2Gether4Victims - Bendrųjų ir specializuotų paramos paslaugų smurto dėl lyties aukoms koordinavimas ir derinimas, Nr. 101097005 - MRU

2Gether4Victims – Bendrųjų ir specializuotų paramos paslaugų smurto dėl lyties aukoms koordinavimas ir derinimas, Nr. 101097005

Danube Ports Network

Projekto Nr. 101097005             
Projekto pavadinimas: „2Gether4Victims – Bendrųjų ir specializuotų paramos paslaugų smurto dėl lyties aukoms koordinavimas ir derinimas”
Projekto trukmė: nuo 2023-04-03 iki 2026-04-02
Projekto vykdytojas: VICTIM SUPPORT EUROPE AISBL (Belgija)
Kiti projekto partneriai: ASSOCIACAO PORTUGUESA DE APOIO A VITIMA (Portugalija); FEM FEMINISTAS EM MOVIMENTO ASSOCIACAO (Portugalija); UDRUGA ZA PODRSKU ZRTVAMA I SVJEDOCIMA (Kroatija); ZENSKA SOBA CENTAR ZA SEKSUALNA PRAVA (Kroatija); VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS PAZANGIU STUDIJU INSTITUTAS (Lietuva); VIESOJI ISTAIGA KLAIPEDOS SOCIALINES IR PSICHOLOGINES PAGALBOS CENTRAS (Lietuva); MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS (Lietuva); ANDAVI-FRANCE VICTIMES 58 (Prancūzija); ASSOCIATION FOR THE PREVENTION AND HANDLING OF VIOLENCE IN THE FAMILY (Kipras); STICHTING SLACHTOFFERHULP NEDERLAND (Nyderlandai)

Projekto vadovas MRU: dr. Ramunė Jakštienė

Apie projektą: projektu „2gether4victims“ siekiama pateikti įrodymais pagrįstą analizę apie įvairių tipų pagalbos aukoms paslaugas, kad kompleksiškai bendradarbiaujant tenkinti smurto dėl lyties (ypač smurto šeimoje) aukų poreikius, kaip nurodoma Aukų teisių direktyvoje (8 ir 9 straipsniuose).

Unikalus projekto konsorciumas sudarytas iš bendrųjų ir specializuotų paslaugų teikėjų, kurį remia daugybė valstybinių institucijų, ES NVO ir kitų nacionalinių paslaugų teikėjų. Bendrais veiksmais „2gether4victims“ ketina sukurti konkrečias priemones, kurios leis paramos organizacijoms teikti pagrįstą pagalbą smurto aukoms per organizacinį savęs vertinimą, taip pat pagerins individualų aukų poreikių vertinimą. Šios svarbios priemonės bus sukurtos remiantis moksliniais tyrimais, kuriems vadovaus patyrę akademiniai tyrėjai GBV/DV (GBV – smurto lyties pagrindu, angl. gender based violence/DV – Smurto šeimoje, angl. domestic violence) srityje ir bus pilotuojami projekto konsorciumo bei vėliau perduodami išorinėms organizacijos. Ilgas gebėjimų stiprinimo laikotarpis, įskaitant abipusį mokymąsi per pažintinius vizitus, vasaros mokyklą ir internetinius mokymus, leis organizacijoms partnerėms ir išorinėms organizacijoms sėkmingai įgyvendinti projekto tikslus, prisitaikyti prie paslaugų teikimo pagal lytį ir pradėti diegti sukurtus pagalbos įrankius. Didelė viešinimo kampanija remiama daugelio ES tinklų užtikrins, kad projekto rezultatai būtų plačiai skleidžiami ir užtikrins projekto „2gether4victims“ rezultatų tvarumą.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos pagal DAPHNE programą.