EQUASS kokybės standarto taikymas socialinės globos įstaigoje: individualios priežiūros darbuotojų patirtys, S-ST-23-24  - MRU

EQUASS kokybės standarto taikymas socialinės globos įstaigoje: individualios priežiūros darbuotojų patirtys, S-ST-23-24 

Projekto Nr. S-ST-23-24     
Projekto pavadinimas„EQUASS kokybės standarto taikymas socialinės globos įstaigoje: individualios priežiūros darbuotojų patirtys”
Projekto trukmė: 2023-10-03 2024-04-30
Projekto vadovas: Prof. dr. Valdonė Indrašienė
Studentė: Reda Steniukynienė

Apie projektą: Didėjant senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų skaičiui ir siekiant kuo ilgiau padėti asmenims gyventi savo namuose, didinamas socialinių paslaugų prieinamumas, kuris užtikrina asmenims didesnę priežiūrą ir pagalbą. Demografinė bei ekonominė situacija lemia kitokio pobūdžio reikalavimus individo ir visuomenės lūkesčius socialinių paslaugų kokybei, kiekybei ir prieinamumui (Andrijauskaitė, 2015). Todėl atsiranda poreikis vertinti socialinių paslaugų kokybę tiek stacionariose įstaigose, tiek teikiamas socialines paslaugas asmens namuose. Tyrimu siekiama atskleisti individualios priežiūros darbuotojų patirtis susijusias su EQUASS kokybės standarto taikymu teikiant socialines paslaugas. Analizuojant tyrimo dalyvių patirtis bus siekiama atsakyti į klausimus: Kaip taikant EQUASS kokybės principus užtikrinama socialinių paslaugų kokybė? Kaip EQUASS kokybės standarto taikymas teikiant socialines paslaugas keičia individualios priežiūros darbuotojų veiklą? Kaip darbuotojai vertina socialinių paslaugų kokybės pokyčius ėmus taikyti EQUASS kokybės standartą? Tyrimo duomenys bus renkami naudojant individualų, iš dalies struktūruotą interviu su. individualios priežiūros darbuotojais. Tyrimo dalyviai bus pasirenkami naudojant tikslinės imties atrankos būdą. Tyrimo imčiai sudaryti taikoma patogioji atranka, laikantis prisotinimo principo (planuojama atlikti 5-7 individualius interviu). Turinio analizė bus atliekama naudojantis specializuota programavimo QDA Miner Lite programa.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal studentų tyrimų semestrų metu programą.