Vyresnio amžiaus asmenų psichologinis atsparumas: raiška ir patirtys iššūkių akivaizdoje, Nr. S-PD-22-60 - MRU

Vyresnio amžiaus asmenų psichologinis atsparumas: raiška ir patirtys iššūkių akivaizdoje, Nr. S-PD-22-60

Projekto Nr. S-PD-22-60             
Projekto pavadinimas: „Vyresnio amžiaus asmenų psichologinis atsparumas: raiška ir patirtys iššūkių akivaizdoje”
Projekto trukmė: nuo 2022-11-03 iki 2024-10-31
Stažuotės vadovas: prof. dr. Irena Žemaitatitytė
Stažuotojas: Joana Butenaite-Switkiewicz

Apie projektą: Atsparumo senstant ugdymas tampa pagrindiniu asmenų, šeimų ir visuomenės prioritetu. Mokslininkai pabrėžia vyresnio amžiaus asmenų atsparumo tyrimų trūkumą ir sėkmingo senėjimo svarbą.Tyrimai rodo, kad vyresnio amžiaus žmonių atsparumo lygis yra toks pat arba didesnis nei jaunesnių. Tačiau neaišku, koks vyresnio amžiaus psichologinis atsparumas yra buvusiose posovietinėse šalyse (tokiose kaip Lietuva), kur vyresnio amžiaus žmonės patyrė įvairių politinių ir socialinių pokyčių ir kur jų pragyvenimo lygis yra žemesnis už Europos vidurkį. Asmeninė vyresnio amžiaus žmonių perspektyva padeda giliau suprasti ir įsigilinti į problemą ir atskleidžia, kaip jie susiduria su gyvenimo iššūkiais ir įgyja atsparumą gyvenimo eigoje.

Tyrimo tikslas – atskleisti vyresnio amžiaus žmonių psichologinio atsparumo raišką ir patirtį susidūrus su iššūkiais gyvenimo eigoje. Tyrimui pasirinktas mišrus tyrimo planas, susidedanti s iš kiekybinio ir kokybinio tyrimo. Kiekybinio tyrimo metu psichologinis atsparumas, jo veiksniai tiriami reprezentatyvioje 18+ amžiaus grupių imtyje, siekiant nustatyti ir palyginti vyresnio amžiaus asmenų psichologinio atsparumo lygį ir jo veiksnius su kitomis suaugusiųjų amžiaus grupėmis. Numatoma atlikti kokybinį tyrimą, kurių metu bus atlikti pusiau struktūriniai interviu su įvairiais vyresnio amžiaus žmonėmis (60 metų ir vyresni), siekiant atskleisti vyresnio amžiaus žmonių patirtį , išteklius ir veiksnius, turinčius įtakos jų psichologiniam atsparumui susidūrus su sunkumais, ir suformuoti teoriją apie vyresnio amžiaus žmonių psichologinę atsparumą iššūkių akivaizdoje gyvenimo eigoje. Gauti rezultatai prisidėtų prie sėkmingo ir atsparaus senėjimo ir paskatintų asmens stiprybėmis pagrįstų intervencijų plėtrą tiek individualiu, tiek bendruomenės lygiu.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal podoktorantūros stažuočių programą.