HEIsCITI - Aukštosios mokyklos kaip novatoriški tvaraus vystymosi veiksniai Europos miestuose po Covid-19 eros, Nr.KA220-HED-96EB51E1 - MRU

HEIsCITI – Aukštosios mokyklos kaip novatoriški tvaraus vystymosi veiksniai Europos miestuose po Covid-19 eros, Nr.KA220-HED-96EB51E1

FUNDING - SH2E

Projekto Nr. KA220-HED-96EB51E1              
Projekto pavadinimas: HEIsCITI – „Aukštosios mokyklos kaip novatoriški tvaraus vystymosi veiksniai Europos miestuose po Covid-19 eros” (angl. HEIs as Innovative Triggers of Sustainable Development in European Cities in Post Covid-19 era)
Projekto trukmė: nuo 2022-12-01 iki 2025-11-30
Projekto vadovas MRU: prof.dr. Gražina Čiuladienė

HEIsCITI projekto tikslas: sukurti universalias mokymo programas (metodiką ir mokymo priemones) visų tipų universitetų kursams, siekiant išmokyti studentus geriausių būdų, kaip pagyvinti ir koordinuoti piliečių ir vietos valdžios bendravimą siekiant įtraukti ir tvarią miestų plėtrą po Covid-19 eros. Komunikacija tarp vietos valdžios institucijų ir piliečių turėtų būti vykdoma įvairiose srityse (aplinka, įtrauktis, ekonomika, švietimas, techniniai aspektai, infrastruktūra, socialinė parama ir kt.). Tvari miesto plėtra grindžiama geru vietos valdžios institucijų ir piliečių bendravimu bei bendromis abiejų veikėjų vertybėmis. Piliečių įtraukimas ir dalyvavimas miesto plėtros veikloje yra labai svarbus įtraukiam ir tvariam miesto vystymuisi. Piliečiai turi žinoti, kad jų požiūris yra svarbus vietos valdžios institucijoms, o miesto valdžia turėtų ne tik konsultuotis su piliečiais priimant sprendimus, bet ir klausti, ką reikia keisti, tobulinti ir, svarbiausia, kaip tai padaryti. Miestą miestiečiai patiria kasdien, todėl geriausiai žino, ką ir kaip tobulinti, kad miestas taptų atviresnis, įtraukesnis ir draugiškesnis aplinkai. Šiuo metu nėra tinkamų priemonių tokiam bendradarbiavimui, o vietos valdžios darbuotojai neturi vaisingam pilietiniam įsitraukimui reikalingų įgūdžių. Kita vertus, reikia atsiminti, kad ne visos miestiečių idėjos yra genialios ir duos teigiamų rezultatų miestui, socialinei integracijai ar aplinkai, ypač ilgalaikėje perspektyvoje.

HEIsCITI projektas suteiks skirtingų specialybių studentams įgūdžių, kaip pagyvinti piliečių ir vietos valdžios bendravimą, pagrįstą įtraukiu pilietiniu įsitraukimu, daugiausia dėmesio skiriant tvariam vystymuisi, pagrįstam aplinką tausojančiais sprendimais. Dalyvaudami šiame kurse studentai geriau suvoks pilietinio įsitraukimo poreikį ir taps atsakingais piliečiais, taip pat įgis žinių ir įgūdžių, kaip skatinti piliečių ir vietos valdžios santykius tvarioje miesto plėtroje. Universitetai gali būti jungtimi tarp piliečių poreikių ir vietos valdžios tikslų, paskatinti inovacijas, siekiant suburti piliečių ir valdžios lūkesčius, ieškant bendrų vertybių.

Dalyvavimo metodas yra gerai žinomas visoje Europoje, tačiau HEIsCITI projektas nori žengti dar vieną žingsnį ir parengti universalų, tarpdisciplininį mokymą, tinkantį visų tipų studentams – nuo ​​pedagogikos iki medicinos, nuo technikos mokslų iki meno ir dizaino, nuo biotechnologijų iki socialinių mokslų. Visų tipų specializacijų studentai išmoks suprasti piliečių poreikius ir kaip įgyvendinti vietos valdžios tikslus kuriant tvarius ir įtraukius miesto plėtros sprendimus. Tokio požiūrio tikrai reikia dabar, PO-COVID eroje, kai žmonės pradėjo daugiau domėtis juos supančiu pasauliu, Žemės planeta, gerove ir kitais žmonėmis.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos pagal Erasmus+ partnerysčių programą.