Viešojo saugumo akademija

# • Naujienos

 • Psichotraumatologijos centro rekomendacijos studentams

  Išsamiau
 • Virtuali paskaita Mykolo Romerio universiteto studentams

  Išsamiau
 • VSA lektorė dr. Ramunė Jakštienė tapo podoktorantūros stažuotės projekto „Reagavimo į psichologinį smurtą artimoje aplinkoje baudžiamosios teisės priemonėmis išplėtimo galimybės“ stažuotoja

  Išsamiau
 • 2020 m. spalio 20 d. įvyko tarptautinis mokslinis forumas „Networking on Sustainable Security in Dynamic Environment“

  Išsamiau
 • Penki miestai. Penkios komandos. Vienas performansas.

  Išsamiau
 • VIII Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Sienų saugumas ir valdymas“ („ Border security and management“)

  Išsamiau
 • Tarptautinis mokslinis forumas „Networking on Sustainable Security in Dynamic Environment“

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo akademijoje 2020 m. spalio 6 d. vyko apskritas stalas - diskusija aktualiais oro taršos, kvapų kontrolės ir prevencijos klausimais

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo akademijos bendruomenė sveikina visus su Policijos diena.

  Išsamiau
 • Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijoje vyko apskritas stalas - diskusija aktualiais aplinkos apsaugos kontrolės ir prevencijos klausimais.

  Išsamiau
Naujienų archyvas

AKADEMIJOS MISIJA IR VIZIJA

Akademijos misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Akademijos vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

AKADEMIJOS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Akademijos uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.

MRU Viešojo saugumo akademija glaudžiai bendradarbiauja su šiomis Europos Sąjungos agentūromis:

Bakalauro studijų programos:

 

Magistro studijų programos:

2020 - 2021 S. M. KALENDORIUS

STUDIJŲ GRAFIKAI

2020 - 2021 s. m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas
2020 - 2021 s. m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas
2020 - 2021 s.m. bakalauro nuolatinių studijų gafikas

TVARKARAŠČIAI

Baigiamųjų darbų pateikimo grafikas 2020-2021 s. m. rudens sesija
Baigiamųjų egzaminų ir bakalauro darbų gynimo tvarkaraštis
Magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

NUOLATINĖS STUDIJOS

Teisė ir ikiteisminis procesas

1 kurso 1 grupė, užsiėmimai
1 kurso 1 grupė, egzaminai
1 kurso 2 grupė, užsiėmimai
1 kurso 2 grupė, egzaminai
2 kurso 1 grupė, užsiėmimai
2 kurso 1 grupė, egzaminai
2 kurso 2 grupė, užsiėmimai
2 kurso 2 grupė, egzaminai
2 kurso 3 grupė, užsiėmimai
2 kurso 3 grupė, egzaminai
3 kurso 1 grupė, užsiėmimai
3 kurso 1 grupė, egzaminai
3 kurso 2 grupė, užsiėmimai
3 kurso 2 grupė, egzaminai
4 kurso 1 grupė, užsiėmimai
4 kurso 1 grupė, egzaminai
4 kurso 2 grupė, užsiėmimai
4 kurso 2 grupė, egzaminai

Teisė ir policijos veikla

1 kursas, užsiėmimai ir egzaminai
3 kurso 1 grupė, užsiėmimai
3 kurso 1 grupė, egzaminai
3 kurso 2 grupė, užsiėmimai
3 kurso 2 grupė, egzaminai
3 kurso 3 grupė, užsiėmimai
3 kurso 3 grupė, egzaminai
4 kurso 1 grupė, užsiėmimai
4 kurso 1 grupė, egzaminai
4 kurso 2 grupė, užsiėmimai
4 kurso 2 grupė, egzaminai

Teisė ir valstybės sienos apsauga

3 kursas, užsiėmimai
3 kursas, egzaminai
3 kurso (modulinis), užsiėmimai

Policijos veikla

2 kursas, užsiėmimai ir egzaminai

Teisė ir kriminalistika

1 kurso 1 grupė, užsiėmimai ir egzaminai
1 kurso 2 grupė, užsiėmimai ir egzaminai
1 kurso 3 grupė, užsiėmimai ir egzaminai
1 kurso 4 grupė, užsiėmimai ir egzaminai

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Teisė ir ikiteisminis procesas

4 kursas
5 kursas

Teisė ir policijos veikla

5 kursas

Teisė ir valstybės sienos apsauga

5 kursas

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Ikiteisminis procesas

2 kurso 1 grupė, užsiėmimai ir egzaminai

Aplinkosaugos teisė

2 kursas, užsiėmimai ir egzaminai

Teisė ir policijos veikla (specializacija ikiteisminis procesas)

2 kurso 1 grupė, užsiėmimai ir egzaminai

Teisė ir policijos veikla

2 kursas, užsiėmimai ir egzaminai
Antrosios pakopos 2 kursas, užsiėmimai ir egzaminai

Adresas: Maironio g. 27, 44298 Kaunas; Ateities g. 20, Vilnius
Kab.: Kaune V-205; Vilniuje V-419
Tel.: (8 37) 28 14 03; (8 5) 271 47 41
El. p.: vsa@mruni.eu; kristinak@mruni.eu


Dekanė: prof. dr. Snieguolė Matulienė
Kab.: Kaune V-201, Vilniuje V-418
Tel.: (8 37) 28 14 00, (8 5) 2714506
El. p.: m.sniega@mruni.eu


Prodekanė: Danguolė Seniutienė
Kab.: Kaune V-106, Vilniuje V-417
Tel.: (8 37) 28 14 01, (8 5) 2 714 742
El. p.: dseniutiene@mruni.eu


Prodekanė: doc. dr. Aurelija Pūraitė
Kab.: Kaune V-402, Vilniuje V-417
Tel.: (8 37) 28 14 02, (8 5) 2 714 742
El. p.: aurelija.puraite@mruni.eu
 

Dokumentų valdymo specialistė: Dalia Vičkienė
Kab.: Kaune V-205
Tel.: (8 37) 28 14 03
El. p.: vsa@mruni.eu

Vadybininkė (Teisės ir Humanitarinių mokslų katedrų): Nijolė Visminienė
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 09
Mob.: +370 659 73232
El. p. Humanitarinių mokslų katedra: vsahmk@mruni.eu
El. p. Teisės katedra: vsatk@mruni.eu

Vadybininkė (Policijos veiklos ir Valstybės sienos apsaugos katedrų): Roberta Krincienė
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 09
El. p. Policijos veiklos katedra: vsapvk@mruni.eu
El. p. Valstybės sienos apsaugos katedra: vsavsak@mruni.eu

Vadybininkė: Daiva Petrauskienė (Bakalauro ir magistro ištęstinės studijos)
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 13
El. p.: d.petrauskiene@mruni.eu

Vadybininkė:Edita Kurklietytė (Bakalauro nuolatinės studijos)
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 13
El. p.: edita.k@mruni.eu

Vadybininkė: Kristina Kunigėlytė (Įstoję į studijas Vilniuje)
Kab.: Vilniuje V-419
Tel.: (8 5) 2714 741
El. p.: kristinak@mruni.eu

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747