Investicijų skaitmeninimo ekonominis saugumas, Nr.S-PD-22-55 - MRU

Investicijų skaitmeninimo ekonominis saugumas, Nr.S-PD-22-55

Projekto Nr. S-PD-22-55             
Projekto pavadinimas: „Investicijų skaitmeninimo ekonominis saugumas”
Projekto trukmė: nuo 2022-11-03 iki 2024-10-31
Stažuotės vadovas:  prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė

Stažuotojas: dr. Oleksandr Kalinin

Apie projektą: Tyrimo svarbą lėmė poreikis sukurti teorinį ir metodinį pagrindimą bei mokslines ir metodines priemones investicijų skaitmeninimo sistemai formuoti, kaip svarbiam ekonominio saugumo elementui, siekiant konkurencinių pranašumų, sudarant galimybę investuotojams kurti ilgalaikę vertę. Mokslo rezultatuose bus pateiktos praktinės rekomendacijos ir priemonės dėl skaitmeninių technologijų ekonominio saugumo sistemoje veiksmingo įgyvendinimo. Bus pasiūlyta skaitmeninės investicinės veiklos rizikos valdymo stebėsenos sistema, apimanti grėsmių mikro ir makro lygiu įvertinimo techniką, taip pat rizikos įtakos administracinių sprendimų priėmimui įvertinimo techniką. Bus pasiūlytas investicijų ekonominio saugumo komunikacijų sistemos formavimo mechanizmas, modernių technologijų naudojimo sąskaita (pvz., blokų grandinės sutarčių sistemos), kuris įtakos valdymo technologijų plėtrą, nukreiptą į konflikto rizikos mažinimą. Bus pasiūlytas investicinės rinkodaros marketingo ir psichologinės motyvacijos mechanizmas, kuris remsis OCEAN psichologinio asmenybės tyrimo modeliu. Šis modelis bus patobulintas įtraukiant patikimumo ir pagrįstumo veiksnius. Jo naudojimas praktikoje leistų segmentuoti investuotojus pagal jų psichologinį portretą ir požiūrį į saugumo veiksnius. Tyrimų pagrindu bendrovių valdymo vertinimo sistemą bus toliau tobulinama, tai bus finansinio stabilumo ir saugumo vertinimo rodiklių pritaikymo rezultatas. Gautų rezultatų mokslinis naujumas slypi galimybėje toliau visapusiškai plėtoti diversifikuotų įmonių investicinės rinkodaros sistemos formavimo ir valdymo metodiką ir jos komponentus, būtent: metodologinius požiūrius ir metodus globalizacijos, integracijos ir konvergencijos kontekste.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal podoktorantūros stažuočių programą.