Viešojo saugumo akademija

# • Naujienos

 • Viešojo saugumo akademijos dėstytoja Janina Juškevičiūtė pagal Erasmus + dėstytojų mainų programą skaitė paskaitas Latvijos valstybiniame policijos koledže.

  Išsamiau
 • MRU Viešojo saugumo akademijoje pagal Erasmus+ mainų programą lankėsi studentai iš Vokietijos

  Išsamiau
 • Birželio 27 dieną Rygoje iškilmingai įteikti magistro diplomai antrajai jungtinės magistrantūros programos „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ (Frontex) absolventų laidai.

  Išsamiau
 • Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (Sobore) įvyko diplomų įteikimo iškilmės Viešojo saugumo akademijos bakalauro ir magistrantūros studijų absolventams.

  Išsamiau
 • Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos atstovės Danguolė Seniutienė, Kristina Mikalauskaitė-Šostakienė, Daiva Bereikienė ir Ramona Jakaitienė dalyvavo Erasmus + programoje

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo akademijos studentai pagal mainų programą lankėsi Vokietijoje esančiame Rhineland-Palatinate Policijos Universitete

  Išsamiau
 • Vilniaus pasienio rinktinėje įvyko Atvirų durų dienos renginys, kuriame dalyvavo ir Viešojo saugumo akademijos atstovai

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo akademijoje ir Lietuvos teisėsaugos institucijose lankėsi Vokietijos policijos akademijos studentai

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo akademijos lektorė Ramunė Jakštienė dalyvavo Europos teisės akademijos (ERA) surengtame seminare "Current Reflections on EU Anti-Discrimination Law" (Vokietijoje, Tryre)

  Išsamiau
 • Prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė dalyvavo Varšuvoje konferencijoje „Edukacija ir Ekonomika 2019“

  Išsamiau
Naujienų archyvas

AKADEMIJOS MISIJA IR VIZIJA

Akademijos misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Akademijos vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

AKADEMIJOS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Akademijos uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.

MRU Viešojo saugumo akademija bendradarbiauja su šiomis profesinėmis organizacijomis:

Bakalauro studijų programos:

 

Magistro studijų programos:

2019 - 2020 S. M. KALENDORIUS

2019 – 2020 s. m. akademinis kalendorius
2019 - 2020 s. m. pavasario semestro savaičių paskirstymas

STUDIJŲ GRAFIKAI

2019 – 2020 s. m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas
2019 – 2020 s. m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas
2019 – 2020 s. m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas

TVARKARAŠČIAI

Baigiamųjų darbų pateikimo rekomendacijos
Baigiamųjų egzaminų ir bakalauro darbų gynimo tvarkaraštis 2018 – 2019 studijų metai
Magistro darbų gynimo tvarkaraštis 2018 – 2019 studijų metai
Teisės ir ikiteisminio proceso bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Policijos veiklos bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Teisės ir policijos veiklos bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Teisės ir valstybės sienos apsaugos bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

NUOLATINĖS STUDIJOS

Teisės ir ikiteisminio proceso programa

2018 – 2019 s.m. 1 kurso 2 semestras
2018 – 2019 s.m. 2 kurso 4 semestras
2018 – 2019 s.m. 3 kurso 6 semestras
3 kurso 6 semestro sesija
1 kurso 2 semestro (pavasario) sesija
2 kurso 4 semestro (pavasario) sesija
3 kurso 6 semestro praktikos atsiskaitymas

Teisės ir policijos veiklos programa

2018 – 2019 s.m. 1 kurso 2 semestras
2018 – 2019 s.m. 2 kurso 4 semestras
2018 – 2019 s.m. 3 kurso 6 semestras
2018 – 2019 s.m. išankstinė pavasario sesija (išankstinė sesija)
1 kurso 2 semestro (pavasario) sesija
2 kurso 4 semestro (pavasario) sesija
3 kurso 6 semestro (pavasario) sesija

Teisės ir valstybės sienos apsaugos programa

2018 – 2019 s.m. 1 kurso 2 semestras
2018 – 2019 s.m. 3 kurso 6 semestras
2018 – 2019 s.m. 1 kurso 2 semestro (modulinis) tvarkaraštis
1 kurso 2 semestro (pavasario) sesija
3 kurso 6 semestro (pavasario) sesija

Policijos veiklos proograma

2018 – 2019 s.m. 4 kurso 8 semestras
2018 – 2019 s.m. 4 kurso 8 semestro sesija

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Teisė ir policijos veikla 4 kurso 8 semestro sesija
Teisė ir valstybės sienos apsauga 4 kurso 8 semestro sesija
Teisė ir policijos veikla 3 kurso 6 sem. sesija
Teisė ir valstybės sienos apsauga 3 kurso 6 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 3 kurso 6 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 2 kurso 4 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 4 kurso 8 sem. sesija

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Aplinkosaugos teisė 2 semestro sesija
Teisė ir policijos veikla 2 semestro sesija
Ikiteisminio proceso 2 semestro sesija

ERASMUS

Tactics of Evidence Collection

Adresas: V. Putvinskio g. 70 LT-44211 Kaunas
Kab.: IV-201,IV-202,IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
Faks.: (8 37) 228 457
El. p.: vsa@mruni.eu


Dekanas: prof. dr. Saulius Greičius
Kab.: IV-202
Tel.: (8 37) 303 650
El. p.: s.greicius@mruni.eu
Priėmimo valandos: IV-16.00-18.00


Prodekanė: prof. dr. Snieguolė Matulienė
Kab.: IV-201
Tel.: (8 37) 303 641
El. p.: m.sniega@mruni.eu


Prodekanė: doc. dr. Aurelija Pūraitė
Kab.: IV-402
El. p.: aurelija.puraite@mruni.eu
 

Dokumentų valdymo specialistė: Dalia Vičkienė
Kab.: IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
El. p.: vsa@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Irena Sakalauskienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 644
El. p.: sakalauskiene@mruni.eu

Vadybininkė (ištęstinės I ir II pakopos studijos): Tatjana Juodpusienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 646
El. p.: tanju@mruni.eu

Vadybininkė (nuolatinės I pakopos studijos): Eglė Akelaitienė
Kab.: V-204
Tel.: (8 37) 303 645
El. p.: akelaitiene@mruni.eu

Vadybininkė (Teisės ir Humanitarinių mokslų katedros): Nijolė Visminienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 669
Mob.: +370 659 73232
El. p. Humanitarinių mokslų katedra: vsahmk@mruni.eu
El. p.Teisės katedra: vsatk@mruni.eu

Vadybininkė (Policijos veiklos ir Valstybės sienos apsaugos katedros): Violeta Zelbienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 663
El. p. Policijos veiklos katedra: vsapvk@mruni.eu
El. p. Valstybės sienos apsaugos katedra: vsavsak@mruni.eu

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747