Viešojo saugumo akademija

# • Naujienos

 • Švęsdami Vasario 16-ąją, džiaugiamės ir didžiuojamės Lietuvos Nepriklausomybe.

  Išsamiau
 • 2019 m. vasario 28 d., 16.20 val. MRU VSA 202 salėje planuojama vieša paskaita - mokslinė diskusija aktualia tema „Neapykantos nusikaltimų tyrimo organizavimo, teismų praktikos ir didaktikos aktualijos"

  Išsamiau
 • MRU VSA docentė dr. Žaneta Navickienė ir Lietuvos policijos mokyklos Policijos veiklos katedros viršininko pavaduotojas, VSA lektorius Vilius Velička pristatė tyrimo „Baudžiamosios atsakomybės už neapykantos nusikaltimų atvejų analizė“ rezultatus.

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo akademijos studentai pagerbė žuvusius už tėvynės laisvę.

  Išsamiau
 • Maloniai kviečiame dalyvauti Frontex organizuojamame seminare / webinare.

  Išsamiau
 • Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (Sobore) įvyko diplomų įteikimo iškilmės Viešojo saugumo akademijos magistrantūros ir bakalauro studijų absolventams.

  Išsamiau
 • 2019 m. vasario 5 d. 10 val. Viešojo saugumo akademijos posėdžių salėje įvyko išplėstinis Rektorato posėdis

  Išsamiau
 • Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos dekanas profesorius dr. Saulius Greičius ir Latvijos Respublikos Rezeknės valstybės sienos apsaugos koledžo direktorius Mariks Petrušins pasirašė bendradarbiavimo planą.

  Išsamiau
 • 2019 m. sausio 14 - 18 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijoje lankosi studentai iš Vokietijos policijos akademijos

  Išsamiau
 • Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas padėkos raštu apdovanojo studentę Aušrą Voiškienę.

  Išsamiau
Naujienų archyvas

AKADEMIJOS MISIJA IR VIZIJA

Akademijos misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Akademijos vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

AKADEMIJOS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Akademijos uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.

MRU Viešojo saugumo akademija bendradarbiauja su šiomis profesinėmis organizacijomis:

2018 - 2019 S. M. KALENDORIUS

2018 – 2019 s. m. akademinis kalendorius
2018 - 2019 s. m. pavasario semestro savaičių paskirstymas

STUDIJŲ GRAFIKAI

2018 – 2019 s. m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas
2018 – 2019 s. m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas
2018 – 2019 s. m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas

TVARKARAŠČIAI

Baigiamųjų darbų pateikimo rekomendacijos

NUOLATINĖS STUDIJOS

Teisės ir ikiteisminio proceso programa

2018 – 2019 s.m. 1 kurso 2 semestras
2018 – 2019 s.m. 2 kurso 4 semestras
2018 – 2019 s.m. 3 kurso 6 semestras

Teisės ir policijos veiklos programa

2018 – 2019 s.m. 1 kurso 2 semestras
2018 – 2019 s.m. 2 kurso 4 semestras
2018 – 2019 s.m. 3 kurso 6 semestras

Teisės ir valstybės sienos apsaugos programa

2018 – 2019 s.m. 1 kurso 2 semestras
2018 – 2019 s.m. 3 kurso 6 semestras

Policijos veiklos proograma

2018 – 2019 s.m. 4 kurso 8 semestras

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Teisė ir ikiteisminis procesas 5 kurso 10 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir ikiteisminis procesas 2 kurso 4 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir ikiteisminis procesas 3 kurso 6 sem. įžanginės paskaitos

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

ERASMUS

Tactics of Evidence Collection

Adresas: V. Putvinskio g. 70 LT-44211 Kaunas
Kab.: IV-201,IV-202,IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
Faks.: (8 37) 228 457
El. p.: vsa@mruni.eu


Dekanas: prof. dr. Saulius Greičius
Kab.: IV-202
Tel.: (8 37) 303 650
El. p.: s.greicius@mruni.eu
Priėmimo valandos: IV-16.00-18.00


Prodekanė: prof. dr. Snieguolė Matulienė
Kab.: IV-201
Tel.: (8 37) 303 641
El. p.: m.sniega@mruni.eu


Prodekanė: doc. dr. Aurelija Pūraitė
Kab.: IV-402
El. p.: aurelija.puraite@mruni.eu
 

Dokumentų valdymo specialistė: Dalia Vičkienė
Kab.: IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
El. p.: vsa@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Irena Sakalauskienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 644
El. p.: sakalauskiene@mruni.eu

Vadybininkė (ištęstinės I ir II pakopos studijos): Tatjana Juodpusienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 646
El. p.: tanju@mruni.eu

Vadybininkė (nuolatinės I pakopos studijos): Eglė Akelaitienė
Kab.: V-204
Tel.: (8 37) 303 645
El. p.: akelaitiene@mruni.eu

Vadybininkė (Teisės ir Humanitarinių mokslų katedros): Nijolė Visminienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 669
Mob.: +370 659 73232
El. p. Humanitarinių mokslų katedra: vsahmk@mruni.eu
El. p.Teisės katedra: vsatk@mruni.eu

Vadybininkė (Policijos veiklos ir Valstybės sienos apsaugos katedros): Violeta Zelbienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 663
El. p. Policijos veiklos katedra: vsapvk@mruni.eu
El. p. Valstybės sienos apsaugos katedra: vsavsak@mruni.eu