Kenkėjiškų paskyrų profiliavimas ir aptikimas skaitmeniniuose socialiniuose tinkluose naudojant dirbtinį intelektą - MARTINI, Nr.S-HIST-ERA-22-1 - MRU

Kenkėjiškų paskyrų profiliavimas ir aptikimas skaitmeniniuose socialiniuose tinkluose naudojant dirbtinį intelektą – MARTINI, Nr.S-HIST-ERA-22-1

Home   Logo LMT

Projekto Nr. S-HIST-ERA-22-1              
Projekto pavadinimas: „Kenkėjiškų paskyrų profiliavimas ir aptikimas skaitmeniniuose socialiniuose tinkluose naudojant dirbtinį intelektą” MARTINI (angl. Malicious actors profiling and detection in Online Social Networks through Artificial Intelligence)
Projekto trukmė: nuo 2023-01-01 iki 2025-12-31
Projekto vadovas MRU: prof. dr. Aelita Skaržauskienė

Apie projektą: Šis mokslo tyrimų projektas remiasi idėja, kad pasitikėjimo mokslu stiprinimas turėtų būti atsakas į besikeičiančią situaciją žiniasklaidos ekosistemoje. Mokslo svarbos supratimas yra viena esminių visuomenės raidos sąlygų. Nustačius skirtingų gyventojų grupių požiūrio, pažinimo ir elgesio ypatybes bei sukuriant vartotojų profilius, bus galima parengti įrodymais pagrįstas rekomendacijas tikslinei ir efektyviai mokslo komunikacijai, nukreiptai į skirtingas vartotojų grupes. Požiūris į mokslą reguliariai tiriamas daugelyje šalių (Eurobarometras, 2005; OST ir Welcome Trust, 2000). Rezultatai rodo, kad pasitikėjimas mokslu, kaip informacijos šaltiniu, priklauso nuo piliečių politinių įsitikinimų, ekonominės ar socialinės padėties (Funk, 2017). Tyrimai nustatė skirtumus tarp miesto ir kaimo gyventojų (Kawamoto ir kt., 2013), parodė, kad skirtingų mokslo sričių žinios skiriasi priklausomai nuo socialinių ir demografinių ypatybių (Kristiansen ir kt., 2016), ir nustatytas teigiamas ryšys tarp domėjimosi mokslu ir mokslinių žinių paieškos internete veikla (Nisbet ir kt., 2002).

Tikslai:
1. Nustatyti pagrindinius su sveikata susijusius antimokslinius/dezinformacinius naratyvus ir įvertinti mokslo komunikacijos sklaidą Lietuvoje.
2. Naudojant reprezentatyvią Lietuvos gyventojų imtį, nustatyti veiksnius, kurie stiprina/silpnina konstruktyvų požiūrį į mokslo žinias ir kritišką požiūrį į netikras naujienas.
3. Pateikti rekomendacijas tikslinei mokslo komunikacijai, nukreiptai į visuomenės segmentus, pasirenkant efektyviausias priemones ir informacijos kanalus.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal CHIST-ERA programą.