Vykdomi projektai - MRU

VYKDOMI PROJEKTAI:

ERUA2 – Europos reformų universitetų aljansas 2, ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV-1

Misija „Saugi ir įtrauki e. visuomenė”, 02-002-P-0001

Miškų valdymo optimizavimas siekiant sukurti mažai CO2 į aplinką išskiriančią, atsparaus klimato Europos ateitį (angl. OPTimising FORest management decisions for a low-carbon, climate resilient future in EUrope – OptFor-EU), Nr. 101060554

Piniginis dirvožemio ekosistemų paslaugų vertinimas ir iniciatyvų investicijoms į dirvožemio sveikatą kūrimas: dirvožemio sveikatos tematikos įtraukimas į verslą ir politikos formavimo procesą (InBest Soil), Nr. 101091099

Mokslas apie įrodymais grįstus ir tvarius gamtos išteklių sprendimus (angl. Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital – SELINA), Nr. 101060415

InsolEuPro – Praktikuojančių bankroto specialistų gebėjimų taikyti ES teisę gerinimas ir pasitikėjimo Europos teismų kultūra bei jos supratimo skatinimas taikant dalyvaujamąjį mokymo metodą ir mišrųjį mokymąsi,  Nr. 101046643

HELCI – Aukštojo mokslo mokymosi bendruomenė įtraukčiai (angl. Higher Education Learning Community for Inclusion), Nr. 2021-1-ES01-KA220-HED-000023320

GOALS – Jungtinė magistrantūros studijų programa: Laisvalaikio ir sporto valdymas ir administravimas (angl. Governance & Administration of Leisure and Sports International Master), Nr. 101050239

NIILS – Nauji metodai kuriant įtraukias neformalaus mokymosi erdves (angl. New Approaches for Inclusive Informal Learning Spaces), Nr. 2021-1-AT01-KA220-HED-000032122

Erasmus Mundus jungtinė magistarntūros programa Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu – ESWOCHY (angl. European Joint Master Degree in Social Work with Children and Youth), Nr. 619857-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA1-JMD-MO

Rektorių konferencijos įkūrimas Azerbaidžane – ECAR, Nr. 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Kibernetinio saugumo įgūdžių aljansas – nauja vizija Europai – REWIRE (angl. Cybersecurity Skills Alliance – A New Vision for Europe), Nr. 621701-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-SSA-B

Žmogiškas klestėjimas ir nesusvetimėjęs darbas automatizacijos eroje, Nr. S-MIP-21-48

ENVICI – Aplinkosauginio pilietiškumo ugdymo psichologiniai mechanizmai, Nr. S-MIP-21-60

Pažeidžiamumas, trapumas. Tarpdisciplininis požiūris į pagyvenusių žmonių ligos patirtį ir priežiūrą – VULNERAGE, Nr.24+VS(11.21-21601)-59

B-GREEN-ED – Žaliosios ateities skatinimas per universitetų mikrokredencialus, Nr: 2022-1-BG01-KA220-HED-000085821

Vyresnio amžiaus asmenų psichologinis atsparumas: raiška ir patirtys iššūkių akivaizdoje, Nr. S-PD-22-60

Šalies žiedinės ekonomikos kompleksinis vertinimas, Nr. S-PD-22-63

Veiksmingo verslininkų bankroto proceso užtikrinimo priemonės, Nr. S-PD-22-59

Startuolių ekosistemos plėtotės universitete modeliavimas, Nr.S-PD-22-70

Lietuvos nacionalinių ir regioninių parkų ekosistemų paslaugų kartografavimas bei vertinimas (MALPES), Nr. S-PD-22-64

Investicijų skaitmeninimo ekonominis saugumas, Nr.S-PD-22-55

Korupcinių nusikaltimų kontrolė ir prevencija Ukrainoje ir Lietuvoje nepaprastosios ir karo padėties metu, Nr.S-PD-22-66

Savivaldoms deleguotų funkcijų pusiausvyra: Ukrainos atvejo problematika ES kontekste, Nr.S-PD-22-65

Darnios turizmo sektoriaus plėtros raiška regionuose vartotojų požiūriu, didinant regionų konkurencingumą, Nr.S-PD-22-56

Moralinis objektyvumas versus moralinis tikrumas: personalistinės ontologijos perspektyva, Nr.S-PD-22-58

