InsolEuPro - Praktikuojančių bankroto specialistų gebėjimų taikyti ES teisę gerinimas ir pasitikėjimo Europos teismų kultūra bei jos supratimo skatinimas taikant dalyvaujamąjį mokymo metodą ir mišrųjį mokymąsi,  Nr. 101046643 - MRU

InsolEuPro – Praktikuojančių bankroto specialistų gebėjimų taikyti ES teisę gerinimas ir pasitikėjimo Europos teismų kultūra bei jos supratimo skatinimas taikant dalyvaujamąjį mokymo metodą ir mišrųjį mokymąsi,  Nr. 101046643

 

Projekto Nr.: 101046643
Projekto pavadinimas: InsolEuPro – Praktikuojančių bankroto specialistų gebėjimų taikyti ES teisę gerinimas ir pasitikėjimo Europos teismų kultūra bei jos supratimo skatinimas taikant dalyvaujamąjį mokymo metodą ir mišrųjį mokymąsi (angl. Enhancing proficiency of insolvency practitioners in applying EU law and fostering trust and understanding of European judicial culture via participatory training approach and blended learning)
Projekto vadovė: dr. Salvija Mulevičienė
Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-05-01 iki 2024-04-30

Projekto tikslas: remti tikslinius nemokumo specialistų mokymus apie ES teisės įgyvendinimą praktikoje, supažindinti juos su ES teisės teikiamomis galimybėmis ir padėti jiems pasitikėti vieni kitais, kad tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir bylos būtų veiksmingesnės. Projekto tikslas – parengti ir rengti naujoviškus mišrius mokymo kursus, pritaikytus konkretiems nemokumo specialistų poreikiams ir kiekvienos ES valstybės narės poreikiui turėti aukštos kvalifikacijos nemokumo specialistų bendruomenę, kuri galėtų prisidėti prie veiksmingo ES teisės įgyvendinimo nemokumo srityje, ypač restruktūrizavimo (oficialaus ir neoficialaus), naujos pradžios ir teisinės valstybės principo laikymosi ES.

Projektas įgyvendinamas kartu su Lietuvos, Latvijos ir Čekijos universitetų atstovais: nemokumo administratorių asociacijomis bei LT ir Latvijos valstybinėmis nemokumo valdymo tarnybomis.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal programą JUST-2021-JTRA.