Pasitikėjimo mokslu didinimas kaip priemonė stiprinant visuomenės atsparumą netikroms žinioms (angl. fake news) klimato kaitos kontekste, Nr. S-VIS-23-4 - MRU

Pasitikėjimo mokslu didinimas kaip priemonė stiprinant visuomenės atsparumą netikroms žinioms (angl. fake news) klimato kaitos kontekste, Nr. S-VIS-23-4

Projekto Nr. S-VIS-23-4      
Projekto pavadinimas:Pasitikėjimo mokslu didinimas kaip priemonė stiprinant visuomenės atsparumą netikroms žinioms (angl. fake news) klimato kaitos kontekste”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2023-07-01 iki 2026-06-30
Projekto vadovas: dr. Monika Mačiulienė

 

Projekto tikslas: Mokslo komunikacija šiame projekte traktuojama ir tyrinėjama kaip tinkamas žinių, medijų, veiksmų ir dialogo panaudojimas skatinant piliečių mokslinį sąmoningumą, įsitraukimą, dėmesį ir supratimą. Mokslo reikšmės suvokimas yra viena iš pamatinių visuomenės tobulėjimo sąlygų. Visuomenės mokslinė edukacija kelia sąmoningumą ir keisdama vartotojų įpročius tokiu būdu gerina visuomenės narių gyvenimą. Pagrindinis šio projekto tikslas yra įvertinti visuomenės požiūrį į mokslines žinias bei pateikti rekomendacijas dėl organizacinių, komunikacinių ir edukacinių priemonių, kurios padidintų piliečių pasitikėjimą mokslu bei sustiprintų visuomenės atsparumą netikroms žinioms. Efektyvi mokslo komunikacija paliečia įvairias socialinio gyvenimo sritis ir pasiekia skirtingų kartų piliečius. Moksliniai tyrimai rodo, kad visuomenės nariai priima ir palaiko tik tokias priemones, kurių naudą aiškiai supranta, todėl priemonių pasirinkimas turėtų būti grindžiamas moksliniais įrodymais ir žiniomis, o aiški, tikslingai nukreipta mokslo komunikacija tapti priemone, sujungiančia visuomenę, mokslą ir politikus. Mokslo auditorijos pažinimas sudarytų galimybę mokslo komunikaciją vykdyti tiksliau, efektyviau, pasirenkant tinkamas priemones ir informacijos sklaidos kanalus, o įgyvendintos priemonės sustiprintų visuomenės atsparumą netikroms žinioms ir „mokslo šiukšlėms“ (angl. junk science) bei sumažintų visuomenės poliarizaciją, pagerintų psichinę sveikatą ir teigiamai paveiktų su tuo susijusius ekonominius padarinius.

 

Projektas vykdomas pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamą veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“.