Viešojo saugumo akademija

# • Naujienos

 • Viešojo saugumo akademijoje lankėsi Kauno teritorinės muitinės specialistai.

  Išsamiau
 • Dėstytoja J.Juškevičiūtė ir Policijos mokyklos mokytojas A.Birbilas dalyvavo CEPOLo organizuotose kursuose „Forensic Science and Evidence - Challenges for Policing“.

  Išsamiau
 • Spalio 17 d. Viešojo saugumo akademijoje ir Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje įvyko studentų priesaikos priėmimo šventė.

  Išsamiau
 • Mykolo Romerio universiteto bendruomenės nariai sėkmingai baigia vykdyti Erasmus+ projektą „Universiteto ir verslo bendradarbiavimas perduodant gerąją praktiką Azijos šalims“.

  Išsamiau
 • Policijos departamente vyko Tarptautinio bendradarbiavimo tinklo narių koordinacinis susirinkimas

  Išsamiau
 • Pasibaigus popiežiaus Pranciškaus vizitui Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo padėka Viešojo saugumo akademijos kolektyvui.

  Išsamiau
 • MRU Viešojo saugumo akademijoje svečiavosi Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Apskaitos ir mokesčių skyriaus Kauno apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyrio vedėja Loreta Ruzgienė ir vyr. specialistė Rasvita Motiejūnienė.

  Išsamiau
 • 2018 spalio 4 d. MRU Viešojo saugumo akademijoje svečiavosi NVO Baltijos aplinkos forumas atstovė Audronė Alijošiūtė.

  Išsamiau
 • 2018 m. spalio 1 d. MRU Viešojo saugumo akademijoje svečiavosi VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro (Kauno RATC) vadovė dr. Ingrida Valavičienė.

  Išsamiau
 • 2018 m. spalio 1 d. MRU Viešojo saugumo akademijoje svečiavosi Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Gyvosios gamtos inspekcijos viršininkas Darius Jurevičius.

  Išsamiau
Naujienų archyvas

AKADEMIJOS MISIJA IR VIZIJA

Akademijos misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Akademijos vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

AKADEMIJOS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Akademijos uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.

MRU Viešojo saugumo akademija bendradarbiauja su šiomis profesinėmis organizacijomis:

2018 - 2019 S. M. KALENDORIUS

2018 – 2019 s. m. rudens semestro savaičių paskirstymas
2018 – 2019 s. m. akademinis kalendorius

STUDIJŲ GRAFIKAI

2018 – 2019 s. m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas
2018 – 2019 s. m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas
2018 – 2019 s. m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas

TVARKARAŠČIAI

1 kurso studijų įvadas

NUOLATINĖS STUDIJOS

Teisės ir ikiteisminio proceso programa

1 kurso rudens (1) semestras
2 kurso rudens (3) semestras
3 kurso rudens (5) semestras
4 kurso rudens (7) semestras

Teisės ir policijos veiklos programa

1 kurso rudens (1) semestras
2 kurso rudens (3) semestras
3 kurso rudens (5) semestras
4 kurso rudens (7) semestras

Teisės ir valstybės sienos apsaugos programa

1 kurso rudens (1) semestras
3 kurso rudens (5) semestras
4 kurso rudens (7) semestras

Policijos veiklos proograma

4 kurso rudens (7) semestras

IŠTESTINĖS STUDIJOS

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

ERASMUS

2018 -2019 s. m. rudens tvarkaraštis
J.Juškevičiūtės skelbimas

Adresas: V.Putvinskio g. 70 LT-44211 Kaunas
Kab.: IV-201,IV-202,IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
Faks.: (8 37) 228 457
El. p.: vsf@mruni.eu


Dekanas: prof. dr. Saulius Greičius
Kab.: IV-202
Tel.: (8 37) 303 650
El. p.: s.greicius@mruni.eu
Priėmimo valandos: IV-16.00-18.00


Prodekanė: prof. dr. Snieguolė Matulienė
Kab.: IV-201
Tel.: (8 37) 303 641
El. p.: m.sniega@mruni.eu


Prodekanė: doc. dr. Aurelija Pūraitė
Kab.: IV-402
El. p.: aurelija.puraite@mruni.eu
 

Dokumentų valdymo specialistė: Dalia Vičkienė
Kab.: IV-203
Tel.: (8 37) 303 660
El. p.: vsf@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Irena Sakalauskienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 644
El. p.: sakalauskiene@mruni.eu

Vadybininkė (ištęstinės I ir II pakopos studijos): Tatjana Juodpusienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 646
El. p.: tanju@mruni.eu

Vadybininkė (nuolatinės I pakopos studijos): Eglė Akelaitienė
Kab.: V-204
Tel.: (8 37) 303 645
El. p.: akelaitiene@mruni.eu

Vadybininkė (Teisės ir Humanitarinių mokslų katedros): Nijolė Visminienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 669
Mob.: +370 659 73232
El. p. Humanitarinių mokslų katedra: vsfhmk@mruni.eu
El. p.Teisės katedra: vsftk@mruni.eu

Vadybininkė (Policijos veiklos ir Valstybės sienos apsaugos katedros): Violeta Zelbienė
Kab.: IV-106
Tel.: (8 37) 303 663
El. p. Policijos veiklos katedra: vsfpvk@mruni.eu
El. p. Valstybės sienos apsaugos katedra: vsfvsak@mruni.eu