Skaitmeninis organizacijos vystymo vertinimas („AM-BEST“), S-PD-24-111 - MRU

Skaitmeninis organizacijos vystymo vertinimas („AM-BEST“), S-PD-24-111

Projekto Nr. S-ST-24-111          
Projekto pavadinimas„Skaitmeninis organizacijos vystymo vertinimas („AM-BEST“)”
Projekto trukmė: nuo 2024-04-02 iki 2026-03-31
Stažuotės vadovas:Prof. dr. Birutė Mockevičienė
Stažuotojas: dr. Lidija Kraujalienė

Apie projektą: Sisteminių organizacijos vystymo (OV) metodų trūkumas ir jų ribotas taikymas lemia žemą organizacijų produktyvumą, ypač Lietuvoje. Vadovams tobulinti vadovavimo ir lyderystės įgūdžius galėtų reikšmingai padėti „sisteminio vystymo“ metodų derinimas. Deja, šiuo metu susikūrusios dvi sisteminio vystymo praktikos, kurios išplitusios Šiaurės Amerikoje (C. Argyris ir D. Schön Harvardo verslo mokyklos praktika „Action Science“) ir Skandinavijoje, plėtoja ganėtinai skirtingus operacinio veikimo instrumentus. Todėl reikalingi veikiančių OV metodų tyrimai, galintys unifikuoti priemones, atsižvelgiant į susiformavusį valdymo kontekstą. Projekto Am-Best tikslas – sukurti skaitmeninį organizacijos vystymo vertinimo modelį naudojant dirbtinius neuroninius tinklus. Pirmiausia, bus nustatyti rodiklių klasteriai. Kiekybinis rodiklių vertinimas atliekamas naudojant AI sistemos priemones, kurios efektyviau pakeis anksčiau plačiai taikytas sprendimų paramos sistemos, grindžiamaslyginamaja analize. Tyrimu bus nustatyti rodiklių klasteriai ir reikšmingiausios rodiklių grupės, kurių pagrindu bus sukurtas OV vertinio modelis. Modelis bus validuojamas Lietuvos kontekstui, atliekant Lietuvos įmonių vadovų apklausą, po kurios bus tikslinamas modelis, taip paruošiant fundamentinį ir specifinį modelius. Tyrimo metodai: sisteminė literatūros apžvalga, Zipf paskirstymas, apklausa, dirbtinio neuroninio tinklo apmokymas ir prognozavimas. Originalumas ir naujumas – skaitmeninių kiekybinių parametrų klasterių nustatymas žinomose OV metodikose, siekiant įvertinti OV ir didinti organizacijų našumą. Skaitmeniniam vertinimui būtini modernūs AI metodai. Poveikis – inovatyvi sankirta OV metodų klasifikavimui. Verslo įmonei bus sukurtas naujas praktinis OV vertinimo instrumentas, adaptuotas Lietuvos turiniui. Tai turės teigiamos įtakos Lietuvos produktyvumui. Praktinė vertė – projektas vadovams suteiks skaitmeninį įrankį įsivertinti OV ir prisidės kelti vadovavimo gebėjimus bet kurioje šalyje.

Projekto tikslas – sukurti skaitmeninį organizacijos vystymo vertinimo modelį įmonėms, naudojant dirbtinius neuroninius tinklus.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal podoktorantūros stažuočių programą.