Puikios tarptautinės prekybos, muitinės, logistikos, tiekimo grandinės magistrantūros studijos, atitinkančios geriausius Europos ir tarptautinius standartus, , SEP-210836753 - MRU

Puikios tarptautinės prekybos, muitinės, logistikos, tiekimo grandinės magistrantūros studijos, atitinkančios geriausius Europos ir tarptautinius standartus, , SEP-210836753

Projekto Nr. 101128279 — Excellent MA ITCLSC — ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN

Projekto pavadinimas: „Puikios tarptautinės prekybos, muitinės, logistikos, tiekimo grandinės magistrantūros programos, atitinkančios geriausius Europos ir tarptautinius standartus, sukūrimas”

Projekto trukmė – nuo 2023-12-01 iki 2025-02-28

Projekto koordinatorius – Mr. Elvin Mejidov, Academy of the State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan (ASCCA)

Projekto vadovė MRU : Prof. dr. Birutė Mockevičienė

Santrauka: Projektas numato sukurti naują, labai integruotą, aukšto lygio, pavyzdinę, inovatyvią, europinę ir tarptautinę jungtinę 120 kreditų apimties magistrantūros studijų programą tarp pasirinktų Europos Sąjungos (ES) ir Rytų partnerystės (RP) šalių aukštojo mokslo institucijų tarptautinės prekybos, muitų, logistikos ir tiekimo grandinės srityje (ITCLSC), kurią vykdys Azerbaidžano Respublikos Valstybinio muitinės komiteto akademija, Ukrainos muitinės ir finansų universitetas, Dnipro, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva, ir Teisės ir administravimo universitetas – Rzeszow School of Law, Lenkija. ITCLSC vadovaujasi jungtinių programų kokybės užtikrinimo standartais (SQAJP) EAME ir tiesiogiai stiprina EAME tarptautiškumą magistrantūros srityje (-se). teminė sritis (ITCLSC), Lietuva ir Lenkija yra nepakankamai atstovaujamos „Erasmus Mundus” kataloge. Planuojama jungtinė magistrantūros programa parengta atsižvelgiant į Europos Komisijos Muitinės akademinių programų pripažinimo standartus ir reikalavimus, ES orientacines mokymo programas, skirtas akademiniam muitinių švietimui, ES muitinės kompetencijų sistemą (CustComp) ir Pasaulio muitinių organizacijos (WCO) profesinius standartus. Siekiant užtikrinti, kad ITCLSC programos Europos, ES ir tarptautinis akademinis dizainas, mokymo planas ir programos struktūra atitiktų ne tik europinius, bet ir pasaulinius standartus, bus atsižvelgta į ASCCA partnerių institucijų ne ES šalyse (Korėjos Muitinės žmogiškųjų išteklių plėtros instituto ir Kinijos Šanchajaus muitinės koledžo) patirtį, taip pat į WCO PICARD ir Tarptautinio muitinės universitetų tinklo patirtį. Todėl parengta jungtinė magistrantūros studijų programa, kuri bus atvira visoms šalims ir apjungs profesinį mokymą, taip pat bus labai potencialiai pripažįstama ES ir PMO.

 

 

Projektą finansuojamas pagal Europos Komisijos Erasmus ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN programą.