Mediacija šeimos ginčuose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Ar reikalinga vieninga Europos Sąjungos politika sprendžiant šeimos konfliktus? Nr.S-PD-22-62

Sąžinės laisvė Europos liberaliose demokratijose ir musulmonų teisės tradicijoje: šiuolaikinė teisinė perspektyva, Nr.S-PD-22-61

Ar nuotolinis baudžiamasis procesas teisme yra teisingas ir sąžiningas procesas? Nr.S-PD-22-57

Teilhard‘o de Chardino idėjų sklaida išeivijoje ir Lietuvoje, Nr.S-LIP-22-125

DI4 LITHUANIAN ID Skaitmeninės inovacijos Lietuvos pramonės plėtrai, Nr.101083434

HYBRIDC Bendradarbiavimas rengiant bendrą mokymo programą kovai su hibridinėmis grėsmėmis, Nr.2022-1-EE01-KA220-HED-000089329

T-GREEN Aukštųjų mokyklų studijų pertvarkymas siekiant ekologiškos ir tvarios ateities, Nr. 101083014

Kenkėjiškų paskyrų profiliavimas ir aptikimas skaitmeniniuose socialiniuose tinkluose naudojant dirbtinį intelektą – MARTINI, Nr.S-HIST-ERA-22-1

BIOTraCes – Biologinė įvairovė ir permainingi pokyčiai siekiant pliuralistinės ir gamtai palankios visuomenės, Nr.101081923

2Gether4Victims – Bendrųjų ir specializuotų paramos paslaugų smurto dėl lyties aukoms koordinavimas ir derinimas, Nr.101097005

HEIsCITI – Aukštosios mokyklos kaip novatoriški tvaraus vystymosi veiksniai Europos miestuose po Covid-19 eros, Nr.KA220-HED-96EB51E1

mentUwell – Jaunimo psichinės gerovės išsaugojimas karo migracijos krizės metu, (angl. Preserving youth mental wellbeing in wartime migration crisis), Nr. KA220-YOU-56353A27

EDTECH – Skaitmeninė švietimo transformacija, Nr. 10-004-P-0001

AGOPOL – Algoritminis valdymas ir policijos veikla: Norvegijos, Indijos, Brazilijos, Rusijos ir Pietų Afrikos lyginamosios perspektyvos (angl. Algorithmic Governance and Cultures of Policing: Comparative Perspectives from Norway, India, Brazil, Russia, and South Africa),  Nr. 313626

Siekiant teisingumo genocido, masinių represijų ir karo aukoms Lietuvoje ir Ukrainoje: teisė, istorija, atmintis, Nr. S-MIP-23-41

Pasitikėjimo mokslu didinimas kaip priemonė stiprinant visuomenės atsparumą netikroms žinioms (angl. fake news) klimato kaitos kontekste, Nr. P-VIS-23-57

DECOVEXP – Demencija ir Covid-19: slaugos patirtys, (angl. Dementia and Covid19: experiences in care), Nr. JPNDWG2021-02

ENCORE – Visuomenės atsparumo įgalinimas atskleidžiant ekologinio nerimo ir aplinkai palankaus vartojimo ryšio mechanizmą, Nr. P-VIS-23-8

DIGiRES – Savivaldybių valdymo institucijų atsparumo krizėms stiprinimas įgalinant skaitmeninės valdžios procesus, Nr. P-VIS-23-31

MAFESUR – Ekosisteminių paslaugų kartografavimas ir prognozavimas urbanizuotose teritorijose, Nr. S-MIP-23-76

POL-COM Kvalifikacijos tobulinimo ir švietimo platforma bei žaidybiniai įrankiai, skirti policijos pareigūnams ir panašiems specialistams mokyti komunikacijos srityje, (Nr. 2023-1-CZ01-KA220-VET-000167148)

WIN4SMEs – Regioninės ir tarptautinės švietimo partnerystės inovacijoms darbo vietoje MVĮ (Angl. Regional and International Education Partnerships for Workplace Innovation in SMEs) Nr. 101143945

ArtNoConflict – Derybų ir konfliktų sprendimo menas (angl. The Art of Negotiation and Conflict Resolution Project) ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH 101139196

STEM įgūdžiai Humanitariniams mokslams, (angl. STEM Skills for Humanities), Nr. 2023-1-IT02-KA220-HED-000164647

Ekscelencijos centrų kūrimas Mykolo Romerio universitete, S-A-UEI-23-8

Skaitmeninių žmogaus teisių apsaugos teisinio reguliavimo transformacija: jo įgyvendinimo ypatumai lyginamuoju aspektu, S-PD-24-19

HYBRIDIM – Jungtinės magistrantūros studijų programos parengimas / Design of Joint Masters’ Architecture, 101127138.

