Skaitmeninių žmogaus teisių apsaugos teisinio reguliavimo transformacija: jo įgyvendinimo ypatumai lyginamuoju aspektu, S-PD-24-19 - MRU

Skaitmeninių žmogaus teisių apsaugos teisinio reguliavimo transformacija: jo įgyvendinimo ypatumai lyginamuoju aspektu, S-PD-24-19

Projekto Nr. S-PD-24-19            
Projekto pavadinimas: „Skaitmeninių žmogaus teisių apsaugos teisinio reguliavimo transformacija: jo įgyvendinimo ypatumai
lyginamuoju aspektu”

Projekto trukmė: nuo 2024-01-15 iki 2026-01-14
Stažuotės vadovas:Prof. dr. Vaidas Jurkevičius
Stažuotojas: dr. Mariia Pleskach

Apie projektą:Šiame tyrime analizuojama skaitmeninių žmogaus teisių apsaugos teisinių mechanizmų raida, pateikiant lyginamąją teisinio reguliavimo ir jo praktinio įgyvendinimo ypatumų analizę pasirinktose jurisdikcijose. Pagrindinis šio tyrimo tikslas – sukurti tvirtą teorinį ir praktinį pagrindą visapusiškos mokslinės koncepcijos, susijusios su skaitmeninėmis žmogaus teisėmis, apimančios tiek sąvokos „skaitmeninės žmogaus teisės” apibrėžtį, tiek jų klasifikavimą, plėtrai. Tyrimu siekiama ištirti nacionalines teisines sistemas, skirtas skaitmeninėms žmogaus teisėms apsaugoti konkrečiose jurisdikcijose, atliekant išsamų lyginamąjį šių mechanizmų tyrimą. Taip pat šiuo tyrimu siekiama aptarti gerąją praktiką ir pateikti rekomendacijas dėl visuotinai taikytino teisinio algoritmo, įgalinančio asmenis naudotis atitinkamomis subjektinėmis skaitmeninėmis teisėmis ir užtikrinančio veiksmingą jų apsaugą. Šis tyrimas prisidėtų prie vykstančio diskurso apie skaitmenines žmogaus teises, skatindamas gilesnį teisinių sistemų, kuriomis jis grindžiamos, supratimą ir skatindamas tarpjurisdikcinį bendradarbiavimą, kad būtų sustiprinta jų apsauga.

Projekto tikslas – ištirti nacionalinius teisinius skaitmeninių žmogaus teisių apsaugos mechanizmus pasirinktose jurisdikcijose, atlikti jų lyginamąją analizę, siekiant paskleisti teigiamą patirtį ir pateikti rekomendacijas dėl bendro asmens atitinkamos subjektinės skaitmeninės teisės įgyvendinimo ir veiksmingos apsaugos teisinio algoritmo.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal podoktorantūros stažuočių programą.