Erasmus Mundus jungtinė magistrantūros programa Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu - ESWOCHY (angl. European Joint Master Degree in Social Work with Children and Youth), Nr. 619857-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA1-JMD-MO - MRU

Erasmus Mundus jungtinė magistrantūros programa Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu – ESWOCHY (angl. European Joint Master Degree in Social Work with Children and Youth), Nr. 619857-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA1-JMD-MO

Projekto Nr. 619857-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA1-JMD-MO              
Projekto pavadinimas: „Erasmus Mundus jungtinė magistrantūros programa Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu” – ESWOCHY (angl. European Joint Master Degree in Social Work with Children and Youth)
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-15 iki 2026-11-14
Projekto vadovė: dr. Raminta Bardauskienė.
Konsorciumo partneriai: Rigas Stradina Universitate (Latvija), Katolicka Univerzita v Ruzomberku (Slovakija), Instituto Universitario de Lisboa (Portugalija).

Santrauka: Mykolo Romerio universitetas yra pirmoji aukštojo mokslo institucija Lietuvoje, gavusi finansavimą „Erasmus Mundus“ jungtinėms magistrantūros studijoms organizuoti.
Programos tikslas – ugdyti aukštos asmeninės ir profesinės socialinio darbo kompetencijos specialistus, gebančius būti lyderiais dirbant tarptautiniu ir tarpkultūriniu lygmeniu su vaikais ir jaunimu bei atliekant  lyginamuosius tyrimus, analizuojant vaikų ir jaunimo situaciją ir iššūkius.
Programos trukmė yra 2 metai (120 ECTS). Teorinis studijų blokas skirtas įgyti žinių apie nacionalines ir Europos vaikų ir jaunimo politikos tendencijas, žmogaus teises ir žmonių įvairovę, planavimą, koordinavimąbeinaujovių socialinių paslaugų srityje diegimą;metodus padedant jaunimui įveikti socializacijos sunkumus; efektyvų socialinio darbo su įvairiomis jaunimo grupėmis organizavimą, karjeros orientavimą ir savirealizaciją. Taip pat akcentuojamos tarpkultūrinės kompetencijos, kaip antai tarpkultūrinis tarpininkavimas, užtikrinantis skirtingų etninių grupių dialogą, įgalinant visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, švietimą apie kitas kultūras. Tai padeda išplėsti studentų gebėjimus dirbti su vaikais ir jaunimu tarptautinėje, daugiakultūrėje perspektyvoje. Išskirtinis dėmesys skiriamas skaitmeninių technologijų taikymui socialiniame darbe ir studentų verslumo įgūdžiams. Mokslinė tiriamoji praktika yra neatsiejama studijų proceso dalis, siekiant padėti studentams integruoti teorijas, moksliniais tyrimais pagrįstas žinias ir praktinio socialinio darbo strategijas bei įgūdžius, vykdant įvairias socialinio darbo su vaikais ir jaunimu veiklas, ugdant jautrumą ir pagarbą kultūrų įvairovei bei suteikiant galimybę studentams rinkti duomenis magistro darbui. Kiekvieną semestrą studentai studijuos skirtinguose konsorciumo universitetuose: 1 semestras Mykolo Romerio universitete (LT), 2 semestras Rygos Stradinš universitete (LV), 3 semestras CU (SK) ir 4 semestras ISCTE-IUL (PT).

Siekiamas rezultatas: Programos turinys (dalykai) apima svarbiausias socialinio darbo su vaikais ir jaunimu sritis, jungiančias socialinio darbo mikro, mezo ir makro lygmenis. Dalykai organizuojami atsižvelgiant į kiekvieno universiteto stiprybę. Kiekvieną dalyką bendrai dėstys bent du dėstytojai iš konsorciumo universitetų, taip pat numatyta įtraukti kviestinius dėstytojus iš įvairių užsienio universitetų bei socialinio darbo praktikus. Konsorciumo dėstytojai planuoja kartu organizuoti konferencijas ir kitus mokslinius renginius, rengti bendras publikacijas.

Projekto tinklapis: https://eswochy.eu/

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos pagal Erasmus Mundus programą.