. p.: akelaitiene@mruni.eu

Vadybininkė (Teisės ir Humanitarinių mokslų katedros): Nijolė Visminienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 669
Mob.: +370 659 73232
El. p. Humanitarinių mokslų katedra: vsahmk@mruni.eu
El. p.Teisės katedra: vsatk@mruni.eu

Vadybininkė (Policijos veiklos ir Valstybės sienos apsaugos katedros): Violeta Zelbienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 663
El. p. Policijos veiklos katedra: vsapvk@mruni.eu
El. p. Valstybės sienos apsaugos katedra: vsavsak@mruni.eu