Kibernetinio saugumo įgūdžių aljansas - nauja vizija Europai - REWIRE (angl. Cybersecurity Skills Alliance – A New Vision for Europe), Nr. 621701-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-SSA-B - MRU

Kibernetinio saugumo įgūdžių aljansas – nauja vizija Europai – REWIRE (angl. Cybersecurity Skills Alliance – A New Vision for Europe), Nr. 621701-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-SSA-B

Projekto Nr.  621701-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-SSA-B
Projekto pavadinimas: „Kibernetinio saugumo įgūdžių aljansas – nauja vizija Europai – REWIRE” (angl. Cybersecurity Skills Alliance – A New Vision for Europe)
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-01 iki 2024-10-31.
Projekto vadovas: Andrius Bambalas, andrius@mruni.eu
Projekto svetainė: https://rewireproject.eu/

Santrauka: Tai Mykolo Romerio universiteto koordinuojamas ketverių metų trukmės projektas, įgyvendinamas kartu su 24 partneriais iš 13 šalių. Pagrindiniai projekto tikslai: sukurti tvarią sistemą, kuri nuolat atnaujintų Europos įgūdžių modelį (European Skills Framework) bei suburti pramonės, akademinės bendruomenės, mokymo ir politikos sričių atstovus į tinklą, orientuotą į kibernetinės saugos specialistų įgūdžius. 

Siekiamas rezultatas: Projekto metu bus kuriamas tvarus Europos kibernetinės saugos įgūdžių modelis; kibernetinės saugos įgūdžių observatorija bei gebėjimų įgalinimo platforma; rengiama kasmetinė kibernetinės saugos įgūdžių tendencijų ataskaita (Annual Cybersecurity Skills Trends report), kuri ir po projekto pabaigos išlinks periodine metine ataskaita; bus kuriama ir palaikoma virtuali mokymosi aplinka, kibernetinio saugumo specialistų mokymo programos ir turinys.

Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos pagal Erasmus+ „Sektorių įgūdžių sąjungos” programą.