Skaitmeninis organizacijos vystymo vertinimas („AM-BEST“), S-PD-24-111

Sporto organizacijos tarptautinė plėtra per inovacijas: Esporto atvejis pasauliniame krepšinio kontekste, S-PD-24-16

Aplinkos ekonominių sąskaitų sistema – ekosistemų apskaita Lietuvoje, S-PD-24-18

Vienų vaikus auginančių motinų šeimos: gerovės valstybių taikomos socialinės politikos priemonės ir lietuvių motinų patirtys emigracijoje, S-PD-24-17

Įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo reikalavimų harmonizavimas Europos Sąjungos teisėje, S-ST-23-21

Nekilnojamo turto sektoriaus teisinio reguliavimo pagrindinės priemonės klimato kaitos kontekste Lietuvos, S-ST-23-17

Vartotojo teisė į prekės taisymą („Right to repair“) ir jos įgyvendinimas Europos Sąjungos teisėje, S-ST-23-23 

Atsisakymo pripažinti užsienio teismų sprendimus pagrindų, nustatytų Hagos konvencijoje dėl užsienio teismo sprendimų pripažinimo, vertinimas, S-ST-23-19 

Akcijų klasių reguliavimo liberalizavimas ir jo poveikis Lietuvos startuolių investicinei aplinkai, S-ST-23-18 

Dirbtinio intelekto vaidmuo kraštovaizdžio architektūros projektų vystymo raidai, S-ST-23-22 

Lietuvių reemigrantų vaikų integravimo mokykloje iššūkiai, S-ST-23-25   

Interviuotojo šališkumai simuliuotose vaikų seksualinio smurto apklausose: ankstesnių patirčių ir naivaus pasitikėjimo vaidmuo apklausų procese, S-ST-23-20

EQUASS kokybės standarto taikymas socialinės globos įstaigoje: individualios priežiūros darbuotojų patirtys, S-ST-23-24 

Lietuvių kalbos ir kultūros kursų organizavimas, KM-2023-LT-1956

ULCA mokyklų tinklo sukūrimas, 2023-1-SK01-KA220-HED-000158697 

DIGITAL4Security – Europos kibernetinio saugumo valdymo ir duomenų suverenumo magistrantūros programa, DIGITAL-2022-SKILLS-03 – Advanced Digital Skills

SOCCER – SOC pajėgumų kūrimas ir diegimas akademiniame sektoriuje – universitetų ir RTO komandinis darbas Vidurio ir Rytų Europos regione, DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-SOC

TJEU – „ES vertybių propagavimas pereinamojo laikotarpio teisingumo politikoje”, 9C478

EFVDE – „Europos pagrindinės vertybės skaitmeninėje eroje”, 101085385

WIN4SMEs – „Regioninė ir tarptautinė švietimo partnerystė siekiant inovacijų darbo vietoje MVĮ”, 101143945

Puikios tarptautinės prekybos, muitinės, logistikos, tiekimo grandinės magistrantūros studijos, atitinkančios geriausius Europos ir tarptautinius standartus, , SEP-210836753

Pedagoginių studijų magistrantūros studijų programa „Viešasis administravimas“, specializacija „Švietimo ir mokslo politika ir vadyba“ , PRC-60 (8.10 E-32005)

SEMASC – Mėgėjų sporto klubų socialiniai ekonominiai modeliai, 101133907

Pedagoginių studijų magistrantūros studijų programa „Edukacinių technologijų valdymas“, specializacija „Vadyba mokykloje“ , PRC-60 (8.10 E-32005)

PROGENDERING – Lyčių lygybės užtikrinimo skatinimas akdemijoje stiprinant lyčių lygybę lygiateisiškumą ir įtrauktį į aukštąjį mokslą, 2023-1-IT02-KA220-HED-000154344