Lietuvos nacionalinių ir regioninių parkų ekosistemų paslaugų kartografavimas bei vertinimas (MALPES), Nr. S-PD-22-64 - MRU

Lietuvos nacionalinių ir regioninių parkų ekosistemų paslaugų kartografavimas bei vertinimas (MALPES), Nr. S-PD-22-64

Projekto Nr. S-PD-22-64              
Projekto pavadinimas: „Lietuvos nacionalinių ir regioninių parkų ekosistemų paslaugų kartografavimas bei vertinimas (MALPES)”
Projekto trukmė: nuo 2022-11-03 iki 2024-10-31
Stažuotės vadovas: prof. dr. Paulo Pereira

Stažuotojas: dr. Marius Kalinauskas

Apie projektą: projektas „Lietuvos nacionalinių ir regioninių parkų ekosistemų paslaugų kartografavimas ir vertinimas” (MALPES) siekia praplėsti žinias apie gamtos parkų bei žmonių gerovės santykį kartografuojant bei vertinant aktualiausias ekosistemų paslaugas (EP), teikiamas nacionalinių bei regioninių parkų Lietuvoje (toliau – nacionaliniai parkai). šioje srityje tyrimai nėra gausūs ir labiausiai atsiskleidžia per vykdytas projektines veiklas Lietuvoje. Projektas siekia kartografuoti bei įvertinti EP paklausą ir pasiūlą. 2 reguliavimo, 2 aprūpinimo, 2 kultūrinės EP bus įvertintos ir kartografuotos nacionaliniu lygiu. Gilesnė 3EP analizė, atliekama atvejo studijose, dalininkų pasirinktuose parkuose, unikaliuose savo geografine vietove bei struktūra. Kiekviename lokalios atvejo studijos parke bus analizuojama 1 reguliavimo, arba 1 aprūpinimo, arba 1 kultūrinės EP pasiūla ir paklausa. MALPES įgyvendinimas leis geriau  suprasti nacionalinių parkų reguliavimo, aprūpinimo ir kultūrinių EP paklausą bei pasiūlą skirtingais lygmenimis. 2 darbo paketai (DP) nusako vykdomas veiklas ir projekto rezultatus. DP1 apima dalininkų identifikavimą, jų įtraukimą parenkant EP vertinimui nacionaliniu be vietiniu lygiu, EP vertinimo indikatorių ir metodų  išgryninimą, duomenų rinkimą bei duomenų bazės kūrimą. DP2 apima parinktų ES kartografavimą ir vertinimą nacionaliniu lygiu, detalią atvejo studijų vietų EP pasiūlos bei paklausos analizę naudojant skraidykle fiksuotas aukštos raiškos nuotraukas, EP pasiūlos ir paklausos vaidmens žmonių gerovei vertinimą, bei rekomendacijų ir gairių teikimą sprendimų priėmėjams ir teritorijų planuotojams. Projekto rezultatai leis pagilinti žinias apie nacionalinių parkų teikiamų EP poveikį žmonių gerovei. rezultatai taip pat reikšmingi sprendimų priėmėjams, planuotojams, siekiantiems perprasti EP bei prisidedant prie nacionalinių ir tarptautinių gamtosauginių siekinių (pvz. Darnaus vystymosi tikslų, Aichi bioįvairovės siekinių, Biologinės įvairovės konvencijos ir kt.).

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal podoktorantūros stažuočių programą.