Viešojo saugumo akademija

# • Naujienos

 • MRU VSA Policijos veiklos katedros vedėja Ingrida Kairienė 2020 m. dalyvauja operacijoje „Indalo 2020“

  Išsamiau
 • MRU VSA studentai dalyvavo konferencijoje „Nauji ekonominio saugumo ir gerovės valstybės iššūkiai“

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo akademijoje įvyko naujų mokslo metų atidarymo šventė.

  Išsamiau
 • Akademijoje lankėsi Latvijos Respublikos Rezeknės technologijų akademijos darbuotojų delegacija.

  Išsamiau
 • Informacija Viešojo saugumo akademijos 1 kurso studentams

  Išsamiau
 • Norime pasidžiaugti

  Išsamiau
 • Darnių inovacijų laboratorija (vadovas prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė) kartu su Viešojo saugumo akademija pradėjo kvalifikacijos kėlimo mokymus „Valdymas, ekonomika ir finansai“.

  Išsamiau
 • 2020 m. birželio 25 d. Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (Sobore) įvyko diplomų įteikimo iškilmės Viešojo saugumo akademijos magistrantūros ir bakalauro studijų absolventams.

  Išsamiau
 • Diplomų įteikimo šventė

  Išsamiau
 • Karantinas universitete atšaukiamas nuo 2020 m. birželio 17 dienos

  Išsamiau
Naujienų archyvas

AKADEMIJOS MISIJA IR VIZIJA

Akademijos misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Akademijos vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

AKADEMIJOS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Akademijos uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.

MRU Viešojo saugumo akademija glaudžiai bendradarbiauja su šiomis Europos Sąjungos agentūromis:

Bakalauro studijų programos:

 

Magistro studijų programos:

2020 - 2021 S. M. KALENDORIUS

STUDIJŲ GRAFIKAI

2020 - 2021 s. m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas
2020 - 2021 s. m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas
2020 - 2021 s.m. bakalauro nuolatinių studijų gafikas

ĮVADINĖS PASKAITOS PIRMO KURSO STUDENTAMS

Įvadinės paskaitos VSA pirmo kurso studentams studijuojantiems Kaune
Įvadinės paskaitos VSA pirmo kurso studentams studijuojantiems Vilniuje

TVARKARAŠČIAI

NUOLATINĖS STUDIJOS

Teisės ir ikiteisminio proceso programa

2 kurso 1 grupė
2 kurso 2 grupė
2 kurso 3 grupė
3 kurso 1 grupė
3 kurso 2 grupė
4 kurso 1 grupė
4 kurso 2 grupė
1 kurso 1 grupė
1 kurso 2 grupė

Teisės ir policijos veiklos programa

3 kurso 1 grupė
3 kurso 2 grupė
3 kurso 3 grupė
4 kurso 1 grupė
4 kurso 2 grupė
1 kursas

Teisės ir valstybės sienos apsaugos programa

3 kurso 1 grupė

Policijos veiklos programa

2 kursas

Teisės ir kriminalistikos programa

1 kurso 1 grupė
1 kurso 2 grupė
1 kurso 3 grupė
1 kurso 4 grupė

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Teisės ir valstybės sienos apsaugos 5 kursas
Teisės ir policijos veiklos 5 kursas
Teisės ir ikiteisminio proceso 4 kursas
Teisės ir ikiteisminio proceso 5 kursas

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Aplinkosaugos teisė 2 kursas
Aplinkosaugos teisė 1 kursas
Ikiteisminis procesas 2 kurso 1 grupė
Ikiteisminis procesas 2 kurso 2 grupė
Ikiteisminis procesas 1 kursas
Teisės ir policijos veiklos 2 kursas
Teisės ir policijos veiklos 1 kursas

ERASMUS


Adresas: Maironio g. 27, 44298 Kaunas; Ateities g. 20, Vilnius
Kab.: Kaune V-205; Vilniuje V-419
Tel.: (8 37) 28 14 03; (8 5) 271 47 41
El. p.: vsa@mruni.eu; kristinak@mruni.eu


Dekanė: prof. dr. Snieguolė Matulienė
Kab.: Kaune V-201, Vilniuje V-418
Tel.: (8 37) 28 14 00, (8 5) 2714506
El. p.: m.sniega@mruni.eu


Prodekanė: Danguolė Seniutienė
Kab.: Kaune V-106, Vilniuje V-417
Tel.: (8 37) 28 14 01, (8 5) 2 714 742
El. p.: dseniutiene@mruni.eu


Prodekanė: doc. dr. Aurelija Pūraitė
Kab.: Kaune V-402, Vilniuje V-417
Tel.: (8 37) 28 14 02, (8 5) 2 714 742
El. p.: aurelija.puraite@mruni.eu
 

Dokumentų valdymo specialistė: Dalia Vičkienė
Kab.: Kaune V-205
Tel.: (8 37) 28 14 03
El. p.: vsa@mruni.eu

Vadybininkė (Teisės ir Humanitarinių mokslų katedrų): Nijolė Visminienė
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 09
Mob.: +370 659 73232
El. p. Humanitarinių mokslų katedra: vsahmk@mruni.eu
El. p. Teisės katedra: vsatk@mruni.eu

Vadybininkė (Policijos veiklos ir Valstybės sienos apsaugos katedrų): Roberta Krincienė
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 09
El. p. Policijos veiklos katedra: vsapvk@mruni.eu
El. p. Valstybės sienos apsaugos katedra: vsavsak@mruni.eu

Vadybininkė: Daiva Petrauskienė (Bakalauro ir magistro ištęstinės studijos)
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 13
El. p.: d.petrauskiene@mruni.eu

Vadybininkė:Edita Kurklietytė (Bakalauro nuolatinės studijos)
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 13
El. p.: edita.k@mruni.eu

Vadybininkė: Kristina Kunigėlytė (Įstoję į studijas Vilniuje)
Kab.: Vilniuje V-419
Tel.: (8 5) 2714 741
El. p.: kristinak@mruni.eu

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747