EFVDE - "Europos pagrindinės vertybės skaitmeninėje eroje", 101085385 - MRU

EFVDE – „Europos pagrindinės vertybės skaitmeninėje eroje”, 101085385

Projekto Nr. 101085385

Projekto pavadinimas: EFVDE – „Europos pagrindinės vertybės skaitmeninėje eroje”

Projekto trukmė – 2023-01-01 2025-12-31

Projekto koordinatorius – Yaroslav Mudryi National Law University

Projekto vadovė MRU: Doc. dr. doc. Dovilė Sagatienė

Apie projektą: Šiuo projektu siekiama sukurti Europos pagrindinėmis vertybėmis pagrįstą pagrindą klausimams, kuriuos formuoja ir sukelia skaitmeninimas Ukrainoje. Šiuo tikslu Jaroslav Mudryi nacionaliniame teisės universitete (Charkovas, Ukraina) bus įkurtas tarpdisciplininis Europos pagrindinių vertybių ir skaitmeninimo tyrimų centras. Projektą sudaro trys dalys: mokslinių tyrimų, švietimo (dalijimosi) ir politikos formavimo. Projekto mokslinių tyrimų dalyje daugiausia dėmesio bus skiriama išsamiai ES pagrindinių vertybių analizei, jų modifikacijoms skaitmeninėje eroje, tam, kaip jos įgyvendinamos ES teisės aktuose ir kaip jos gali būti įgyvendinamos Ukrainoje. Projekto komanda parengs kolektyvinę monografiją „Europos pamatinės vertybės skaitmeninėje eroje”, straipsnių seriją, disertacijas ir surengs metodinių mokyklų ciklą jauniesiems tyrėjams. Edukacinėje dalyje tyrimo rezultatais dalijamasi su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis – politikos formuotojais (deputatais, parlamento komitetų nariais), praktikuojančiais teisininkais, valstybės tarnautojais, verslo atstovais, pilietinės visuomenės veikėjais ir studentais (teisės ir technikos universitetų studentais). Tyrimo rezultatais bus dalijamasi įvairiuose renginiuose: metinėse konferencijose (trys konferencijos (po vieną kiekvienais metais) po 16 akademinių valandų), seminaruose politikos formuotojams, teisininkams praktikams, valstybės tarnautojams, verslininkams ir pilietinės visuomenės atstovams (bent po vieną seminarą kas 6 mėnesius po 30 akademinių valandų), seminaruose studentams (po vieną seminarą kas du mėnesius rudens ir pavasario semestrais po 8 akademines valandas). Projekto politikos formavimo dalis bus grindžiama mokslinių tyrimų ir švietimo projektų dalimis, taip pat Europos ir Ukrainos pagrindinių Europos vertybių suvokimo skaitmeninėje eroje palyginimu ir bus parengtos rekomendacijos minėtoms suinteresuotosioms šalims, kuriomis siekiama pagerinti jų praktiką.