TJEU - "ES vertybių propagavimas pereinamojo laikotarpio teisingumo politikoje", 9C478 - MRU

TJEU – „ES vertybių propagavimas pereinamojo laikotarpio teisingumo politikoje”, 9C478

Projekto Nr. 9C478

Projekto pavadinimas: ES vertybių skatinimas pereinamojo laikotarpio teisingumo politikoje”

Projekto trukmė – 2023-01-01 2024-12-31

Projekto koordinatorius – Yaroslav Mudryi National Law University

Projekto vadovė MRU: Doc. dr. doc. Dovilė Sagatienė

Projekto santrauka: Projekto ,,ES vertybių propagavimas pereinamojo laikotarpio teisingumo politikoje” tikslas – užpildyti esamą Ukrainos teisinių ir neteisinių aukštųjų mokyklų studentų ir platesnės visuomenės visapusiško supratimo apie ES požiūrį į teisinės valstybės ir teisingumo atkūrimą, kai ginkluotų konfliktų metu ir po jų padaromi šiurkštūs tarptautinės žmogaus teisių (ŽTPL) ir tarptautinės humanitarinės teisės (THTPL) pažeidimai, spragą. Projekto metu bus vykdoma metinė sertifikavimo programa (40 val. per metus) „ES vertybių propagavimas pereinamojo laikotarpio teisingumo politikoje”: 8 paskaitos (neakivaizdinės su vienalaike internetine transliacija nuotoliniams dalyviams) su sekančiu seminaru (neakivaizdinės su vienalaike internetine transliacija nuotoliniams dalyviams) ir 12 praktinių užsiėmimų (internetinių), siūlomų teisės ir tarptautinės teisės studijų magistrantams ir kitų ne teisės fakultetų (politikos mokslų, viešojo administravimo, žurnalistikos, pedagogikos mokslų) studentams bei įvairių specialybių praktikams (teisininkams, valstybės pareigūnams, PVO atstovams).

Sertifikato programa apims šias temas:

1. Įvadas į ES studijas.

2. Įvadas į pereinamojo laikotarpio teisingumą: Pereinamojo laikotarpio teisingumo (PJ) ištakos ir ramsčiai.

3. Paramos TJ sistema: ES ir Ukrainos politika.

a) 1 ramstis. Baudžiamoji atsakomybė ir amnestijos;

b) 2 ramstis. Tiesos sakymas ir susitaikymas;

c) 3 ramstis. žalos atlyginimas;

d) 4 ramstis. Institucinės reformos.

4. Praktinis ES požiūrio į TJ aspektas: geroji įgyvendinimo praktika.

Projektas finansuojamas pagal „Erasmus Jean Monnet” veiksmus aukštojo mokslo srityje: Modulių programa.