DIGiRES - Savivaldybių valdymo institucijų atsparumo krizėms stiprinimas įgalinant skaitmeninės valdžios procesus, Nr. P-VIS-23-31 - MRU

DIGiRES – Savivaldybių valdymo institucijų atsparumo krizėms stiprinimas įgalinant skaitmeninės valdžios procesus, Nr. P-VIS-23-31

Projekto Nr. P-VIS-23-31          
Projekto pavadinimas: „Savivaldybių valdymo insti tucijų atsparumo krizėms sti prinimas įgalinant skaitmeninės valdžios procesus”
Projekto trukmė: nuo 2023-09-01 iki 2026-06-30
Projekto vadovas: dr. Rita Toleikienė

 

Projekto tikslas: Pastarųjų metų sukrėtimai, kaip kad COVID-19 pandemija, energetinė krizė, geopolitinis nestabilumas paskatino mokslinę bendruomenę ir praktikus atidžiau tyrinėti atsparumo fenomeną, kuris pačia bendriausia apibrėžtimi yra suprantamas kaip tiriamo objekto gebėjimas sąveikauti neapibrėžtumų aplinkoje bei adaptyviai prisitaikyti prie pasikeitusios aplinkos. Vertinant retrospektyvą tampa akivaizdu, kad pvz. pandemijos metu susidurta su gebėjimų veikti sukrėtimų aplinkoje trūkumu. Dauguma organizacijų nebuvo pasiruošusios tinkamai funkcionuoti neapibrėžtumų sąlygomis, susidurta su įgūdžių stoka transformuoti savo įprastą veiklą į krizės režimą. Projektu siekiama išsiaiškinti , kokios priežastys lemia, kad skirtingose savivaldybių valdymo institucijose gebėjimai veikti krizių aplinkybėmis skiriasi? Kodėl vienos geba įveiklinti krizių metu įgytą patirtį ir užtikrinti veiklos tęstinumą bei paslaugų prieinamumą naujų aplinkybių sąlygomis, tuo tarpu kitoms tai sekasi sudėtingiau? Ar Lietuvos savivaldybių valdymo institucijos, kuriose skaitmeninio valdymo procesų vystymui yra skiriamas didesnis dėmesys yra atsparesnės ir tinkamiau pasirengusios reaguoti į krizes ir jas valdyti ? Siekiant atsakyti į šiuos klausimus, projekto tyrėjai gilinsis į Lietuvos savivaldybių valdymo institucijų atsparumo lygmens nustatymą ir jo didinimo galimybes įveiklinant skaitmeninio valdymo procesus.

 

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-VIS-23-10.